Skip to main content

C-vitamin bidrar till att upprätthålla muskelmassan senare i livet

C-vitamin bidrar till att upprätthålla muskelmassan senare i livetÄldre som får rikligt med C-vitamin har den bästa skelettmuskulaturen. Detta framgår av en ny studie från University of East Anglia i Storbritannien. Upptäckten är viktig, eftersom den naturliga förlusten av muskelmassa och muskelstyrka börjar gradvis vid 40 års ålder och accelererar efter 65 års ålder. Fenomenet kallas sarkopeni, och det är en av de främsta orsakerna till att äldre blir bräckligare och mottagliga för andra sjukdomar. Enligt författarna bakom studien är det därför särskilt viktigt att medelålders och äldre får tillräckligt med C-vitamin genom kost eller tillskott. Som en sidovinst skyddar C-vitamin också mot infektioner och hjärt-kärlsjukdomar, där äldre också är mer sårbara.

Skelettmuskler som fäster vid skelettbenen stöttar skelettet och sätter det i rörelse. Välfungerande skelettmuskler är avgörande för en hälsosam åldringsprocess, som omfattar god rörlighet, fysiskt oberoende och en minskad risk för brott och komplikationer efter fall. Men förlust av muskelmassa och muskelstyrka är en naturlig del av åldringsprocessen. Figuren ändrar sig också i takt med detta, så att armar och ben vanligtvis blir tunnare och baken plattare. Samtidigt blir magen ofta större.
Enligt ledaren bakom den nya studien, professor Ailsa Welch vid University of East Anglia (UEA), förlorar man efter 50-årsåldern upp till en procent av muskelmassan om året, och denna förlust påverkar över 50 miljoner människor världen över. Förlusten av muskelmassa och muskelfunktioner är ett stort problem, eftersom det kan leda till fysisk bräcklighet, beroende av hjälp utifrån, typ 2-diabetes, minskad livskvalitet och för tidig död.

Hur kan C-vitamin hjälpa 50-plussare att bibehålla muskelmassa?

C-vitamin har flera funktioner eftersom det är en del av bindvävskollagenet, som har betydelse för strukturen i våra vävnader, däribland musklerna. C-vitamin fungerar dessutom som en viktig antioxidant, som skyddar celler och vävnad mot oxidativ stress orsakad av fria radikaler. Detta är viktigt, eftersom vi bildar fler fria radikaler under åldringsprocesserna, eftersom cellernas syreomsättning blir mindre effektiv. Den ökade mängden fria radikaler under åldringsprocesserna bidrar till förstörelsen av muskelcellerna. Därför behöver vi också fler antioxidanter som C-vitamin efter 50-årsåldern, så att cellerna är bättre skyddade.

Utbredd brist på C-vitamin gör studien relevant

Goda källor till C-vitamin är kål, broccoli, paprika, citrusfrukter, kiwi, bär, nypotatis, pepparrot, spenat, vitlök och örter.
Hittills har dock endast ett fåtal studier undersökt hur viktigt det är för äldre att få i sig tillräckligt med C-vitamin. Forskarna bakom den nya studien ville därför göra en mer omfattande studie av C-vitaminets inverkan på muskelmassa.
Forskarna samlade in data från mer än 13 000 personer i åldrarna 42–82, som redan hade deltagit i en större cancerstudie – EPIC (European Prospective Investigation in Cancer and Nutrition). Forskarna beräknade deltagarnas muskelmassa och deras intag av C-vitamin under en vecka. De undersökte också deltagarnas nivåer av C-vitamin i blodet.
Det visade sig att de deltagare som fick mest C-vitamin genom kosten, eller som hade de högsta nivåerna i blodet, också hade den största uppskattade muskelmassan, jämfört med deltagarna som hade de lägsta nivåerna. Enligt forskarna kan tillräckligt med C-vitamin genom kost eller tillskott därför förebygga åldersrelaterad förlust av muskelmassa.
Samtidigt fann forskarna att nästan 60 procent av de manliga och 50 procent av de kvinnliga deltagarna inte fick tillräckligt med C-vitamin enligt rekommendationerna från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet.
Detta bör det göras något åt. Forskarna rekommenderar dock inga megadoser, och de påpekar att de flesta kan få täckt sina behov om de konsumerar rekommenderade mängder frukt och grönsaker varje dag.

Hur mycket C-vitamin behöver vi?

I Danmark är RI för vuxna satt till 80 mg. Det föreligger dock osäkerhet om våra verkliga behov, som ju är individuella, eftersom vi inte tar upp C-vitaminet lika bra från kost eller tillskott. Man måste också komma ihåg att C-vitamin har många andra funktioner i kroppen som bör tillgodoses.
Det bör därför tilläggas att åldringsprocesser, tobaksrökning, kroniska sjukdomar, stress, förgiftning, skador och en stor konsumtion av rusningsmedel i sig kan leda till ett större behov, eftersom det ökar risken för oxidativ stress.
Specifikt tillskott med C-vitamin innehåller i regel 500–750 mg. Här kan det löna sig att välja syraneutrala kosttillskott som skyddar magen.

Referenser

University of East Anglia. How vitamin C could help over 50´s retain muscle mass. Science daily. August 2020

Sam Rowe and Anitra C. Carr. Global Vitamin C Status and Prevalence of Deficiency: A cause for Concern? Nutrients 6 July 2020

Alicja Eea Rataczak et al. Vitamin C Deficiency and the Risk of Osteoporosis in Patients with an Inflammatory Bowel Disease. Nutrients 2020

Yazdani Shaik BD and Pio Conti. Relation between Vitamin C, Mastcells and Inflammation. Journal of Nutrition & Food Sciences. 2016

  • Skapad