Skip to main content

Gravida kvinnor med förhöjt blodtryck kan lida brist på zink

Gravida kvinnor med förhöjt blodtryck kan lida brist på zinkZink är involverat i flertalet fysiologiska funktioner, av vilka några är viktiga för graviditet och fosterutveckling. Men zinkbrist är vanligt, särskilt i utvecklingsländer. Veganer löper också en ökad risk eftersom det är svårt för kroppen att ta upp zink från en växtbaserad kost. Zinkbrist i samband med graviditet tycks öka den blivande mammans risk för att utveckla högt blodtryck och det förhöjda blodtrycket kan resultera i en låg födelsevikt och ett lågt Apgar-poäng, vilket är en hälsobedömning av barnet minuterna direkt efter förlossningen. Detta framgår av en studie som har publicerats i tidskriften Frontiers in Nutrition.

Den nya studien utfördes på gravida kvinnor som hade besökt gynekologi- och obstetrikavdelningar i Gazaremsan i Palestina. Kvinnorna var alla i sin tredje trimester och hade en medelålder på 30,7 år. Deras genomsnittliga dagliga zinkintag beräknades med hjälp av en så kallad matfrekvensenkät (FFQ) och jämfördes med blodtrycksmätningar och andra tester under graviditeten och efter förlossningen.
Det är ganska normalt att blodtrycket går upp lite under graviditeten. Det bör dock inte överstiga 140/90 mmHG eftersom detta kan öka risken för hjärt-kärlsjukdomar, hämmad fostertillväxt, förtida förlossning och i sällsynta fall placentautdrivning.
Studien kopplade ett lågt zinkintag under graviditeten med en ökad risk för högt blodtryck. Det förhöjda blodtrycket ökade också risken för en låg födelsevikt och ett lågt Apgar-poäng. Därför hade barn som fötts av kvinnor med förhöjt blodtryck en genomsnittlig födelsevikt på 2 904 gram, medan den genomsnittliga födelsevikten för barn som föddes av kvinnor med normalt blodtryck var 3 128 gram. När det gäller Apgar-poängen, som bedömer barnets hälsa direkt efter födseln, hade barn som fötts av kvinnor med förhöjt blodtryck ett poäng på 8,03, medan poänget låg på 8,30 för barn som hade fötts av kvinnor med ett normalt blodtryck. Ett högre poäng är alltså bättre.
Forskarna observerade också genom att jämföra de två grupperna av kvinnor att det fanns en skillnad i förhållande till kejsarsnitt, havandeskapsförgiftning och ödem. Forskarna menar att brist på zink kan vara den viktigaste riskfaktorn för högt blodtryck under graviditeten.

Zinkets funktioner under graviditeten och den allvarliga risken för brister

Zink är ett väsentligt spårämne som är involverat i ett antal fysiologiska processer. Det spelar en nyckelroll i tillväxt, fertilitet och immunförsvar. Dessutom är zink en kraftfull antioxidant som skyddar celler och vävnader mot oxidativ stress. Under graviditeten är det särskilt viktigt att få i sig mycket zink. En zinkbrist kan påverka moderns hälsa och utvecklingen av hennes ofödda barn. Zinkbrist är inte bara ett problem i samband med graviditetsrelaterad hypertoni utan kan också öka risken för hämmad fostertillväxt och försämrad utveckling av immunförsvaret, kognitiva funktioner och glukostolerans. Det finns till och med en ökad risk för förtida förlossning, låg födelsevikt och förlängd förlossning.

Zinkkällor, problem med brist och tillskott

Zink finns främst i skaldjur, kött, ägg, mejeriprodukter, nötter, frön, fullkorn, kärnor, baljväxter och russin. Men fytin från vegetabiliska livsmedel blockerar kroppens upptag av zink så att vi tar upp mer zink från animaliska livsmedelskällor.
Tidigare studier visar att zinkbrist är ett globalt hälsoproblem, särskilt i utvecklingsländer, däribland Palestina, där kosten vanligtvis är växtbaserad och inte så varierad. Enligt WHO är mellan fyra och 73 procent av befolkningen i världen drabbade av zinkbristproblem, beroende på geografi. Zinkbrist är också orsaken till en procent av de globala dödsfallen och 4,4 procent av dödsfallen bland barn i åldrarna sex månader till fem år.
Kosten är den huvudsakliga källan till zink. I USA och Australien rekommenderar hälsomyndigheterna 2–4 mg extra zink till gravida kvinnor.
Det kan alltså vara en bra idé att ta ett graviditetstillskott av hög kvalitet som innehåller zink och andra mineraler, vitaminer och fiskolja eftersom de har stor betydelse för graviditetens utgång och för barnets utveckling.

Referenser:

Abdel Hamid El Bilbeisi et al. Assessment of serum, dietary zinc levels, and other risk factores during the third trimester among pregnant women with and without pregnancy-induced hypertension: a Case control study. Frontiers in Nutrition. 2023


 

  • Skapad