Skip to main content

Omega-3 forbedrer blodgennemstrømningen i hjernen

- som modvirker forringelse af kognitive evner, demens og depression

Omega-3 forbedrer blodgennemstrømningen i hjernenMennesker med højere niveauer af omega-3 i blodet har en bedre blodgennemstrømning i de områder af hjernen, som er relateret indlæring, sprog, hukommelse og andre kognitive funktioner. Det fremgår af en nyere rapport i Journal of Alzheimer´s Disease. Forskerne observerede også, at blodets indhold af omega-3 hænger sammen med demens og depression. I følge forskerne er det en vigtig opdagelse, og den er i tråd med tidligere forskning, som afslører, hvordan enkle kostændringer med mere fed fisk eller tilskud med fiskeolier kan bidrage til, at vi forbliver åndsfriske og opretholder et sundt sind.

Hjernen er som bekendt det overordnede organ i nervesystemet, og den modtager omkring 20 % af det blod, som hjertet pumper af sted. Derfor skal der selvfølgelig være en god blodgennemstrømning, så alle hjernecellerne modtager ilt og næringsstoffer.
Man forventer, at tilfælde af Alzheimers sygdom vil stige med 300 % inden for de næste årtier. Derfor har forskerne fået en stigende interesse i, om kostændringer kan knække kurven. Forskerne har også fokus på andre neurologiske sygdomme som demens og depression, hvor der ligeledes forekommer en alarmerende stigning.

Nyt potentiale i forebyggelse af sygdomme med kognitiv svækkelse

Ifølge professor i biologi George Perry, University of Texas, San Antonio, er studiet et stort fremskridt, da det med den nyeste teknologi demonstrerer værdien af enkle kostændringer på hjernens sundhed.
Normalt øges blodgennemstrømningen i de områder af hjernen, som stimuleres under forskellige udfordringer og opgaver. Forskerne brugte derfor en særlig teknik, SPECT (single photon emission computed tomography) hvorved de kunne måle blodgennemstrømningen i hjernen hos personer, som udførte forskellige kognitive opgaver.
Forsøget blev udført på 166 deltagere, som blev henvist fra psykiatriske klinikker. Deltagerne blev delt op i to grupper, hvor den ene gruppe havde høje koncentrationer af omega-3 fedtsyrerne EPA og DHA og den anden gruppe havde lave koncentrationer af EPA og DHA.
Alle deltagerne skulle derefter udføre forskellige test, som omhandlede deres kognitive evner, alt imens forskerne udførte SPECT målinger i 128 områder af deltagernes hjerner.
Forskerne fandt, at der var statistisk signifikante sammenhænge mellem omega-3 indholdet i blodet og blodgennemstrømningen i de områder af hjernen, som blev aktiveret under de kognitive tests. Der var ligeledes en positiv sammenhæng mellem deltagernes omega-3 status og deres evne til at udføre de kognitive tests.
Ifølge forskerne er resultaterne meget vigtige, og de ser et nyt potentiale i fiskeoliernes betydning for hjernens blodgennemstrømning og forebyggelse af sygdomme, der er præget af kognitiv svækkelse. Tidligere forskning viser desuden, at omega-3 fedtsyrerne DHA og EPA har mange andre funktioner, som har betydning for vores kognitive evner og humør.

Omega-3 fedtsyrerne modvirker skadelige proteiner i hjernen

I forbindelse med udviklingen af Alzheimers sygdom har man i mere end tyve år kendt til ophobningen af store amyloid proteiner.
I et studie, som foregik på King´s College i London og National Institute on Aging i USA, så forskerne nærmere på forskellige områder i hjernen med amyloid proteiner, og det viste sig, at der i hjerner med Alzheimers sygdom var signifikant færre umættede fedtsyrer som omega-3 og omega-6. Det antages, at det især er omega-3, som modvirker ophobningen af de skadelige amolyid proteiner.

Omega-3 fedtsyren DHA gør cellemembraner smidige og fremmer enzymaktiviteter

Hjernen er som en stor fedtklump, og alle cellemembranerne består af omega-3 fedtsyrer, omega-6 fedtsyrer og kolesterol. Via signaler udefra iværksætter eller standser cellemembranerne de aktiviteter, som cellen nu skal udføre i hjernen og andre steder i kroppen.
Omega 3 fedtsyren DHA, der udgør 11 % af hjernens tørvægt, er med til at gøre cellemembranerne smidige, og det er vigtigt for cellernes kommunikation og ydeevne.
DHA fremmer en enzymaktivitet kaldet NOS (nitrogenoxidsyntase-aktivitet), der er vigtig for hukommelse og indlæring.
DHA er også vigtig for opbygningen af stoffet neuroprotektin D1 (NPD1), som har mange funktioner i hjernen.
Flere studier har tidligere vist, at mængden af DHA i hjernen er lavere hos personer med Alzheimers sygdom i forhold til raske mennesker.

Vidste du at omkring 60 % af hjernens tørvægt består af fedtstoffer som kolesterol, omega-3 og omega-6?

EPA modvirker inflammationer, som optræder ved Alzheimers og depression

Omega-3 fedtsyrerne DHA og EPA virker i et biokemisk samspil med omega-6 fedtsyren AA (arakidonsyre), hvor balancen er vigtig. Der er for eksempel et direkte samspil mellem EPA og AA om dannelse af nogle hormonlignende stoffer kaldet prostaglandiner, der har betydning for inflammationer med videre. Derfor skal indtaget af omega-3 fedtsyrer og omega-6 fedtsyrer være i en form for balance.
Den moderne kost indeholder dog ofte al for meget omega-6 og for lidt omega-3, hvilket skaber grobund for inflammationer forskellige steder i kroppen.
Man har tidligere fundet, at omega-3 fedtsyrerne modvirker inflammationer i hjernen, som både optræder ved Alzheimers sygdom og depression.

Ved depression er det bedst med større mængder EPA

Selvom der kan være mange årsager til depression, er der ofte inflammationer i hjernen, som blandt andet påvirker dannelsen af forskellige signalstoffer.
Forskere fra Harvard University har lavet et forsøg med 155 deltagere, som led af svær depression. Deltagerne fik enten placebo (snydemedicin) eller omega-3 fedtsyrer i form af EPA (1,060 mg) eller DHA (900 mg) i en periode på otte uger. Ved forsøgets afslutning vurderede forskerne, at tilskud med EPA havde den største inflammationshæmmende effekt og dermed også den største effekt på lindring af depression.
Ved tilskud med fiskeolier skal man derfor nærlæse varedeklarationen, så dagsdosis af EPA bliver på omkring 1000 mg og det svarer ofte til 3-4 standardkapsler eller en laksesteak.

Omega-3 fedtsyrer fra fisk eller tilskud

De færreste danskere følger de officielle kostanbefalinger med at spise fisk flere gange om ugen - eller minimum 350 gram, hvoraf de 200 gram bør være fra fed fisk, som er særlig rige på EPA og DHA. Hvis man ikke kan lide fisk er det oplagt at tage tilskud. Fiskeolier baseret på frie fedtsyrer og triglycerider sikrer en god optagelse. Fiskeolier bør desuden overholde myndighedernes krav til peroxidtal og miljøgifte.

Hvor meget omega-3 har vi brug for?

Internationale eksperter anbefaler følgende:

  • 500 mg for at forhindre decideret mangel
  • 1 gram for proaktiv understøttelse – for eksempel hjerne og kredsløb
  • 2-4 gram for intensiv understøttelse – for eksempel inflammationer og ømme led

Fiskeoliernes betydning for hjernen

  • Øger blodgennemstrømningen og derved evnen til at løse kognitive opgaver
  • Modvirker skadelige proteiner ved Alzheimers sygdom
  • DHA gør cellemembraner smidige
  • DHA fremmer dannelsen af enzymer og andre gavnlige stoffer i hjernen
  • EPA modvirker inflammationer, som optræder ved depression og Alzheimers sygdom

Referencer

Nutrition insight. Neuroimaging Highlights Role of Omega-3 in preventing Cognitive decline. 2017
http://www.nutritioninsight.com/news/neuroimaging-highlights-role-of-omega-3-in-preventing-cognitive-decline.html

King´s College London. Alzheimer´s disease linked to the metabolism of unsaturated fats. ScienceDaily March 22, 2017
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/03/170322092355.htm

Stuart G Snowden et al. Association between fatty acid metabolism in the brain and Alzheimers disease neurophatology and cognitive performance: A nontargeted metabolomic study. PLOS Medicine 2017
http://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1002266

Robert M. Carney et al: Baseline Blood Levels of Omega-3 and Depression Remission: A Secondary Analysis of Data From a Placebo-Controlled Trial of Omega-3 Supplements. Journal of Clinical Psychiatry. 2016
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5369023/

Rapaport MH et al. Inflammation as a predictive biomarker for response to omega-3 fatty acids in major depressive disorder: a proof-of-concept study. Molecular Psychiatry 2015
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4581883/

http://denstoredanske.dk/Krop,_psyke_og_sundhed/Sundhedsvidenskab/Medicinske_nervesygdomme/blod-hjerne-barrieren

http://frida.fooddata.dk/ShowList.php?compid=249

  • Oprettet den .