Skip to main content

C-vitamin kan förkorta intensivvårdsinläggningar

C-vitamin kan förkorta intensivvårdsinläggningarSjukhusens intensivvårdsavdelningar tar hand om patienter som är kritiskt sjuka, och där får de övervakning och vård dygnet runt av olika specialister. Det säger sig själv att det är förbundet med många åkommor och ekonomiska kostnader. Nu visar en ny metaanalys att tillskott med C-vitamin på ett mycket billigt sätt kan minska patienternas tid på intensivvårdsavdelningarna med hela 8 procent. Detta beror på att C-vitaminet har många funktioner i kroppen, vilket också omfattar ett antal läkningsprocesser.

Dr Harri Hemilä från Helsingfors universitet och dr Elizabeth Chalker från University of Sydney, Australien, har funnit statistiskt starka bevis för att mer C-vitamin kan minska inläggningarna på intensivvårdsavdelningarna med hela 8 procent. Detta framgår av en artikel i den vetenskapliga tidskriften Nutrients.
Det kan finnas många anledningar till att man hamnar på en intensivvårdsavdelning, däribland hjärtsvikt, stroke, operation, svåra brännskador, allvarliga infektioner samt kronisk och terminal sjukdom. Mycket tyder samtidigt på att behovet av C-vitamin ökar när vi utsätts för fysiska trauman och vissa sjukdomar.

C-vitaminets många funktioner

C-vitamin är ett vattenlösligt vitamin, och eftersom det inte kan deponeras i kroppen behöver vi ett dagligt intag. C-vitamin har ett stort antal komplexa och invecklade funktioner i kroppen, och det har bland annat betydelse för:

 • Energiomsättningen.
 • Bildandet av kollagen.
 • Läkningsprocesser.
 • Immunförsvaret.
 • Nervsystemet.
 • Antioxidant, som skyddar cellerna mot oxidativ stress.
 • Kardiovaskulära funktioner.
 • Blodtrycket.

Kontrollerade försök har redan visat att C-vitamin kan:

 • Förkorta varaktigheten av förkylningar.
 • Minska blodsockret hos personer med diabetes 2.
 • Sänka blodtrycket.
 • Öppna kollapsade luftvägar.
 • Minska graden av förmaksflimmer.

Behovet av C-vitamin ökar dramatiskt under kritiska tillstånd

Infektioner, kirurgi, brännskador och andra former av fysiologisk stress kan orsaka ett plötsligt fall i blodets C-vitaminnivå på grund av de många sätten som C-vitamin påverkar kroppens ämnesomsättning. Därför har människor som är inlagda på sjukhus ofta mycket låga nivåer av C-vitamin i blodet.
För att bibehålla samma nivå i blodet som friska personer bör en kritiskt sjuk person få omkring 4 gram C-vitamin om dagen. Det är 50 gånger mer än de officiella rekommendationerna (RI) på 80 mg.

En kritiskt sjuk person bör få cirka 4 gram C-vitamin per dag för att bibehålla en normal nivå i blodet.

Kosttillskott med C-vitamin kan minska tiden på intensivvårdsavdelningarna

Då det på förhand är känt att C-vitamin har så många fysiologiska funktioner i kroppen, och att sjuka människor har ett ökat behov, beslutade sig dr Harri Hemilä och dr Elizabeth Chalker för att undersöka hur C-vitamin påverkar den tid patienterna är inlagda på intensivvårdsavdelningarna. De två forskarna undersökte databaser från relevanta publicerade studier och hittade 18 kontrollerade studier med 2 004 patienter. 13 av studierna hade genomförts med hjärtkirurgipatienter.
En övergripande analys av 12 av studierna som behandlade 1 766 patienter visade att tillskott med C-vitamin reducerade patienternas vistelse på intensivvårdsavdelningarna med i genomsnitt 7,8 procent.
En analys av 6 av studierna visade att patienter som fick 1–3 gram C-vitamin per dag minskade sin vistelse på intensivvårdsavdelningarna med i genomsnitt 8,6 procent.
I tre av studierna hade intensivvårdspatienterna krävt mer än 24 timmars respiratorbehandling. En analys av deras data visade att C-vitamin minskade behovet av respiratorbehandling med 18,2 procent.
Eftersom tillskott med C-vitamin, som är förbundet med obetydliga kostnader, kan reducera de dyra vistelserna på intensivvårdsavdelningarna med 8 procent konstaterade forskarna att det är värt att undersöka närmare. För den enkla och billiga insatsen kan medföra både hälsomässiga och ekonomiska fördelar.

Djur kan själv bilda C-vitamin, men människan har förlorat den förmågan

C-vitamin kallas också för askorbinsyra. De flesta djur kan själva bilda C-vitamin genom en stegvis enzymatisk omvandling av glukos (druvsocker). Människor, människoapor och några andra arter har däremot förlorat denna förmåga genom evolutionen. När djuren blir stressade kan de öka produktionen efter behov. Men människor måste alltid får C-vitaminet tillfört utifrån.

C-vitamin från föda och tillskott

Det rekommenderas alltid att äta en C-vitaminrik kost dagligen, eftersom det också bidrar med andra näringsämnen. Frukt, bär, röd paprika, broccoli, persilja och många andra grönsaker och örter är goda källor.
Vid val av tillskott är det i regel bäst med syraneutrala produkter som skyddar magen. Tillskott med 500–750 mg C-vitamin innehåller ungefär lika mycket C-vitamin som 6–8 apelsiner eller 80-120 äpplen, beroende på storlek.

Reference

Harri Hemila and Elizabeth Chalker. Vitamin C Can Shorten Length of Stay in the ICU: A Meta-Analysis. Nutrients 2019

https://en.wikipedia.org/wiki/Vitamin_C

https://frida.fooddata.dk/food/lists/parameters/47?#parameter4

 • Skapad