Skip to main content

Effekten av selentillskott på cytostatika- och strålbehandling vid livmoderhalscancer

Effekten av selentillskott på cytostatika- och strålbehandling vid livmoderhalscancerSelen är ett livsviktigt spårämne som påverkar förekomsten och utvecklingen av flera typer av cancer, däribland livmoderhalscancer, som är en av de vanligaste cancertyperna. Livmoderhalscancer behandlas ofta med en kombination av strål- och cytostatikabehandling, vars biverkningar påverkar benmärgen och bildandet av blodplättar och blodkroppar. Men det tyder nu på att tillskott med selenjäst motverkar dessa biverkningar utan att störa behandlingarna. Detta framgår av en studie publicerad i tidskriften Frontiers of Nutrition.

Livmoderhalscancer är en av de mest utbredda formerna av cancer, med 604 000 nya fall och 342 000 dödsfall registrerade över hela världen 2020. Eftersom behandling av livmoderhalscancer också är förbunden med en rad biverkningar ville forskarna bakom den nya studien undersöka huruvida tillskott med selenjäst kan minska dessa.
I studien deltog 104 patienter med livmoderhalscancer i stadium IIB. Det betyder att cancern i livmoderhalsen har spridit sig till vävnaden bredvid livmodern. Patienterna delades in i två grupper, där en grupp fick 100 mikrogram selenjäst två gånger dagligen och den andra gruppen fick placebo två gånger dagligen i fem veckor. Patienterna i båda grupperna fick standardbehandling, som omfattade fem gånger extern och intern strålbehandling. Under strålbehandlingsförloppet fick patienterna även cytostatikabehandling. Under studiens gång mätte forskarna för myelosuppression, där det sker en minskning av aktiviteten i benmärgen, så att produktionen av blodplättar och blodkroppar minskar. Forskarna mätte även lever- och njurfunktionen samt innehållet av selen i blodet före, under och efter de två gruppernas behandling.
Det visade sig att selenkoncentrationen i blodet hos båda grupperna var likartad före behandlingen. Men under behandlingen uppvisades en dramatisk skillnad i de två grupperna, då selenkoncentrationen i blodet steg markant hos gruppen som fick selentillskott, medan den sjönk betydligt i gruppen som inte fick tillskott. Man fann också att förekomsten av myelosuppression och blodplättsbrist (trombocytopeni), orsakad av strål- och cytostatikabehandling, var lägre i gruppen som fick tillskott av selenjäst jämfört med gruppen som fick placebo. Ingen skillnad observerades i lever- och njurskador hos de två grupperna.
Forskarna drar därför slutsatsen att tillskott med selenjäst till patienter med livmoderhalscancer avsevärt höjer selennivån i blodet. Tillskott med selenjäst kan också minska hematologiska skador orsakade av cytostatikabehandling och strålning. Eftersom tillskott med selenjäst inte försämrade den andra behandlingen antar forskarna att tillskott med selenjäst kan vara en lovande strategi som kan skydda mot biverkningar orsakade av cytostatikabehandling och strålning.

Vilken effekt har selenjäst på cancer och vid behandling med cytostatika och strålning?

Selen är ett livsviktigt spårämne som ingår i ett antal selenoproteiner som har grundläggande betydelse för en lång rad metaboliska processer och kroppens antioxidantförsvar. Men jorden är fattig på selen i Europa och på många andra platser i världen, vilket ökar risken för flera typer av cancer.
Forskarna bakom den nya studien hänvisar bland annat till epidemiologiska studier som avslöjar att salt, som är berikat med selen, kan minska förekomsten av primär levercancer (hepatocellulärt karcinom) med 35 procent jämfört med en kontrollgrupp.
En annan studie, The Nutritional Prevention of Cancer (NPC), var den första blinda dubbelkontrollerade studien som skulle avslöja huruvida tillskott med selenjäst kunde minska risken för cancer. Studien visade att tillskott med 200 mikrogram selenjäst dagligen kunde minska förekomsten av cancer med 37 procent och cancerrelaterade dödsfall med 50 procent. Selen kan också minska risken för livmoderhalscancer, och studier tyder på att tillskott i form av selenjäst med flera organiska selenoproteiner har den bästa effekten.
Selenets förmåga att förebygga cancer beror på flera mekanismer inom energiomsättning, immunförsvar, reglering av gener, apoptos (programmerad celldöd) och antiinflammatoriska processer. Dessutom ingår selen i ett antal viktiga antioxidanter, GPx, som skyddar cellerna mot oxidativ stress orsakad av fria radikaler.
Eftersom strålbehandling påverkar kroppen med många fria radikaler, som ska eliminera cancerceller, uppstår även oxidativ stress i kroppen, vilket kan skada friska celler, däribland i benmärgen. Eftersom celldelningen är hög i benmärgen är den också mer känslig för biverkningar orsakade av cytostatikabehandling.

Referenser

Mei Yang et al. Effects of selenium supplementation on concurrent chemoradiotherapy in patients with cervical cancer. A Randomized, double-blind, placebo-parallel controlled phase II clinical trial. Frontiers 2023

  • Skapad