Skip to main content

Tillskott med folsyra minskar risken för att högt blodtryck orsakar stroke

Tillskott med folsyra minskar risken för att högt blodtryck orsakar strokeHögt blodtryck drabbar fler och fler människor och är den riskfaktor som orsakar flest fall av förtida död världen över. Forskare från Kina har nu funnit att tillskott med folsyra i kombination med blodtrycksmedicin kan minska risken för stroke med nästan 75 procent. Man bör också vara medveten om att många människor har högt blodtryck utan att veta om det, och att det finns många faktorer som orsakar brist på folsyra eller dåligt utnyttjande av vitaminet.

Kosttillskott med folsyra rekommenderas mest i samband med anemi och graviditet. Men tillskott med folsyra kan också påverka kretsloppet, hjärtat och hjärnan.
Det är sedan tidigare känt att alltför höga mängder av aminosyran homocystein i blodet kan bidra till uppkomsten av blodproppar. Det är också känt att folsyra reglerar nivån av homocystein och att en brist ökar nivån. Låg ämnesomsättning, njursjukdom, psoriasis och olika typer av läkemedel kan också leda till en hög homocysteinnivå.

 • Ungefär en miljon danskar över 20 år har högt blodtryck.
 • Mer än en kvarts miljoner danskar har högt blodtryck utan att veta om det.
 • Det är en bra idé att mäta sitt blodtryck regelbundet, eftersom högt blodtryck inte alltid märks.

Därför ökar högt blodtryck risken för stroke

I USA är stroke (apoplexi) den femte vanligaste orsaken till dödsfall som orsakas av hjärnblödning eller blodpropp i hjärnan. Blödningar i hjärnan beror främst på kroniskt högt blodtryck, som är dåligt reglerat, samt blodförtunnande läkemedel. Samtidigt är åderförkalkning och högt blodtryck en olycklig cocktail som ytterligare ökar risken. Blodproppar i hjärnan beror huvudsakligen på åderförkalkning och cirkulerande blodproppar som kan fastna i hjärnan.

Studien

Forskarna var intresserade av huruvida kosttillskott med folsyra kunde minska risken för stroke, och de studerade 10 789 äldre kineser mellan 45 och 75 år som hade högt blodtryck och som aldrig hade fått stroke eller hjärtinfarkt.
Alla deltagarna fick blodtryckssänkande läkemedel. Samtidigt fick hälften ett tillskott med folsyra, medan den andra hälften fick placebo. Deltagarna undersöktes därefter närmare efter fyra år.
Det visade sig att 1,8 procent i gruppen som tog folsyra hade fått stroke, medan det rörde sig om 5,6 procent i placebogruppen. Skillnaden var alltså nästan 75 procent.
Forskarna antog att patienterna löpte en högre risk för att få stroke om de hade en högre homocysteinnivå i blodet i kombination med lägre blodplättnivåer. Den lägre nivån av blodplättar beror enligt forskarna på att blodplättarna mer eller mindre är förbrukade, eftersom de använts för att reparera de kärlskador som lättare uppstår när homocysteinnivån är hög.
Antagandet är dock ganska ovanligt, och det visade sig att tillskott med folsyra inte gjorde någon stor skillnad på nivån av homocystein och blodplättar i detta avseende. Så även om det förelåg en stor skillnad mellan de två gruppernas risk för att få stroke kan forskarna ännu inte dra slutsatsen att tillskott med folsyra kan förebygga stroke baserat på blodets innehåll av homocystein.
Ändå är det möjligt att folsyra kan minska risken för stroke genom andra mekanismer än regleringen av homocystein.
Forskarna bakom den kinesiska studien påpekar också att kosttillskott med folsyra kan vara mindre relevant i andra länder där folsyra redan är tillsatt i bröd.
Under alla omständigheter rekommenderar forskarna fortfarande andra åtgärder som kan minska risken för stroke – däribland hälsosam kost, regelbunden motion, ingen rökning och begränsat eller inget alkoholintag. Studien har publicerats i The Journal of American College of Cardiology.
Samtidigt kan här tilläggas att den nya kinesiska studien ligger i linje med en tidigare kinesisk studie.

Visste du att folsyra reglerar nivån av homocystein tillsammans med B12-vitamin och B6-vitamin?

Folsyra kan kanske rädda miljontals människoliv över hela världen

Dr med. Yong Huo och hans forskargrupp från Pekings universitetssjukhus undersökte effekten av folsyra hos tjugotusen vuxna patienter som redan hade tagit blodtrycksmedicin och som inte hade haft stroke. Under studien tog den ena hälften av patienterna folsyra vid sidan av sin blodtrycksmedicin, medan den andra hälften bara tog blodtrycksmedicin. Efter fyra och ett halvt år löpte gruppen som kompletterade sin blodtrycksmedicin med folsyra 21 procent lägre risk för stroke, än de som bara tog blodtrycksmedicin. Studien publicerades i The Journal of the American Medical Association 2016.
Eftersom åttahundra tusen amerikaner dör av stroke om året innebär resultatet av studien att tillskott med folsyra i teorin kan rädda omkring tvåhundra tusen amerikaner om året.

Goda källor till folsyra är

lever, baljväxter, kål, sparris, andra gröna grönsaker, groddar, nötter, ägg och frukt.

Brist på och dåligt utnyttjande av folsyra orsakas bland annat av:

 • Överkonsumtion av alkohol.
 • Ensidig kost.
 • Rökning och narkotikamissbruk.
 • Dålig tarmflora.
 • Graviditet.
 • Åldrande, särskilt i kombination med ensidiga kostvanor.
 • P-piller.
 • Metotrexat mot artrit och cancer.

Referenser

Kong X et al. Platelet Count Affects Efficacy of Folic Acid in Preventing First stroke. Journal of the American College of Cardiology. Published online May 7, 2018
http://www.onlinejacc.org/content/71/19/2136

https://www.nhs.uk/news/neurology/folic-acid-may-help-reduce-stroke-risk-people-high-blood-pressure/

http://www.dailymail.co.uk/health/article-5699861/The-power-folic-acid-Supplements-slash-stroke-75.html

http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2205876

http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=187452

http://www.healio.com/cardiology/stroke/news/online/%7Beb28b746-2cf7-4ac6-b598-21e7d9938e7b%7D/folic-acid-supplementation-reduces-stroke-risk

https://www.sundhed.dk/borger/sygdomme-a-aa/hjerte-og-blodkar/sygdomme/diverse/homocystein/

 • Skapad