Skip to main content

Tillskott med Q10 minskar kronisk trötthet både hos friska och sjuka

Tillskott med Q10 minskar kronisk trötthet både hos friska och sjukaQ10 ingår i cellernas energiomsättning och som en skyddande antioxidant. Vi bildar själva den största mängden. Men egenproduktionen faller till följd av åldringsprocesser och vissa sjukdomar och läkemedelstyper. En större metaanalys har nu visat att tillskott med Q10 kan minska kronisk trötthet hos både friska och sjuka. Samtidigt kommer forskarna närmare in på att större doser av Q10 och längre behandling ger den bästa effekten på energinivån. Det är också viktigt att välja ett Q10-tillskott av dokumenterad god kvalitet, så att Q10-molekylerna kan tas upp och nå ända in i cellernas energiproducerande kraftverk.

Eftersom det har funnits oenighet om huruvida tillskott med Q10 kan minska kronisk trötthet har ett team av forskare genomfört en större metaanalys för att undersöka detta ytterligare. I olika databaser hittade forskarna 13 lämpliga kontrollerade randomiserade studier som hade publicerats fram till januari 2022. Studierna involverade 1 126 deltagare som led av kronisk trötthet i kombination med olika sjukdomar som fibromyalgi, hjärtsvikt, övervikt, bröstcancer (med kemoterapi), njursjukdom, polio och multipel skleros. Även i övrigt friska deltagare som led av kronisk trötthet deltog. Deltagarna fick tillskott med Q10 under 4–24 veckor och de dagliga doserna låg på 30–500 mg per dag.
När forskarna jämförde effekten av Q10-tillskott med placebo-tillskott visade det sig att Q10-tillskotten signifikant minskade den kroniska tröttheten enligt ett särskilt mått på effektstorlek (Hedges g). Denna effekt gällde både sjuka och friska deltagare. Forskarna fann också att dosen av Q10-tillskott har avgörande betydelse för effekten. Det visade sig följaktligen att större doser av Q10 hade en signifikant effekt, medan detta inte var fallet om deltagarna fick mindre doser. Samtidigt är det viktigt att välja en Q10-produkt som säkerställer ett högt upptag, så att cellernas behov tillgodoses.

  • Kronisk trötthet benämns även som kroniskt trötthetssyndrom eller myalgisk encefalomyelit (Chronic Fatigue Syndrome eller Myalgic Encephalomyelitis, ME/CFS).

Kronisk trötthet är vanligt bland både friska och sjuka

Kronisk trötthet beskrivs som en onormal och överväldigande trötthet som inte direkt beror på fysisk eller psykisk överansträngning eller brist på vila och sömn.
Bland den allmänna befolkningen lider 4–45 procent av korta perioder av trötthet, medan 2–11 procent lider av kronisk trötthet (över sex månader). Kronisk trötthet är också vanligt bland äldre samt patienter som lider av olika sjukdomar eller som får kemoterapi, kolesterolsänkande läkemedel, antihistaminer och andra typer av läkemedel. Kronisk trötthet är i allmänhet förbundet med enorma mänskliga och socioekonomiska kostnader.
Även om det kan finnas olika genetiska och miljömässiga orsaker till kronisk trötthet, verkar det som om dysfunktioner i cellernas energiproducerande kraftverk, mitokondrierna, kan spela en roll. Detsamma kan även kroniska inflammationer, som inte alltid märks direkt, men som bombarderar kroppen med fria radikaler som kan skada neuroner och andra celler.

Patienter med kronisk trötthet har lägre nivåer av Q10 i blodet

Mitokondrierna omvandlar fett, protein och kolhydrater från födan till kemiskt koncentrerad energi i form av ATP (adenosintrifosfat). Detta sker med hjälp av syre och Q10 i den så kallade elektrontransportkedjan. Med ytterligare hjälp från Q10 kan cellerna sedan spalta ATP och frigöra den energi som exempelvis ska användas till muskelarbete, tankeverksamhet, matsmältning och bildande av ny vävnad. Q10 fungerar dessutom som en viktig antioxidant som skyddar mitokondrier, celler och vävnad mot oxidativ stress orsakad av fria radikaler.
Det har visat sig att patienter som lider av kroniskt trötthetssyndrom har lägre nivåer av Q10 i blodet jämfört med friska kontrollgrupper. Ett omvänt samband har också funnits mellan innehållet av Q10 i blodet och svårighetsgraden av kronisk trötthet. På sikt kan detta även skada hjärtat som använder mycket Q10 när det pumpar dygnet runt.
Större tillskott med Q10 har framgångsrikt getts till patienter som lider av kronisk trötthet av olika anledningar. Detta gäller även patienter som lider av fibromyalgi.
Beroende på patienternas Q10-nivå i blodet rekommenderar flera forskare doser på 200–600 mg per dag. Eftersom kronisk trötthet kan orsakas av komplicerade dysfunktioner i mitokondriernas energiomsättning är det viktigt att fortsätta med tillskott för att optimera blodets status och cellernas energiomsättning. Dessutom skyddar Q10 som antioxidant mot cellskador orsakade av fria radikaler och kroniska inflammationer. Forskarna drar därför slutsatsen att det kan bli nödvändigt att ta kosttillskott i tre månader eller längre. Vid medfödda mitokondriella sjukdomar eller andra sjukdomar med dysfunktioner i mitokondrierna kan behovet av tillskott vara permanent.
Den nya metaanalysen har publicerats i tidskriften Frontiers in Pharmacology. Studien ligger i linje med en ny, mindre studie (Jesús Castro Marrero et al), där man gav 400 mg Q10 i kombination med 200 µg selen till patienter med kronisk trötthet. Kombinationen beror på att selenbrist är ganska utbrett i Europa, och att selen förbättrar effekten av Q10 – både under energiomsättningen och som antioxidant.

Q10 finns i två former

  • Ubikinon fungerar i mitokondriernas energiomsättning.
  • Ubikinol fungerar som en antioxidant som främst finns i blodet.
  • De två formerna samverkar efter behov.
  • Därför är kvaliteten på Q10-tillskotten viktigare än formen.

Q10-tillskott, upptag och kvalitet

Q10-molekylerna ligger tätt ihop som ett kristalliknande material i de olika råvarorna. Men vi har svårt att lösa och ta upp dessa kristaller vid normal kroppstemperatur. Det kräver därför en särskild uppvärmning och bearbetning av råvaran så att Q10-kristallerna löses upp helt och kan tas upp från tunntarmen. Det betyder med andra ord att kvaliteten på en Q10-produkt är avgörande för upptaget och utnyttjande, så att Q10-molekylerna når ända in i cellernas mitokondrier.
Ubikinonformen är mer stabil eftersom den inte är lika sårbar för oxidering som ubikinolformen. Eftersom ubikinon automatiskt omvandlas till ubikinol efter behov, bibehålls det korrekta förhållandet mellan de två formerna i kroppen.
Vid kronisk trötthet rekommenderas ett tillskott med 100 mg.
Det är vanligast att ta Q10-tillskott vid frukosten. Men eftersom vi bara kan ta upp 100 mg Q10 åt gången bör större tillskott fördelas med några timmars intervall under dagen.

Referenser:

I-Chen Tsai et al. Effectiveness of Coenzyme Q10 Supplementation for Reducing Fatigue: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Frontiers in Pharmacology. 2022

Jesús Castro Marrero et al. Does Coenzyme Q10 Plus Selenium Supplementation Ameliorate Clinical Outcomes by Modulating Oxidative Stress and Inflammation in Individuals with Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome? ANTIOXIDANTS & REDOX SIGNALING. 2022

Jan Aaset, Jan Alexander, Urban Alehagen. Coenzyme Q10 supplementation – In ageing and disease. Mechanisms of Ageing and Development. 2021

Illenia Cirilli et al. Role of Coenzyme Q10 in Health and Disease: an update on the last 10 years (2010-2020). Antioxidants 2021

Pernille Lund. Q10 – fra helsekost til epokegørende medicin. Ny Videnskab 2014

  • Skapad