Skip to main content

Mer magnesium håller hjärnan i trim och förebygger demens

Mer magnesium håller hjärnan i trim och förebygger demensI takt med att det blir fler och fler äldre är det också fler som drabbas av demens och dör till följd av det. Men om man intar mer magnesium genom kosten än de officiella rekommendationerna tyder det på att hjärnan hålls mer intakt och att det förebygger demens. Detta framgår av en större befolkningsstudie som har publicerats i tidskriften European Journal of Nutrition. Samtidigt är det problematiskt att många äldre äter lite eller tar olika typer av läkemedel som hämmar kroppens upptag och utnyttjande av magnesium. Så vilken effekt har egentligen magnesium på hjärnan och nervsystemets funktioner? Och hur mycket magnesium har vi behov av om hjärnan ska hållas i trim hela livet?

Den stora befolkningsstudien utfördes av forskare från The Australian National University, som hänvisar till att demens är den näst vanligaste dödsorsaken i Australien och den sjunde vanligaste dödsorsaken i världen. Studien behandlade över 6 000 deltagare från Storbritannien som rekryterades från databasen UK Biobank. Deltagarna var mellan 40–73 år och deras dagliga intag av magnesium genom livsmedel som grönsaker, fullkorn, kärnor och nötter utvärderades online med hjälp av ett särskilt frågeformulär under en period av 16 månader. Forskarna undersökte därefter om det fanns ett samband mellan det dagliga intaget av magnesium, hjärnans volym och hjärnhälsan. Det visar sig nämligen att hjärnan ofta krymper till följd av åldrandeprocesser, och att det kan leda till demens och andra neurologiska sjukdomar.
Befolkningsstudien visade att ett högre intag av magnesium genom kosten hade ett direkt samband med en större hjärnvolym och en större volym av hippocampus hos både män och kvinnor. Således hade deltagare i 55-årsåldern som intog mer än 550 mg magnesium per dag en hjärnålder som var cirka ett år yngre jämfört med deltagare som intog de officiella rekommendationerna på cirka 350 mg.
Ett dagligt intag av magnesium på 550 mg, vilket är 41 procent högre än de officiella rekommendationerna, kan således bidra till att hålla hjärnan mer intakt, vilket hänger samman med bättre kognitiva färdigheter och en lägre risk att utveckla demens senare i livet.
Eftersom allt fler drabbas av demens och behandlingen under de senaste trettio åren inte har varit framgångsrik, påpekar forskarna att det borde läggas mycket mer fokus på själva förebyggandet av demens.
Vi har därför behov av mycket mer magnesium från en grov och grön kost hela livet, eftersom detta kan skydda mot neurologiska sjukdomar och kognitiv försämring som ofta börjar vid 40 års ålder. Dessutom verkar kvinnor ha den störst fördelen – särskilt efter klimakteriet.

 • Man räknar med att antalet demenspatienter kommer att öka från 57,4 miljoner 2019 till 152,8 miljoner 2050.
 • Behandlingen av demens har inte varit framgångsrik och det borde läggas mer fokus på själva förebyggandet.

Hur kan magnesium förbättra hjärnhälsan och förebygga demens?

Magnesium är ett av de mineraler som vi har störst behov av, och det ingår i flera hundra enzymer som är viktiga för skelettet, musklerna, nervsystemet, vätskebalansen, blodsockret, matsmältningen och många andra funktioner. När det gäller hjärnhälsan har magnesium bland annat följande funktioner:

 • Motverkar oxidativ stress, då fria radikaler orsakar skador på celler, däribland hjärnans neuroner och hippocampus.
 • Motverkar systemisk inflammation i hjärnan.
 • Förbättrar plasticiteten i synapserna där neuroner utbyter information.
 • Reglerar neuronernas upptag av kalcium, där för mycket kalcium orsakar cellstress och celldöd.
 • Motverkar åderförkalkning och förbättrar cirkulationen.
 • Hjälper till att upprätthålla hjärnans volym.

Forskarna drar därför slutsatsen att ett magnesiumintag som är högre än de officiella rekommendationerna är förbundet med en bättre hjärnhälsa hos den allmänna befolkningen.

 • Magnesium finns i en grov och grön kost med grönsaker, fullkorn, nötter och frön.
 • Konstgödsel, bekämpningsmedel och utarmad jord försämrar växternas upptag av magnesium.
 • Vätskedrivande läkemedel, syraneutraliserande läkemedel och blodtrycksläkemedel hämmar upptaget av magnesium.

Referenser:

Khawlah Alateeq et al. Dietary magnesium intake is related to larger brain volumes and lower white matter lesions with notable sex differences. European Journal of Nutrition, 2023

Australian National University. A higher dose of magnesium each day keeps dementia at bay. ScienceDaily. March, 2023

Stephen J Genuis and Edmund Kyrillos. Drugs which create deficiencies in vitamin D, Vitamin K, Magnesium, Zinc, Iron etc. Toxicol Mech Methods 2017

 • Skapad