Skip to main content

Kroniske smerter, D-vitamin og magnesium

Kroniske smerter, D-vitamin og magnesiumHovedpine, ledsmerter og andre kroniske smerter skyldes i langt de fleste tilfælde myofascial smertesyndrom, som er karakteriseret af smertefulde knudepunkter. Selvom der kan være flere årsager til myofascial smertesyndrom, viser det sig nu, at mangel på sol og D-vitamin er meget udbredt blandt patienterne. Det fremgår af et thailandsk studie, som er publiceret i BMC Nutrition. Det tyder også på, at lokal behandling med magnesium kan have en effekt. Det fremgår af et studie, som er publiceret i BMC Oral Health.

Hovedpine, migræne og smerter i ryg, hofter, skuldre, knæ og albuer er hyppige. Det viser sig desuden, at smerterne ofte kommer fra musklerne. Således lider 85 procent af alle patienter med kroniske smerter af myofascial smertesyndrom. Smerterne skyldes, at der i muskulaturen har dannet sig knudepunkter eller triggerpunkter, som ikke alene giver lokal smerte men også kan udstråle til fjernere dele af kroppen.
Triggerpunkterne er karakteriseret af spasmer i muskulaturen, inflammation og dårlig blodforsyning i det pågældende område.
Triggerpunkterne og smerterne kan opstå på grund af spændinger, overbelastning af musklerne og forkerte stillinger. Tunge løft, nervelæsioner, kronisk tryk på nerverne fra rygsøjlen samt stofskiftesygdomme, diabetes og forkølelse kan også udløse smerterne. Det tyder nu på, at mangel på D-vitamin og magnesium også kan spille en rolle.

Udbredt D-vitaminmangel hos patienter med myofascial smertesyndrom

D-vitamin, der betragtes som et steroidhormon, har blandt andet betydning for knoglerne, musklerne, immunforsvaret og regulering af inflammationer. D-vitamin regulerer også nervecellernes udtryk i de signalveje, som forårsager smerter.
Da det samtidig tyder på, at mangel på D-vitamin kan resultere i en neurologisk overfølsomhed, som hænger sammen med kroniske smerter, ville et forskerhold fra Phramongkutklao Hospital i Bangkok undersøge dette nærmere.
I studiet deltog der 120 patienter mellem 18-70 år, som havde fået diagnosen myofascial smertesyndrom for mere end tre måneder siden. Patienter med andre sygdomme, eller som tog tilskud med D-vitamin, var i forvejen blev udelukket fra studiet.
Patienternes smerteniveau blev vurderet ud fra en skala fra 0 (værst) til 100 (bedst). Studiet inkluderede også patienternes rygevaner, solpåvirkning, fysisk aktivitet og livskvalitet. Derudover tog forskerne blodprøver for at måle patienternes niveau af D-vitamin i blodet. Blodets niveau af D-vitamin blev klassificeret som: regulær mangel (under 50 nmol/L, utilstrækkelig (50-74 nmol/L) og tilstrækkelig (over 75 nmol/L).
Det viste sig, at D-vitaminniveauet hos 47,5 procent af patienterne var utilstrækkeligt, og at 34,2 procent havde regulær mangel.
Deltagernes mangel på D-vitamin skyldtes især mangel på sol, men også mangel på D-vitamin i kosten, overvægt, diabetes og mørk hudfarve. Forskerne fandt dog ingen sammenhæng mellem blodets niveau af D-vitamin og smerter i henhold til den anvendte skala. En mulig forklaring kan være, at de fleste af patienterne forinden havde fået en form for behandling. Ikke desto mindre peger studiets resultater på, at læger og andre behandlere bør være opmærksomme på den udbredte mangel på D-vitamin hos patienter med myofascial smertesyndrom. Man bør også være opmærksom på, om der foreligger en mangel på magnesium.

Magnesium og behandling med injektioner

Det har været almindeligt at behandle triggerpunkterne med lokale injektioner i form af fysiologisk saltvand, binyrebarkhormoner, bedøvelse og botulinum toksin. Disse injektioner kan ofte lindre de lokale smerter ved at få musklerne og ikke mindst de anspændte triggerpunkter til at slappe af.
Myofascial smertesyndrom er desuden meget udbredt ved ansigtssmerter, uden at der er tale om smerter fra tænder. Patienterne har også svært ved at åbne munden helt.
Mange behandlede patienter får desuden tilbagefald efter en kort periode, og derfor er der behov for andre behandlinger, som varer længere.
I et studie fra 2022, som er publiceret i BMC Oral Health, har forskerne derfor sammenlignet effekten af lokal behandling med fysiologisk saltvand versus lokal behandling med magnesium sulfat. Forskernes fokus på magnesium skyldes, at magnesium blandt andet har betydning for muskler, nervesystemet og afspænding. Derudover indgår magnesium i aktivering af den D-vitaminform, som vi danner fra solen eller får gennem tilskud.
I studiet deltog der 180 patienter med myofascial smertesyndrom i ansigtet, som blev delt op i to grupper. Den ene gruppe fik en injektion med 2 ml fysiologisk saltvand i deres triggerpunkter og den anden gruppe fik en injektion magnesium-sulfat i deres triggerpunkter.
Patienternes smertescore, deres evne til at åbne munden helt op (MMO) og deres livskvalitet blev målt før injektionerne samt 1, 3 og 6 måneder efter injektionerne.
I hele opfølgningsperioden viste det sig, at smertescoren var signifikant højere i saltvandsgruppen i forhold til magnesium-sulfat -gruppen. I op til tre måneder var evnen til at åbne munden uden smerte også bedre i magnesiumgruppen. Men efter seks måneder ophørte den statistiske forskel. Derudover var livskvaliteten signifikant bedre i magnesium-sulfat-gruppen i forhold til saltvands-gruppen. Forskerne konkluderer derfor, at injektion med magnesium-sulfat er en effektiv behandling af triggerpunkter ved myofascial smertesydrom.
Forskerne anbefaler samtidig flere studier på området.

Magnesiumtilskud og anden behandling

Det er muligt, at lokal behandling med magnesium-olie på muskler og triggerpunkter flere gange om dagen også har en effekt. Det skyldes at magnesium trænger hurtigere ind i musklerne ved denne lokale behandling.
På sigt kan man også overveje almindelige magnesiumtilskud i en letoptagelig organisk form og i større terapeutiske doser (200-600 mg). Man kan eventuelt trappe langsomt op og være opmærksom på, at overdosering med magnesium kan give harmløs tynd mave. Derefter kan man så skrue ned til den mængde, der tåles godt.
Lægemedicinsk osteopati og akupunktur er andre metoder til behandling af myofascial smertesyndrom.

Referencer:

Pimptcha Channarong & Chanwit Phongamwong. Prevalence and risk factors of vitamin D deficiency among patients with chronic myofascial pain syndrome: a cross-sectional study. BMC Nutrition 2023

Shaimaa Mohsen Refahee el al. Clinical efficacy of magnesium sulfate injection in the treatment of masseter muscle trigger points: a randomized clinical study. BMC Oral Health. 2022

Trigger punkter er ofte årsagen til smerte! - Osteopat - Kolding (laege-osteopat.dk)


  • Oprettet den .