Skip to main content

Mangel på D-vitamin øger gigtsmerter

- og andre inflammatoriske tilstande

Mangel på D-vitamin øger gigtsmerterDet er ikke tilfældigt, at mange gigtpatienter får det dårligere i vinterhalvåret, hvor solen står for lavt til, at vi kan danne D-vitamin. Hos patienter med leddegigt er der en direkte sammenhæng mellem mangel på D-vitamin og neuropatiske smerter på grund af nerveirritation. Det fremgår af et studie, som har været publiceret i International Journal of Rheumatic Diseases.

Gigtsygdomme er uhyre udbredte. Ved leddegigt er flere af kroppens led angrebet af en kronisk inflammatorisk tilstand, fordi immunforsvaret overreagerer. Det kan med tiden føre til, at ledbrusken ødelægges, og at den underliggende knogle og omgivende ledkapsel ødelægges, så knoglerne bliver deforme. Derfor er der al mulig grund til at søge naturlige løsninger til forebyggelse og behandling af gigtsygdomme og andre sygdomme, som er præget af kroniske inflammationer.

Verdensomspændende mangel på D-vitamin

20-60 % af den britiske befolkning mangler D-vitamin. Manglen er også udbredt i Danmark, andre europæiske lande, USA og Australien.

Mangel på D-vitamin mangedobler smerterne

Forskerne rekrutterede 93 patienter med leddegigt. Formålet med studiet var at sammenligne patienternes niveau af D-vitamin i blodet med graden af neuropatiske smerter, som blev målt efter en særlig skala, LANSS (Leeds Assessment of Neuropatic Symptoms and Signs). Det viste sig, at de patienter, hvis niveauer af D-vitamin i blodet lå under 20ng/ml havde neuropatiske smerter, som var 5,8 gange højere i forhold til de patienter, hvis niveauer af D-vitamin i blodet lå over 30 ng/ml.
Ifølge forskerne er der således en klar sammenhæng mellem mangel på D-vitamin og graden af neuropatiske smerter hos patienter med leddegigt. Ifølge forskerne kan tilskud med D-vitamin derfor være en relativ nem, sikker og billig måde at forbedre behandlingen af de mange leddegigtpatienter, der mangler D-vitamin.

Jo mere D-vitamin, jo mindre inflammation

Forskere fra National Jewish Health i Denver, USA, har tidligere opdaget, hvordan D-vitaminet regulerer immunforsvaret. Det er selvfølgelig livsvigtigt, at immunforsvarets kan bekæmpe infektioner og reparere celleskader. Men immunforsvaret må endelig ikke overreagere, da kroniske inflammationer kan give smerter og vævsskader.
I det pågældende in vitro studie gav forskerne de hvide blodlegemer forskellige mængder D-vitamin fra opløsninger, der svarede til 0-50 ng/ml. Derefter blev de hvide blodlegemer udsat for et molekyle, LPS, som normalt udløser en intens inflammatorisk respons.
Det viste sig, at de hvide blodlegemer, som ikke havde fået D-vitamin eller blot en opløsning svarende til 15 ng/ml, producerede høje niveauer af forskellige cytokiner, som er hovedaktørerne i inflammatoriske processer. De hvide blodlegemer, som fik en opløsning svarende til 30-50 ng/ml D-vitamin, viste en signifikant reduceret respons, og den var størst hos de hvide blodlegemer, der fik mest D-vitamin.
Forsøget afslørede, at D-vitaminets evne til at hæmme inflammationer afhænger af den mængde, der er i blodet, og der var de bedste resultater ved værdier, som lå over 50 ng/ml.

Måling af D-vitamin i blodet

Man måler D-vitamin niveauerne i blodet som 25-hydroxy-vitamin D. I Danmark er de officielle grænseværdier 50 ng/ml, men mange førende forskere mener, at det er utilstrækkeligt, og at man skal helt op på 75-100 ng/ml for at få en optimal sygdomsforebyggelse.

Officielle anbefalinger og det reelle behov for D-vitamin

RI er 5 mikrogram for voksne. Mange forskere hævder nu, at det reelle behov ligger meget højere end RI, og anbefalingerne svinger fra 30 mikrogram til 100 mikrogram daglig. Det er let at danne 30-100 mikrogram på en god sommerdag, hvis huden er lys. Men hvis man bruger factorcreme, eller hvis huden er mørk eller gammel, er det vanskeligere at danne vitaminet. Det har desuden vist sig, at overvægtige og diabetikere har et større behov.

D-vitamin, tilskud og optagelse

Da en almindelig sund kost kun bidrager med begrænsede mængder D-vitamin, er der brug for tilskud i hele vinterhalvåret og i andre situationer, hvor man ikke selv kan danne nok fra sollyset.
D-vitaminet er et fedtopløseligt vitamin, og derfor får vi den bedste udnyttelse i tilskud som kapsler, hvor D-vitaminet er bundet til olie. Det er sikkert at tage stærke tilskud med 30-80 mikrogram D-vitamin.

Referencer

Yesil H. et al. Association between serum vitamin D levels and neuropatic pain in rheumatoid arthritis patients. International Journal of Rheumatic Diseases,

Jessica Martin. Vitamin D Deficiency Associated With Neuropathic Pain in Rheumatoid Arthritis. Clinical Pain Advisor September 14, 2017
http://www.clinicalpainadvisor.com/neuropathic-pain/patients-with-rheumatoid-arthritis-and-neuropathic-pain-may-benefit-from-vitamin-d-supplementation/article/688564/

Aya Mousa et al. Effect of vitamin D supplementation on inflammation: protocol for a systematic review. BMJ Open 2016
http://bmjopen.bmj.com/content/6/4/e010804.full

https://www.netdoktor.dk/sygdomme/fakta/leddegigt.htm

  • Oprettet den .