Skip to main content

Tilskud med Q10 og andre antioxidanter til udbredte øjensygdomme

Tilskud med Q10 og andre antioxidanter til udbredte øjensygdommeBlodforsyningen til øjets nethinde er afgørende for et godt syn. I mange år har man derfor anbefalet tilskud med antioxidanter til øjensygdomme, der skyldes forstyrrelser i blodforsyningen til nethinden. Men der har manglet beviser for effektiviteten. Ikke desto mindre ser det nu ud til, at tilskud med Q10 og andre antioxidanter kan forbedre synet sammen med den traditionelle behandling. Det fremgår af et spansk studie, der er publiceret i Nutrients. Da vi har svært ved at optage Q10, skal man samtidig sikre sig at kvaliteten er i orden.

Øjensygdomme, som skyldes lokale kredsløbsforstyrrelser, og som giver et pludseligt synstab, er meget udbredte. De lokale kredsløbsforstyrrelser kan således påvirke blodforsyningen til nethinden (retina), synsnerven og andre områder eller medføre læsioner i de nervegrene, som sendes til hjernens synscenter.
Øjensygdommen NAION (non-arteritic anterior iskæmic optic neuropathy) opstår i de små blodkar beliggende i den forreste del af synsnerven. Symptomerne er akut synstab og forskellige synsdefekter, alt efter hvor meget af synsnerven, der er ramt. Der findes ingen traditionel behandling med dokumenteret effekt, og risikoen for at det andet øje rammes inden for fem år er 15 procent.
RAO (retinal artery occlusion) skyldes en blokering i en eller flere af de arterier, der fører til øjets nethinde. Denne blokering kan være delvis eller total, og synstabets omfang og udbredelse afhænger af, om det er centralarterien eller sidegrene til denne, som er blokeret.
Quadrantanopia er karakteriseret ved, at man har mistet en fjerdedel af synsfeltet, og sygdommen kan blandt andet skyldes læsioner i hjernelappen.
Diverse øjensygdomme påvirker evnen til at udføre mange daglige aktiviteter som at gå ubesværet, bruge værktøj, læse og køre bil. Der er også større risiko for fald, ulykker og afhængighed af hjælp udefra.

  • Størstedelen af øjeæblets inderside er beklædt med den lysfølsomme nethinde (retina)
  • Nethinden indeholder forskellige sanseceller, stave og tappe
  • Tappene, som er farveopfattende er særlig talrige i nethindens centrale del - kaldet den gule plet eller macula lutea – hvor det skarpe syn (læsesynet) er lokaliseret
  • Sansecellerne er forbundet med hjernen gennem nervetrådene, som sammen med blodårerne ligger inderst i nethinden.
  • Hvis der opstår et pludseligt synstab, bør man straks søge øjenlæge for at få stillet den rette diagnose.

Øjensygdomme, oxidativ stress og antioxidanter

Risikoen for at få de forskellige øjensygdomme stiger med alderen. Andre risikofaktorer er rygning, diabetes 2, forhøjet blodtryk, atrieflimmer, læsioner, slagtilfælde og grå stær.
En væsentlig årsag er åreforkalkning, hvor aldringsprocesser, rygning og diabetes 2 i sig selv øger risikoen. Åreforkalkning skyldes aflejringer af oxideret LD-kolesterol og calcium på indersiden af blodkarrene, som fortykkes. Det livsvigtige kolesterol bliver altså først farligt, når det oxiderer som følge af oxidativ stress, hvor der er en ubalance mellem frie radikaler og antioxidanter. Derfor er det også relevant at inddrage antioxidanter i forebyggelsen og som led i behandlingen af disse øjensygdomme.
Co-enzymet Q10 har vakt særlig interesse hos forskerne. Dels fordi Q10 indgår i alle cellers energiomsætning, og dels fordi Q10 er en enestående og kraftig antioxidant, der beskytter de følsomme celler i øjet mod oxidativ stress.

Tilskud med Q10 og andre antioxidanter kan inddrages som supplerende behandling

I det nye studie deltog der 48 spanske patienter, hvoraf 18 var diagnosticeret med NAION, 7 var diagnosticeret med RAO, 10 var diagnosticeret med quadrantanopia og de 13 var diagnosticeret med andre øjensygdomme.
Alle patienterne fik tilskud med 100 mg Q10 i lægemiddelkvalitet sammen med andre antioxidanter som A-, B- C- og E-vitamin samt zink, selen, mangan, lutein og zeaxanthin.
I løbet af studiet, der foregik fra 2009-2019, fik deltagerne målt og analyseret deres syn ved hjælp af forskellige tests. Det viste sig, at alle patienterne fik forbedret deres syn i løbet af den periode, de fik tilskud. Men da en af patienterne fik afbrudt indtagelsen af Q10, kom der en forværring af synet. Det hjalp dog at genoptage behandlingen med Q10.
Ifølge det nye studie kan tilskud med Q10 og andre antioxidanter være relevant i behandlingen af øjensygdomme forårsaget af kredsløbsforstyrrelser, der påvirker nethinden. Meget tyder desuden på, at de pågældende antioxidanter er relevante i selve forebyggelsen af disse øjensygdomme.
Ikke desto mindre efterlyser forskerne randomiserede, placebokontrollerede forsøg, som kan understøtte resultaterne. Disse forsøg skulle gerne give mere information om, hvor længe terapierne bør fortsætte, og hvordan effekten er af Q10 alene eller i kombination med andre antioxidanter.

Det er vigtigt at vælge et Q10 produkt i lægemiddelkvalitet

Kvaliteten af et Q10 produkt har afgørende betydning for udfaldet af diverse forsøg. Det skyldes, at vi har svært ved at optage Q10, med mindre Q10 stoffet opløses helt i enkelt molekyler, og det kræver en særlig olieopløsning og varmeteknik. Det kan derfor svare sig at vælge et Q10 produkt i lægemiddelkvalitet med denne unikke og patenterede metode, som forbedrer kroppens optagelse af det aktive stof, så det når helt ind i cellerne.

Referencer

Beatriz Fernandez-Vega et al. The use of Vitamins and Coenzyme Q10 for the Treatment of Vascular Occlusion Diseases Affecting the Retina. Nutrients March 2020

Pernille Lund. Q10 – fra helsekost til epokegørende medicin. Ny Videnskab 2014

https://ojenforeningen.dk/node/890

  • Oprettet den .