Skip to main content

Brist på omega-3 ökar risken för bröstcancer

- och fiskolja har en förebyggande funktion

Brist på omega-3 ökar risken för bröstcancerBröstcancer är den främsta orsaken till cancerrelaterade dödsfall bland kvinnor världen över. Kosten betyder mycket, och enligt en ny polsk studie kan mer fisk med omega-3-fettsyror minska risken för att utveckla sjukdomen. Studien ligger i linje med tidigare studier. Så vid förebyggande och behandling av bröstcancer är det viktigt att få tillräckligt med omega-3, där vi har enklaste att utnyttja de former som finns i fet fisk och tillskott med fiskolja. Den förebyggande effekten förbättras om man också är välförsedd med D-vitamin och selen.

Det finns många fler kvinnor som får bröstcancer i Nordeuropa, USA och Kanada än i Asien och Afrika. Skillnaden beror främst på den västerländska kosten och livsstilen, eftersom asiater och afrikaner också löper en ökad risk om de exempelvis flyttar till Europa eller USA. Även om vissa kvinnor är ärftligt predisponerade är det ofta skadliga faktorer i kost och livsstil som får sjukdomen att bryta ut. Eftersom bröstcancer tar flera år att utveckla är det därför relevant att titta närmare på förebyggande, där enkla koständringar och eventuella tillskott har en positiv effekt.

 • Var tionde dansk kvinna drabbas av bröstcancer.
 • Kurvan sjunker inte.
 • Livsstil och brist på essentiella näringsämnen har en avgörande betydelse

Fetter, fet fisk och viktreglering minskar risken för bröstcancer

Enligt de polska forskarna bakom den nya bröstcancerstudien bör man titta närmare på riskfaktorer som kosten, eftersom enkla justeringar kan vara ett billigt och enkelt sätt att förebygga sjukdomen utan att använda dyra farmakologiska åtgärder. Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan kostens innehåll av olika fetter, intaget av fisk och utvecklingen av bröstcancer hos kvinnor.
I studien deltog 201 polska kvinnor som just hade fått diagnosen bröstcancer. Medelåldern bland kvinnorna var 58 år. Dessutom deltog en kontrollgrupp på 201 friska kvinnor, som matchade deras ålder.
Forskarna använde ett standardiserat frågeformulär om kost och intervjuer för att klargöra deltagarnas kostvanor och livsstil.
Det visade sig att de kvinnor som fick mest fett genom kosten, och i en mängd över 10 procent av det totala energiintaget, löpte en betydligt lägre risk för att utveckla bröstcancer jämfört med de kvinnor som levde mer fettsnålt.
De kvinnor som nästan aldrig åt fisk och som var överviktiga, löpte en större risk för att utveckla bröstcancer jämfört med de kvinnor som var smala och åt mer fisk.
Forskarna drog därför slutsatsen att ett relativt högt fettintag minskar risken för att utveckla bröstcancer, och att det särskilt gäller omega-3-formen från fet fisk.
Studien har publicerats i tidskriften In Vivo.

Det bör finnas en balans mellan omega-6 och omega-3

Omega-3- och omega-6-fettsyror tillhör de essentiella fettsyrorna. De ingår bland annat i alla våra cellmembran, där de reglerar en mängd biokemiska processer. Därför är det viktigt att det föreligger en balans mellan de två fettsyrorna. För om vi får för mycket omega-6 och/eller för lite omega-3 skapar det en grogrund för kroniska inflammationer som kan främja utvecklingen av flera cancerformer.
En amerikansk studie på möss har till exempel avslöjat att en diet med många omega-3-fettsyror medförde en signifikant lägre risk för att injicerade bröstcancerceller band sig till mössens bröstkörtlar. Samtidigt var sannolikheten att cancercellerna spred sig till andra organ mindre i den grupp som fick en diet med många omega-3-fettsyror, och de levde längre än de möss som fick en diet med många omega-6-fettsyror.
Dessutom fanns det möss i omega-3-gruppen som inte utvecklade bröstcancer alls, hos vilka de injicerade bröstcancercellerna tydligen förstördes. Mössen på den omega-3-rika dieten hade också en lägre grad av inflammation. Enligt forskarna kan detta betyda att en kost rik på omega-3-fettsyror hjälper till att undertrycka den typ av inflammation som kan trigga den snabba utvecklingen och spridningen av tumörer.
Studien har publicerats i tidskriften Clinical and Experimental Metastasis.

 • Man bör välja fet fisk som sill, ansjovis, lax, makrill och öring från rena vatten.
 • Undvik rovfisk som tonfisk, eftersom de innehåller för mycket kvicksilver och andra hormonstörande ämnen.
 • Om man inte gillar fisk eller bara äter för lite kan man istället ta tillskott med fiskolja av en god kvalitet.

Omega-3-fettsyror hämmar inflammation tillsammans med D-vitamin och selen

Resultaten från de två studierna ligger i linje med andra studier som visar hur intag av fiskoljor under graviditeten och som barn hjälper till att undertrycka utvecklingen och spridningen av bröstcancerceller senare i livet.
Men det är inte tillräckligt med en omega-3-rik kost eller tillskott med fiskoljor för att förhindra bröstcancer. Här visar annan forskning att särskilt D-vitamin och selenjäst också är av stor betydelse, och att dessa näringsämnen också stärker immunförsvaret och motverkar olämpliga inflammationer.

Dessa faktorer ökar risken för bröstcancer

 • Hormonstörande ämnen i miljön.
 • För stora mängder av östrogenformen östradiol.
 • Övervikt, då man bildar mer östrogen i fettvävnaden.
 • Hormontillskott efter klimakteriet (Vagifem med östradiol).
 • P-piller och hormonspiraler (ökar risken något).
 • Alkohol är orsak till 3 procent av alla fall av bröstcancer i Europa och fler fall i Danmark, eftersom danska kvinnor dricker mer.
 • Joniserande strålning.
 • Kroniska inflammationer.
 • Brist på sömn.
 • Brist på omega-3, D-vitamin och selen.

Referenser

Dorota Dydjow-Bendek and Pawel Zagozdzon. Total Dietary, Fatty Acids, and omega-3/omega-6 Ratio as Risk Factors of Breast Cancer in the Polish Population – a Case-Control study. In Vivo January-February 2020
iv.iiarjournals.org/content/34/1/423.abstract

Sarawoti Khadge et al. Long-chain omega-3 polyunsaturated fatty acids decrease mammary tumor growth, multiorgan metastases and enhance survival. Clin Exp Metastasis. 2018

Machado MRM, de Sousa Almeida-Filho B et al. Low pretreatment serum concentration of vitamin D at breast cancer diagnosis in postmenopausal women. Menopause September 17, 2018

University of California – San Diego. Greater Levels of vitamin D associated with decreasing risk of breast cancer. June 15, 2018

Clark LC et al: Effects of Selenium Supplementation for Cancer Prevention in Patients with Carcinoma of the Skin. Journal of the American Medical Association: 1996.

Harris HR, et al. Selenium intake and breast cancer mortality in a cohort of Swedish women. Breast Cancer Res Treat. 2012.

https://www.cancer.dk/brystkraeft-mammacancer/aarsager-brystkraeft/aarsager-brystkraeft-livsstil/

https://bestprac.dk/2017/08/28/inflammationsmarkoerer-og-cancer/

 • Skapad