Skip to main content

Magnesiummangel øger risikoen for COVID-19 infektioner og komplikationer

Magnesiummangel øger risikoen for COVID-19 infektioner og komplikationerMagnesium har afgørende betydning for immunforsvaret og regulering af inflammationer, som spiller en særlig rolle i kroppens evne til at takle COVID-19. Populationer, der mangler magnesium, har derfor en større risiko for at blive smittet med COVID-19, og at infektionen bliver livstruende. Det fremgår af et større amerikansk befolkningsstudie, som også afslørede, at magnesiummangel er meget udbredt. Forskerne antager derfor, at en optimering af befolkningernes magnesiumstatus i fremtiden kan bidrage til at beskytte mod COVID-19 og andre luftvejsinfektioner. Man bør samtidig være velforsynet med D-vitamin grundet interaktioner med magnesium.

På linje med forkølelse og influenza tyder det på, at infektioner med COVID-19 vil fortsætte med at blive globale sæsonprægede epidemier. Da vaccinerne kun har en begrænset effekt, er der kommet et stigende behov efter enkle og billige sundhedstiltag, som i fremtiden kan forebygge eller kontrollere spredningen af COVID-19 på naturens præmisser. Da magnesium har så stor betydning for immunforsvaret, og da mangler er så udbredte, ville forskerne bag det nye studie derfor undersøge magnesiums rolle nærmere.
Forskerne indhentede data fra et større amerikansk befolkningsstudie, der involverede knap 300 millioner deltagere fra 1.150 forskellige amter i USA. Fra 1. januar 2020 til den 30. september 2020 havde omkring 5.400.000 af deltagerne fået konstateret infektion med COVID-19. Forskerne undersøgte så nærmere, hvorvidt infektionsrisikoen hang sammen med populationer i områder, hvor indtaget af magnesium var for lavt.
Forskerne fandt, at risikoen for at få infektion med COVID-19 var signifikant højere i amter, hvor indtaget af magnesium var lavere i forhold til kontrolområder. Derudover fandt forskerne også en sammenhæng mellem magnesiummangel og COVID-19 infektioner i undergrupper som kvinder, børn og unge (0-17 år), ældre (65+ år), farvede og i landområder med en lille befolkningstæthed.
Da omkring halvdelen af den amerikanske befolkning ikke indtager den anbefalede mængde magnesium gennem kosten, bør studiets resultater ifølge forskerne bidrage til langsigtede sundhedsstrategier, så hele befolkningen er bedre beskyttet mod COVID-19.

Hvorfor er magnesiummangel så udbredt?

Magnesium findes i grønsager, bælgplanter og nødder. Men det viser sig, at kunstgødning og udpint jord forringer planternes optagelse af magnesium. Det er også forskelligt, hvor meget magnesium, der findes i drikkevand, som under gunstige forhold kan bidrage med omkring 10 procent af det daglige behov.
Foruden en ensidig magnesiumfattig kost og magnesiumfattigt drikkevand kan mangler også forårsages af for meget calcium samt vanddrivende og syreneutraliserende medicin. Derudover kan stress og et stort forbrug af alkohol og kaffe i sig selv øge behovet.

Magnesium modvirker oxidativ stress

COVID-19 er en virus, som først inficerer celler i næsen. Hvis immunforsvaret fungerer optimalt, dræber det virus på stedet uden symptomer. Hvis virus når at brede sig til nedre luftveje, får de fleste en mild til moderat infektion. I de mere sjældne og svære tilfælde kan der komme akut svigt i luftvejsfunktionen, som også kaldes for ARDS (acute respiratory distress syndrome). Tilstanden skyldes oxidativ stress, og at immunforsvaret overreagerer med hyperinflammation i lungerne. Der kan også opstå hyperinflammation i blodkar og andre organer, som kan føre til, at patienten dør.
Sammenhængen mellem magnesiummangel og risikoen for COVID-19 infektioner er observeret i mange studier. En væsentlig årsag er, at magnesium indgår i aktivering af den D-vitaminform, som vi danner fra solen eller får fra kost eller tilskud. Talrige studier har således vist, at D-vitamin har betydning for, at immunforsvaret kan reagere hurtigt og effektivt, når smittekim skal slagtes. Samtidig regulerer D-vitamin de overdrevne inflammatoriske processer, som kan gøre COVID-19 infektioner livstruende.
Forskerne kommer desuden ind på, at magnesium blokerer cellernes calciumkanaler i bløde væv som lunger, blodkar og nervevæv, så calciumkoncentrationen holdes meget lille i disse celler. Denne funktion er meget vigtig, idet for mange calcium-ioner i cellerne får dem til at stresse, så de også kan udløse inflammation.
Derudover kommer forskerne ind på, at magnesium via flere mekanismer modvirker oxidativ stress forårsaget af frie radikaler. De frie radikaler er nogle meget reaktive molekyler, som er en del af immunforsvaret. Men de skal reguleres nøje, så de ikke forvolder skader på sunde celler.
Det tyder således på, at magnesium har en lang række immunfunktioner i forhold til COVID-19, som i henhold til det nye studie bør undersøges nærmere.
Forskerne anbefaler under alle omstændigheder, at flere grønsager og mindre sukker bør bidrage til mere magnesium i kosten. Det tyder også på, at tilskud med magnesium under en COVID-19 pandemi kan have en stor praktisk effekt i forebyggelsen af infektioner og alvorlige komplikationer. Man bør desuden supplere med D-vitamin i tilfælde af mangler, som er ret udbredt i vinterhalvåret og blandt plejehjemsbeboere, ældre, farvede, diabetikere og andre grupper, der ikke får nok sol.
Det nye studie er publiceret i Nutrients.

  • Omkring halvdelen af den amerikanske befolkning får ikke nok magnesium gennem kosten.
  • Vi kan forvente den samme tendens i Danmark.
  • De amerikanske anbefalinger ligger tæt på der danske, hvor RI er sat til 375 mg for voksne.
  • Den udbredte mangel på magnesium, som vi også ser i Danmark, kan skyldes ensidig kost, udpint jord, for meget calcium, medicin og andre faktorer.

Referencer:

Jing Tian et al. Populations in Low-Magnesium Areas Were Associated with Higher Risk of Infection in COVID-19’s Early Transmission: A Nationwide Retrospective Cohort Study in the United States. Nutrients 2022

  • Oprettet den .