Skip to main content

Tillskott med omega-3 ger barn bättre syn

- och en förbättrad kognitiv och motorisk utveckling

Tillskott med omega-3 ger barn bättre syn Enligt en stor metaanalys har tillskott med omega-3-fettsyror en positiv effekt på barns utveckling, vilket inbegriper deras förmåga att se klart samt deras kognitiva och motoriska utveckling. Men den moderna kosten innehåller mycket mindre omega-3. Därför borde hälsovårdsmyndigheterna överväga att rekommendera tillskott med renade fiskoljor till gravida och barn – i nivå med rekommendationerna om folsyra, järn och D-vitamin.

Omega-3-fettsyror påverkar bland annat utvecklingen av barnets hjärna, nervsystem och ögonen. Epidemiologiska studier har tidigare visat att gravidas intag av fet fisk, som innehåller omega-3-formerna EPA och DHA, förbättrar barns kognitiva utveckling. Detta ville en grupp forskare undersöka närmare. I metaanalysen undersökte forskarna data från 38 vetenskapliga studier, som omfattade 5 541 deltagare bestående av mödrar, för tidigt födda barn och barn födda i tid. Deltagarna i de olika studierna fick antingen tillskott med omega-3-fettsyror eller placebo. De olika uppgifterna som behandlade barnens kognitiva färdigheter och syn jämfördes sedan fram till de fyllde 18 år.

Omega-3-fettsyror gynnar ögonen, hjärnan och IQ:n

Barnens kognitiva utveckling mättes efter specifika skalor, som behandlade deras mentala och psykomotoriska utveckling och IQ. Barnens syn mättes också på olika sätt.
Slutsatsen av metaanalysen är att tillskott med omega-3-fettsyror förbättrar barns psykomotoriska utveckling och deras syn. Det fanns ingen signifikant effekt på barnens IQ senare i livet, men denna slutsats grundar sig på färre studier och slutsatsen är i strid med andra studier.
Metaanalysen identifierade ingen skillnad i förhållande till religion, ras, moderns utbildning, ålder och inkomst. Metaanalysen identifierade heller ingen skillnad i förhållande till hur länge deltagarna fick tillskott eller i vilken dos, vilket kan vara avgörande för den enskilda studiens resultat.
I detta avseende visar en tidigare metaanalys, publicerad i Perspectives on Psychological Science, att tillskott med omega-3-rika fiskoljor till gravida kvinnor och barn kan förbättra barnens IQ med mer än 3,5 poäng.

Det är särskilt omega-3-fettsyran DHA som har den positiva effekten

Omega-3-fettsyror finns i olika former. ALA kan via enzymprocesser omvandlas till EPA och DHA, som ingår i alla cellmembran och åtskilliga enzymprocesser. Hjärnan innehåller stora mängder EPA och DHA, och det är DHA som har särskilt stor betydelse för inlärningen, minnet och synen.
DHA är den mest långkedjiga omega-3-fettsyran, som slingrar sig som en orm i cellmembranen. Denna flexibilitet hjälper hjärncellerna att arbeta blixtsnabbt.
DHA hjälper också till att stödja blodgenomströmningen i hjärnan, och att hålla blod-hjärnbarriären stängd så att hjärnvävnaden skyddas mot bakterier och toxiner.
Den största koncentrationen av DHA i kroppen finns dock i näthinnan. Här ingår DHA i processer som får hjärnan att motta ljussignaler, vilket är en förutsättning för bevarande av en god och skarp syn.
EPA har en särskild betydelse för immunsystemet och förebyggandet av inflammationer.
Men många har svårt att omvandla ALA till de aktiva formerna EPA och DHA, och kanske är det bara 1 procent som omvandlas. Därför baseras den största forskningen i omega-3-fettsyror också på fet fisk eller tillskott med fiskolja.

Källor till de olika omega-3-formerna

ALA finns särskilt i linfröolja samt i rapsfröolja, valnötter och chiafrön.
EPA och DHA finns särskilt i fet fisk som makrill, lax, sill, ansjovis, sardiner, ål, sjurygg, regnbågsforell samt torsklever och fiskleverolja. Hjärnan innehåller större mängder.

Hur får gravida och barn tillräckligt med omega-3?

Få danskar följer de officiella kostrekommendationerna om att äta fisk flera gånger i veckan – eller minst 350 gram för vuxna, varav 200 gram bör komma från fet fisk som är särskilt rik på EPA och DHA. Genomsnittsdanskens intag av EPA och DHA är 0,2 gram per dygn, och det är signifikant lägre än tidigare.
Tyvärr kan fisk vara förorenad med kvicksilver och andra giftiga ämnen, som kan påverka utvecklingen av fostret negativt. Fiskar som befinner sig högt i näringskedjan är de mest förorenade. Därför har den danska livsmedelsmyndigheten skärpt varningarna för gravida vad gäller tonfisk och andra rovfiskar. Men det finns inga varningar om intag av mindre fiskar och lax. Det rekommenderas dock att undvika lax som fångats i Östersjön, eftersom den kan innehålla höga halter av tungmetaller och andra föroreningar. Man kan också välja ekologisk lax.
Om man inte gillar fisk, eller bara äter för lite, är tillskott med renade fiskoljor av god kvalitet ett bra alternativ.
På marknaden finns det till exempel ett kombinerat tillskott med fiskoljor och omega-6-fettsyran GLA, plus folsyra, järn, selen och andra näringsämnen som är särskilt avsedda för gravida kvinnor. Det finns också fiskoljor med god smak som är avsedda för barn.
Fiskoljor baserade på fria fettsyror och triglycerider säkerställer ett gott upptag. Fiskoljor bör dessutom uppfylla myndigheternas krav på peroxidvärde och föroreningar.

Visste du att det finns cirka 1 gram omega-3 i en sill och 3–4 gram i en laxstek?

Officiella rekommendationer bör också inbegripa fiskoljor

Enligt hälsovårdsmyndigheterna bör gravida inta extra folsyra, järn och D-vitamin. Den nya metaanalysen och annan forskning tyder på att gravida och barn också bör fokusera på att få mer omega-3. Särskilt från fet fisk eller tillskott med fiskoljor, som de flesta har enklast att utnyttja.
Efsa, Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, har redan tillstått fiskoljornas betydelse för utvecklingen av barnets hjärna och syn. Efsa, som inrättades 2002 efter en rad livsmedelsskandaler, genomför vetenskapliga undersökningar och förmedlar oberoende, objektiv och uppdaterad kunskap om livsmedel, kosttillskott och säkerhet.

Referenser

Shulkin M el at. N-3 Fatty Acid Supplementation in Mothers, Preterm Infants, and Term infants and Childhood Psychomotor and Visual Development: A systematic Review and meta-Analysis. The Journal of Nutrition, March 2018

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29546296

John Protzko el al. How to make a Young Child smarter: Evidence from Database of Ricing Intelligence. Perspectives on Psychological Science. 2013

https://www.nutraingredients.com/Article/2013/01/28/Omega-3-rich-diet-can-boost-children-s-IQ-says-meta-analysis

https://www.nutraingredients.com/Article/2013/08/16/Omega-3-rich-infant-formula-may-boost-later-intelligence-Study

http://www.nutritioninsight.com/news/neuroimaging-highlights-role-of-omega-3-in-preventing-cognitive-decline.html

  • Skapad