Skip to main content

Zink stärker immunförsvaret på flera sätt

Zink stärker immunförsvaret på flera sättDet är allmänt känt att zink stärker immunförsvaret, men det har funnits osäkerhet kring de närmare mekanismerna. Ett forskarteam från Fred Hutchinson Cancer Research Center i USA har därför undersökt det närmare och funnit att zink är viktigt för T-cellernas aktivitet och för thymus, som producerar T-cellerna. Enligt forskarna kan denna kunskap bidra till nya terapier för patienter med dåligt immunförsvar. Det tyder samtidigt på att zinkbrist är ganska utbrett. Detta ökar också risken för virusinfektioner, där T-cellerna har den största betydelsen för en god immunitet.

Zink är ett livsviktigt spårmineral som alla celler har behov av eftersom det är involverat i mer än 300 enzymprocesser. Zinkinnehållande proteiner kodar dessutom för tio procent av våra gener, vilket är avgörande för att cellerna i immunförsvaret och andra vävnader ska kunna utföra sina uppgifter korrekt.
Så fort vi får en infektion sjunker zinknivån i blodet eftersom behovet ökar för immunförsvarets vita blodkroppar. Det medfödda immunförsvaret klarar de flesta infektioner utan att vi märker något. Om förstärkning behövs aktiveras det förvärvade immunförsvaret, som kännetecknas av att det initierar riktade attacker och immunitet. T-cellerna spelar här en mycket speciell roll, eftersom de kan dela sig explosivt så att de kan attackera bakterier och onormala celler. T-cellerna kan också aktivera B-celler som producerar antikroppar. Men det är faktiskt T-cellerna som initierar den bästa immuniteten mot virus. Alla vita blodkroppar bildas i benmärgen och T-cellerna mognar i thymus.
Ändå har det funnits osäkerhet kring hur zink påverkar immunförsvaret och det ville ett forskarteam från Fred Hutchinson Cancer Research Center i USA undersöka närmare.

Zinkets betydelse för thymus, T-celler och snabb immunrespons

Forskarna utförde sina försök på möss som fick en diet utan zink. Det visade sig att zinkbristen fick thymus att krympa så att den producerade mycket färre mogna T-celler. Även efter tre veckor. Det betyder med andra ord att T-cellerna inte kan mogna eller fungera utan zink.
Forskarna fann också att zinkbrist försämrar återhämtningen av ett normalt antal T-celler hos möss som har fått immunhämmande behandling. Mer specifikt handlade det om en immunhämmande behandling som liknar den behandling som patienter får före en blodstamcellstransplantation. Naturligtvis går denna behandling också ut över thymus.
Å andra sidan fann forskarna att tillskott med zink till möss med zinkbrist påskyndade processen, så att thymus och T-cellerna kunde återhämta sig snabbare än normalt, vilket är avgörande för en effektiv immunrespons. Forskarna fann ett liknande positivt resultat hos de möss som hade fått immunhämmande medel.
Men man visste fortfarande inte exakt hur zink fungerade och därför ville forskarna undersöka det närmare.
Man fann att zinktillskott orsakade ökade zinknivåer runt de celler som initierar thymus regenereringsprocesser. När T-cellerna mognar och utvecklas i thymus ackumulerar de zink. Och när T-cellerna sedan går till angrepp mot bakterier och onormala celler använder de mycket zink i sin krigföring.
Forskarna fann också att cellerna använder en molekyl som heter GPR39 när de ska registrera en förändring i den omgivande zinknivån. I detta sammanhang fann forskarna att ett ämne som i sig stimulerar GPR39 också kan främja regenerering av thymus.
Forskare avser nu att arbeta vidare med om huruvida tillskott med zink eller ämnen som stimulerar GRP39 kan användas i terapier för personer som drabbats av akuta skador på thymus och nedsatt immunförsvar.
Forskare påpekar också att thymus krymper som en del av åldringsprocesserna, och att de nya terapierna kan utgöra en naturliga potential när det gäller att fördröja den kroniska degenerationen av thymus och därigenom stärka immunförsvaret.
Den nya studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Blood och resultaten ligger i linje med tidigare studier som till exempel visar att tillskott med zink även stärker immunförsvaret vid förkylningar, så att sjukdagarna reduceras.
Det bör dessutom tilläggas att zink fungerar som en kraftfull antioxidant (SOD) som skyddar celler och vävnad mot oxidativ stress orsakad av fria radikaler. I detta sammanhang kännetecknas åldrandeprocesser och inte minst kemoterapi och strålning av oxidativ stress, som även kan skada thymus och andra vävnader.

Zinkkällor och orsaker till brister

Det finns zink i skaldjur, fisk, kött, mejeriprodukter, nötter, korn och bönor. Animaliska källor upptas bäst.
Klinisk zinkbrist är sällsynt i vår del av världen, men subklinisk zinkbrist är mycket vanligt.
Zinkbrist och dåligt utnyttjande av zink kan bero på ensidiga kostvanor, brist på animaliska proteiner, åldringsprocesser, alkohol, diabetes och njursjukdomar. Vattendrivande läkemedel, ACE-hämmare, syraneutraliserande läkemedel, binjurebarkhormoner, antibiotika och p-piller ökar också risken för zinkbrist.

Zinkbehov, tillskott och övre gräns

Referensintaget, RI, är satt till 10 mg. Det bästa är att få i sig tillräckligt med zink genom kosten, och när det gäller tillskott bör man tänka på att organiska former som zinkglukonat och zinkacetat är lättare att ta upp och utnyttja.
Enligt Efsa, Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, är den övre gränsen för vuxna och gravida satt till 25 mg dagligen. Men det är ofarligt med en större dos från exempelvis ostron eller tillskott under en kort period.

Innehåll av zink i mg per 100 gram

Råa ostron 84
Kött 3–6
Frön 3–5
Ost 4
Havregryn och böner 3
Rågbröd och potatis 1

Referenser:

Lorenzo Lovin et al. Activation of the Zinc-sensing receptor GPR39 promotes T cell reconstitution after hematopoietic cell transplant in mice. Blood, 2022

Fred Hutchinson Cancer Research Center. Burst of accumulated zinc shows how the mineral boosts immune function, suggesting ways to improve health
ScienceDaily March 31, 2022

Nikki Hancocks. Diet and supplements: Swiss panel publishes COVID-19 recommendations. 2020

Luke Maxfield, Jonathan S. Crane. Zinc Deficiency. NCBI March 18, 2019

University of Helsinki. Zink acetate lozenges may increase the recovery rate from the common cold by three-fold. ScienceDaily May 11, 2017

Zinc for Colds, Rashes, and the Immune system. WebMD. 2017

Frida - Parametre (fooddata.dk)

  • Skapad