Skip to main content

Omega-3 minskar risken för tidig födsel

- och komplikationer i samband med detta

Omega-3 minskar risken för tidig födselFör tidigt födda barn löper en större risk för utvecklingsstörningar, och prematur födsel är den främsta orsaken till dödsfall bland barn under fem år i hela världen. Gravida som ökar sitt intag av omega-3-fettsyror i form av tillskott med fiskolja kan dock minska risken för prematur födsel. Detta framgår av en ny översiktsartikel från Cochrane. Tidigare studier visar att ett större intag av fet fisk också kan minska risken för förtida födsel, men här måste den gravida undvika rovfisk som tonfisk och annan fisk, som kan vara förorenad med kvicksilver.

Det antas att cirka 15 miljoner barn världen över föds för tidigt varje år, och att omkring en miljon barn dör varje år på grund av prematur födsel. Barn som föds i förtid löper också större risk för synproblem, fördröjd fysisk utveckling och inlärningssvårigheter. En graviditet varar normalt mellan 38 och 42 veckor. Om en kvinna föder före vecka 37 är det för tidigt, och ju tidigare barnet föds desto större är risken för komplikationer och följdsjukdomar. Därför finns det all anledning att säkerställa en sund graviditet. Både för moderns och för spädbarnets skull.
Professor Philippa Middleton och en grupp Cochrane-forskare från Australien har därför tittat närmare på effekten av de långkedjiga omega-3-fettsyrorna DHA och EPA, som finns i fet fisk och tillskott med fiskolja.
Forskarna undersökte mer exakt 70 randomiserade studier. Dessa studier avslöjade att gravida som ökade sitt intag av omega-3-fettsyror löpte:

  • 11 procent mindre risk för födelse före vecka 37,
  • 42 procent mindre risk för födelse före vecka 34,
  • 10 procent mindre risk för att föda ett barn på under 2 500 gram.

Forskarna anser att resultaten av studien är mycket viktiga, eftersom det vanligtvis inte finns några konkreta råd om hur gravida kan undvika att föda för tidigt.
Det är redan känt att omega-3-fettsyrorna DHA och EPA är viktiga för utvecklingen av spädbarnets hjärna, syn och nervsystem. Det är också ett faktum att intaget av omega-3-fettsyra i allmänhet har minskat på grund av förändrade matvanor.
Enligt professor Middleton tar många gravida kvinnor i Storbritannien redan på eget initiativ tillskott med fiskolja, utan specifika råd från hälsovårdsmyndigheterna. Detsamma gäller i Danmark.

Gravida bör få tillräckligt av de rätta omega-3-typerna

Det finns olika typer av omega-3-fettsyror, och enligt Middleton innehåller många tillskott inte rätt typ eller den optimala dosen för att förhindra prematur födsel.
Enligt studien fann forskarna att förtida födsel kan förebyggas genom att man intar fiskolja från 12 veckors graviditetsvecka, och att den optimala dosen ligger på cirka 1 000 mg, varav minst 500 mg bör vara av typen DHA.
Forskarna hoppas därför att deras studier kan bidra till att minska prematura födslar, vilket är ett av de största problemen världen över för den nyblivna modern och spädbarnet.
Man kan också ta tillskott med fiskolja före, och även om man inte är gravid, eftersom omega-3-fettsyrorna i fråga har många andra hälsofördelar.

Fet fisk kan också minska risken

Gravida som har låga nivåer av omega-3-fettsyrorna DHA och EPA löper en statistiskt signifikant högre risk för att föda för tidigt i jämförelse med gravida med högre nivåer. Detta framgår av en tidigare studie från Statens Serum Institut i Köpenhamn, som genomfördes i samarbete med Harvard T.H. Chan School of Public Health i Boston, USA.
Resultaten av studien tyder också på att gravida kvinnor kan minska risken för prematur födsel avsevärt om de äter mer fet fisk eller tar tillskott.
Studien publicerades i EBiomedicine i augusti 2018.
Det bör dessutom tilläggas att fet fisk ofta är en bra källa till selen, som i andra studier har visat sig kunna förebygga för tidig födsel.

Varningar om kvicksilver i fet fisk

Många gravida vågar inte äta fisk på grund av varningar om kvicksilver, som kan skada fostrets hjärna och nervsystemet. Ju högre fisken befinner sig i näringskedjan, desto mer kvicksilver innehåller den. Spårämnet selen kan dock neutralisera en del av kvicksilvret genom att bilda en ofarlig förening som kallas kvicksilverselenid. Men när selenet väl är bundet till kvicksilver kan det inte längre ingå i de många selenoproteiner som är viktiga för en lång rad funktioner, däribland en hälsosam graviditet. Det innebär med andra ord att rovfisk, som befinner sig högre i näringskedjan, har ett ogynnsamt förhållande mellan kvicksilver och selen, där det finns en större risk för att fritt kvicksilver kan orsaka fosterskador.

Ät fisk som befinner sig längre ner i näringskedjan

Gravida bör särskilt undvika rovfisk som tonfisk, gädda, abborre, svärdfisk, haj och hälleflundra. Danska livsmedelsmyndigheten rekommenderar att kvinnor som försöker bli gravida, eller som ammar, inte alls äter färsk rovfisk som tonfisk, och att de bör hålla sig borta från konserverad tonfisk med vit och långfenad tonfisk.
Det är alltså säkrare att få de livsviktiga omega-3-fettsyrorna från fet fisk som sill, ansjovis, lax och makrill, som befinner sig längre ner i näringskedjan, och där det vanligtvis finns ett fördelaktigt förhållande mellan selen och kvicksilver till förmån för selen. Men lax från Östersjön riskerar att innehålla alltför många tungmetaller och andra föroreningar. Så här bör man välja lax från renare vatten eller ekologisk lax. Tillskott med fiskoljor av god kvalitet är, som redan nämnts, en annan lösning om man inte gillar fisk eller bara äter för lite.

Miljömedicinare och professor Philippe Grandjean, Syddansk Universitet, rekommenderar att alla gravida danska kvinnor kontrolleras för kvicksilver.

Referenser

M Makrides, L Duley, SF Olsen. Fisk oil and other prostaglandin precursor supplementation during pregnancy for reducing pre-eclampsia, preterm birth, low birth weight and intrauterine growth restriction. Cochrane review, 2018

Wiley. Omerga-3 fatty acids reduce the risk of premature birth. ScienceDaily 2018

Chris Sweeney, Harvard Gazette. Pregnant women encouraged to eat cold-water fish. MedicalXpress August 3, 2018

Nicholas V.C. Ralston, Laura J. Raymond. Mercury´s neurotoxicity is characterized by its disruption of selenium biochemistry. 2018

DR-dokumentar: De ufødte børn 03-11-2014

https://www.dr.dk/levnu/mad/gravide-skal-spise-fisk-men-vaelg-disse

  • Skapad