Skip to main content

Folsyra minskar risken för att barnet utvecklar autism på grund av bekämpningsmedel

Folsyra minskar risken för att barnet utvecklar autism på grund av bekämpningsmedelAntalet autismdiagnoser har ökat stadigt under de senaste årtiondena, och det kan finnas flera orsaker till sjukdomen. Nu har forskare från University of California och andra institutioner i USA funnit att gravida kvinnor som tog de rekommenderade mängderna folsyra eller mer vid befruktningen löpte minskad risk för att barnet utvecklade autism på grund av bekämpningsmedel.

Det är allmänt känt att tillskott med folsyra (B9-vitamin) är viktigt för barnets fysiska utveckling under graviditetens första tre månader. Nu visar en ny studie att större mängder folsyra också har betydelse för barnets psykiska utveckling, och att det kan minska risken för att barnet utvecklar autism på grund av bekämpningsmedel.

Autism kännetecknas av en annorlunda och ofta fördröjd utveckling inom områden som språk, kommunikation och socialt beteende. Personer med autism kan också vara överkänsliga mot sensoriska intryck, få fobisk ångest och raserianfall samt uppvisa självskadligt beteende.

Studien visade att barn vars mödrar som intog minst 800 mikrogram folsyra dagligen löpte en signifikant lägre risk att utveckla autism – även när mödrarna utsattes för bekämpningsmedel via livsmedel eller jordbruk, som är förbundet med en större risk. Studien publicerades i tidskriften Environmental Health Perspectives 2017.
De officiella rekommendationerna till gravida är 400 mikrogram dagligen och minst 12 veckor in i graviditeten. Studien visade alltså att det tydligen behövs större mängder folsyra för att avsevärt minska risken för autism.

Gravida bör särskilt undvika bekämpningsmedel

Enligt Rebecca J. Schmidt, professor vid Department of Public Health Sciences som står bakom studien och artikeln i Environmental Health Perspectives, bör gravida och de som planerar att bli gravida så långt som möjligt undvika bekämpningsmedel. Man kan naturligtvis välja ekologiska livsmedel, men om man bor på landsbygden och andas in förorenad luft från bekämpningsmedel är extra folsyra ett nytt sätt att minska skadeverkningarna. Man kan också stänga fönster och dörrar när man vet att bönderna sprutar, och så långt som möjligt undvika påverkan av bekämpningsmedel som Roundup, som används i stor utsträckning i granskogar, parker, trädgårdar och uppfarter.

Ju mer bekämpningsmedel före och under graviditeten – desto större är risken

Forskarna använde data från en studie (CHARGE) där de tittade närmare på de genetiska och miljömässiga faktorer som påverkar utvecklingen av autism. I studien deltog 296 barn på mellan två och fem år som hade fått diagnostiserad autism, och 220 barn som hade utvecklat sig normalt. Mödrarna intervjuades om sin exponering för bekämpningsmedel från hushållet under graviditeten, och deras intag av folsyra och andra B-vitaminer. Forskarna kopplade också data från rapporter om jordbrukets användning av bekämpningsmedel som kunde ge viktig information om lokala föroreningar i närheten av mödrarnas hem.
Det visade sig att mödrar som intog mindre än 800 mikrogram folsyra per dag, och som exponerades för bekämpningsmedel genom hushållet, löpte en mycket större risk för att barnet skulle utveckla autism jämfört med mödrar som intog 800 mikrogram folsyra eller mer, och utsattes för bekämpningsmedel.
Mödrar som hade ett lågt intag av folsyra och utsattes för bekämpningsmedel från jordbruksföroreningar tre månader före barnets befruktning, och fram till tre månader efter befruktningen, löpte också en större risk att få ett barn med autism.
Ett intag av folsyra som låg under genomsnittet, och som kombinerades med exponering för bekämpningsmedel, var därmed förenat med en signifikant större risk för att barnet skulle utveckla autism.
Enligt Rebecca J. Schmidt löper de gravida kvinnor som regelbundet utsätts för bekämpningsmedel den största risken för att föda barn med autism.

Hur skyddar folsyra?

I framtiden kommer forskarna att undersöka närmare vilka mekanismer i folsyran som skyddar mot autism, men det är känt att folsyra spelar en avgörande roll vid DNA-metylering. Det är en process som slår på och av gener. Folsyra har också betydelse för reparation och syntes av DNA. Detta är särskilt viktiga processer under fostrets utveckling, där det förekommer en snabb celldelning. Genom att inta mer folsyra kan man således stödja dessa funktioner. Det är teoretiskt möjligt att dessa funktioner också inkluderar reparation av DNA som har förstörts av bekämpningsmedel.

Planering av graviditet och en ny syn på folsyra

Gravida rekommenderas att ta tillskott av 400 mikrogram folsyra, då man länge har visst att det minskar risken för att föda ett barn med neuralrörsdefekt, hjärtfel och ryggmärgsbråck, som kan orsaka allvarliga funktionshinder.
Även om störningarna är sällsynta är det viktigt att ta tillskott med folsyra redan vid planeringen av graviditeten.
Enligt den nya studien kan det dessutom vara fördelaktigt att inta tillskott med folsyra om man vill minska risken för att barnet utvecklar autism.
Slutligen är folsyra också viktigt för den gravidas hälsa, energinivå och mentala balans.

Andra faktorer som ökar risken för autism

Även om större mängder folsyra kan minska risken för att barnet utvecklar autism kan vitaminet inte eliminera risken helt. Detta beror på att andra faktorer också kan störa barnets mentala utveckling. I synnerhet bör här nämnas:

  • Andra toxiner från miljön – inklusive tungmetaller och kemikalier.
  • Genetisk disposition.
  • Föräldrar över 35 år.
  • Komplikationer under graviditeten och förlossningen.
  • Överdiagnostisering, eftersom kriterierna ändrades 1994.
  • Brist på D-vitamin, vilket är mycket vanligt.
  • Intag av läkemedel som interfererar med D-vitamin under graviditeten, såsom valproat mot epilepsi.

Referenser

Rebecca J. Schmidt et al. Combines Prenatal Pesticide Exposure and Folic Acid Intake in Relation to Autism Spectrum Disorder. Enviromental Health Perspectives. 2017
https://ehp.niehs.nih.gov/ehp604/

Folic Acid may mitigate autism risk from pesticides
https://medicalxpress.com/news/2017-09-folic-acid-mitigate-autism-pesticides.html

Nutrition insight. Taking Folic Acid Throughout Pregnancy May Increase Children´s Emotional Intelligence. 12 May 2017

http://www.nutritioninsight.com/news/taking-folic-acid-throughout-pregnancy-may-increase-childrens-emotional-intelligence.html

Khaled Sall et al. Randomized controlled trial og vitamin D supplementation in children with autism spectrum disorder. Journal of Child Psychology and Psychiatry. 2016

John J Cannell. Autism Causes, Prevention and Treatment: Vitamin D Deficiency and the Explosive Rise in Autism Spectrum Disorder. Sunrise River Press. 2015

  • Skapad