Skip to main content

Omega-3 förbättrar blodflödet i hjärnan

– som motverkar försämringen av kognitiva förmågor, demens och depression

Omega-3 förbättrar blodflödet i hjärnanMänniskor med högre nivåer av omega-3 i blodet har bättre blodflöde i de områden i hjärnan som är relaterade till inlärning, språkminne och andra kognitiva funktioner. Det framgår av en färsk rapport i tidskriften Journal of Alzheimer's Disease. Forskarna observerade också att blodets innehåll av omega-3 hänger samman med demens och depression. Enligt forskarna är det en viktig upptäckt, och den är i linje med tidigare forskning som visar hur enkla kostförändringar med mer fet fisk eller tillskott med fiskolja kan bidra till att vi upprätthåller en sund och frisk själ.

Hjärnan är som bekant det överordnade organet i nervsystemet, och den mottar omkring 20 procent av det blod som hjärtat pumpar ut. Därför måste det naturligtvis finnas ett gott blodflöde, så att alla hjärnceller får syre och näringsämnen.
Det förväntas att fall av Alzheimers sjukdom kommer att öka med 300 procent inom de närmaste årtiondena. Därför har forskarna fått ett ökat intresse i om kostnadsförändringar kan bryta kurvan. Forskarna fokuserar också på andra neurologiska sjukdomar som demens och depression, där det också förekommer en alarmerande ökning.

Ny potential för att förebygga sjukdomar med kognitiv försämring

Enligt biologiprofessor George Perry på University of Texas i San Antonio är studien ett stort steg framåt, eftersom den med den senaste tekniken visar värdet av enkla kostförändringar för hjärnans hälsa.
Normalt ökar blodflödet i de områden av hjärnan som stimuleras av olika utmaningar och uppgifter. Forskarna använde därför en speciell teknik, SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography), så att de kunde mäta blodflödet i hjärnan hos personer som utförde olika kognitiva uppgifter.
Studien genomfördes på 166 deltagare som hänvisades från psykiatriska kliniker. Deltagarna delades in i två grupper, där den ena gruppen hade höga koncentrationer av omega-3-fettsyrorna EPA och DHA, och den andra gruppen hade låga koncentrationer av EPA och DHA.
Alla deltagarna fick därefter utföra olika tester som behandlade deras kognitiva förmågor, medan forskarna utförde SPECT-mätningar i 128 delar av deltagarnas hjärnor.
Forskarna fann att det fanns ett statistiskt signifikant samband mellan omega-3-innehållet i blodet och blodflödet i de områden av hjärnan som aktiverades under kognitiva tester. Det fanns också ett positivt samband mellan deltagarnas omega-3-status och deras förmåga att utföra de kognitiva testerna.
Enligt forskarna är resultaten mycket viktiga, och de ser en ny potential i fiskoljornas betydelse för hjärnans blodflöde och förebyggandet av sjukdomar som kännetecknas av kognitiv försämring. Tidigare forskning visar dessutom att omega-3-fettsyrorna DHA och EPA har många andra funktioner som påverkar vår kognitiva förmåga och humöret.

Omega-3-fettsyror motverkar skadliga proteiner i hjärnan

I förbindelse med utvecklingen av Alzheimers sjukdom har man i mer än tjugo år känt till avsättningen av stora amyloid-proteiner.
I en studie som genomfördes vid Kings College i London och National Institute on Aging i USA tittade forskarna närmare på olika områden i hjärnan med amyloid-proteiner. Det visade sig att det i hjärnor med Alzheimers sjukdom fanns betydligt färre omättade fettsyror som omega-3 och omega-6. Man tror att det i synnerhet är omega-3 som motverkar avsättningen av de skadliga amyloid-proteinerna.

Omega-3-fettsyran DHA gör cellmembranen smidiga och främjar enzymaktiviteten

Hjärnan är som en stor fettklump, och alla cellmembranen består av omega-3-fettsyror, omega-6-fettsyror och kolesterol. Via signaler utifrån initierar eller stoppar cellmembranen de aktiviteter som cellen nu måste utföra i hjärnan och på andra platser i kroppen.
Omega-3-fettsyran DHA, som utgör 11 procent av hjärnans torrvikt, hjälper till att göra cellmembranen smidiga, och det är viktigt för cellernas kommunikation och produktivitet.
DHA främjar en enzymaktivitet som kallas NOS (kväveoxidsyntas-aktivitet) som är viktig för minnet och inlärningen.
DHA är också viktig för uppbyggnaden av ämnet neuroprotektin D1 (NPD1), som har många funktioner i hjärnan.
Flera studier har tidigare visat att mängden DHA i hjärnan är lägre hos personer med Alzheimers sjukdom i förhållande till friska människor.

Visste du att cirka 60 procent av hjärnans torrvikt består av fettämnen som kolesterol, omega-3 och omega-6?

EPA motverkar inflammationer som uppträder vid Alzheimers sjukdom och depression

Omega-3-fettsyrorna DHA och EPA verkar i ett biokemiskt samspel med omega-6-fettsyran AA (arakidonsyra), där balansen är viktig. Det finns till exempel ett direkt samspel mellan EPA och AA vid bildandet av vissa hormonlika ämnen som kallas prostaglandiner, som har betydelse bland annat för inflammation. Därför måste intaget av omega-3- och omega-6-fettsyror vara i en form av balans.
Modern kost innehåller emellertid ofta för mycket omega-6 och för lite omega-3, vilket skapar grogrund för inflammationer i olika delar av kroppen.
Man har tidigare funnit att omega-3-fettsyror motverkar inflammationer i hjärnan, som både uppträder vid Alzheimers sjukdom och depression.

Vid depression är det bäst med större mängder EPA

Även om det finns många orsaker till depression förekommer det ofta inflammation i hjärnan, som bland annat påverkar bildandet av olika signalsubstanser.
Forskare från Harvard University har genomfört en studie med 155 deltagare som led av svår depression. Deltagarna fick antingen placebo eller omega-3-fettsyror i form av EPA (1 060 mg) eller DHA (900 mg), under en period på åtta veckor. I slutet av studien uppskattade forskarna att EPA-tillskottet hade störst antiinflammatorisk effekt och därmed också den största effekten på lindring av depression.
Vid tillskott med fiskoljor ska man därför läsa produktdeklarationen så att den dagliga dosen av EPA förblir på cirka 1 000 mg, vilket ofta motsvarar 3–4 standardkapslar eller en laxkotlett.

Omega-3-fettsyror från fisk eller tillskott

Få danskar följer de officiella kostrekommendationer om att äta fisk flera gånger i veckan – eller åtminstone 350 gram, varav 200 gram bör komma från fet fisk som är särskilt rik på EPA och DHA. Om man inte gillar fisk är det självklart att man ska ta tillskott. Fiskoljor baserade på fria fettsyror och triglycerider säkerställer ett gott upptag. Fiskoljor bör dessutom uppfylla myndigheternas krav på peroxidvärde och föroreningar.

Hur mycket omega-3 behöver vi?

Internationella experter rekommenderar följande:

  • 500 mg för att förhindra akut brist.
  • 1 gram för proaktivt stöd – till exempel hjärna och kretslopp.
  • 2–4 gram för intensivt stöd – till exempel vid inflammation och ömma leder.

Fiskoljans betydelse för hjärnan

  • Ökar blodflödet och därigenom förmågan att lösa kognitiva uppgifter.
  • Motverkar skadliga proteiner vid Alzheimers sjukdom.
  • DHA gör cellmembranen smidiga.
  • DHA främjar bildandet av enzymer och andra fördelaktiga ämnen i hjärnan.
  • EPA motverkar inflammationer som uppträder vid depression och Alzheimers sjukdom.

Referenser

Nutrition insight. Neuroimaging Highlights Role of Omega-3 in preventing Cognitive decline. 2017
http://www.nutritioninsight.com/news/neuroimaging-highlights-role-of-omega-3-in-preventing-cognitive-decline.html

King´s College London. Alzheimer´s disease linked to the metabolism of unsaturated fats. ScienceDaily March 22, 2017
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/03/170322092355.htm

Stuart G Snowden et al. Association between fatty acid metabolism in the brain and Alzheimer’s disease neuropathology and cognitive performance: A nontargeted metabolomic study. PLOS Medicine 2017
http://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1002266

Robert M. Carney et al: Baseline Blood Levels of Omega-3 and Depression Remission: A Secondary Analysis of Data from a Placebo-Controlled Trial of Omega-3 Supplements. Journal of Clinical Psychiatry. 2016
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5369023/

Rapaport MH et al. Inflammation as a predictive biomarker for response to omega-3 fatty acids in major depressive disorder: a proof-of-concept study. Molecular Psychiatry 2015
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4581883/

http://denstoredanske.dk/Krop,_psyke_og_sundhed/Sundhedsvidenskab/Medicinske_nervesygdomme/blod-hjerne-barrieren

http://frida.fooddata.dk/ShowList.php?compid=249

  • Skapad