Skip to main content

Brist på solskensvitamin förkortar livet

Brist på solskensvitamin förkortar livetDet är hälsosamt och livsförlängande att njuta av sommarsolen, som är den bästa källan till D-vitamin – så länge man inte bränner sig. Detta eftersom brist på D-vitamin i blodet är kopplat till tidig dödlighet, särskilt till följd av hjärt-kärlsjukdomar, cancer och luftvägssjukdomar. Detta framgår av en stor befolkningsstudie från University of South Australia. Ämnet är särskilt aktuellt, eftersom solskräck, modern livsstil, övervikt, mörk hudfärg och de mörka vintermånaderna bidrar till att D-vitaminbrist har blivit en världsomspännande epidemi. Eftersom de officiella rekommendationerna för D-vitamin dessutom är ganska låga bör man i högre grad sikta på en optimal nivå i blodet, så att det livsviktiga vitaminet kan reglera en lång rad genaktiviteter och andra funktioner i kroppens celler.

Flera studier har visat att brist på D-vitamin är kopplat till ökad dödlighet. Men det har saknats randomiserade studier om svår brist. I den nyare studien inhämtade forskarna därför data från UK Biobank – en stor långsiktig befolkningsstudie med deltagare från England, Skottland och Wales, som rekryterades mellan 2006–2010.
Totalt deltog 307 601 vita deltagare i åldern 37–73. Från deltagarnas blodprov inhämtade forskarna mätningar av D-vitaminformen 25-hydroxyvitamin D (25-(OH)D), och de inhämtade även deltagarnas genetiska data.
Fram till juni 2020 analyserade forskarna deltagarnas dödlighet orsakad av alla orsaker, där hjärt-kärlsjukdomar, cancer och lungsjukdomar var de vanligaste orsakerna.
Under uppföljningsperioden på 14 år fanns det 18 700 dödsfall. Det visade sig att det fanns ett direkt samband mellan blodets låga nivå av D-vitamin (under 50 nmol/l) och risken för tidig död, som blev större ju lägre blodets innehåll var. Det visade sig också att risken för tidig död av alla orsaker ökade med 25 procent om koncentrationen i blodet var 25 nmol/l jämfört med 50 nmol/l.
Studien hade dock en begränsning genom att den bara involverade vita människor och inte personer med mörk hy, som har mycket svårare att bilda vitaminet från solen.
Ändå drar forskarna slutsatsen att det finns ett direkt samband mellan brist på D-vitamin i blodet och risken för tidig död.
Studien har publicerats i tidskriften Annals of Internal Medicine.

Blodets D-vitaminnivå är avgörande för effekten på hälsan och livslängden

De nuvarande D-vitaminrekommendationerna och gränsvärdena i blodet baseras endast på benhälsan och inte på D-vitaminets många andra funktioner. Det visar sig också att den form av D-vitamin som vi bildar från solen eller får genom kosttillskott är inaktiv, och den omvandlas först i levern till den form, 25(OH)D, som mäts i blodet. När D-vitaminet behöver användas ute i cellerna omvandlas 25(OH)D i njurarna, immunceller och andra celler till den biologiskt aktiva formen, 1,25 (OH)2D, som reglerar ett stort antal gener och många andra funktioner i kroppen med betydelse för immunförsvaret och inflammationsprocesser, lungfunktionen, hjärnan, nervsystemet, blodsockret, cirkulationen samt cancerprevention.
Men det visar sig att ungefär hälften av världens befolkning har en låg nivå av D-vitamin i blodet, vilket ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar, högt blodtryck, cancer, typ 2-diabetes, Alzheimers sjukdom, luftvägsinfektioner och tidig död. Detta framgår av en tidigare översiktsartikel som har publicerats i tidskriften Nutrients.
Här framgår det dessutom att forskning kring D-vitamin ofta är missvisande, eftersom fokus ligger på tillskott snarare än blodets innehåll i form av 25(OH)D. Och man har ofta gett alldeles för små doser eller tillskott under för korta perioder, vilket inte har optimerat blodnivån.
Författarna framhåller därför att blodnivån av 25(OH)D bör ligga på över 75 nmol/l om det ska skydda mot hjärt-kärlsjukdomar, cancer och tidig död.
I Danmark ligger de officiella dagliga rekommendationerna för D-vitamin på 5–20 mikrogram, med den högsta mängden till sårbara grupper. Men det garanterar inte att blodnivån är optimerad.
Enligt översiktsartikeln i Nutrients framgår det att de flesta som tar 50–100 mikrogram D-vitamin om dagen kan uppnå en nivå i blodet på 75–100 nmol/l. Enligt Efsa (Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet) är det säkert att ta 100 mikrogram om dagen, vilket inte är mer än vad de flesta med vit hud kan bilda i lätt klädsel en solig sommardag.

D-vitamin från solen, kosttillskott och optimala nivåer i blodet

  • De flesta med vit hy kan lätt bilda tillräckligt med D-vitamin från sommarsolen, men på vintern står solen för lågt.
  • Tillskottets kvalitet och dos har avgörande betydelse för effekten.
  • Vi har lättast att ta upp D-vitamin i kapselform, där vitaminet är bundet till olja.
  • Behovet är individuellt, och på marknaden finns det starka tillskott med 20–100 mikrogram.
  • Man bör eftersträva en nivå i blodet som ligger på över 75 nmol/l om det ska skydda mot hjärt-kärlsjukdomar, högt blodtryck, cancer, typ-2 diabetes, Alzheimers sjukdom, luftvägssjukdomar och tidig död.

Referenser:

Joshua P. Southerland et al. Vitamin D Deficiency Increases Mortality Risk in the UK Biobank. Annals of Internal Medicine. 2022

William B. Grant. A Narrative Review of the Evidence for Variations in Serum 25-Hydroxyvitamin D Concentration Thresholds for Optimal Health. Nutrients 2022

Debra Sullivan. What are the health benefits of vitamin D? MedicalNewsToday 2019

  • Skapad