Skip to main content

Q10 og selen forlænger livets ”klippekort”

Q10 og selen forlænger livets ”klippekort”Et tidligere studie har allerede vist, at tilskud med Q10 og selen til ældre mennesker styrker hjertet og halverer risikoen for dødsfald. Som noget ganske nyt har et hold svenske og norske forskere nu fundet, at de to tilskud også forlænger cellernes telomerer, som sidder for enden af alle DNA-strenge. Her kan telomererne sammenlignes med klippekort, og jo længere telomererne er, jo langsommere ældes cellerne. På den måde kan tilskud med Q10 og selen bidrage til at bremse aldringsprocesserne og holde os raske i længere tid. Det kræver dog, at de pågældende tilskud er i en kvalitet, som kroppen kan optage og udnytte.

Aldringsprocesser foregår i alle celler, og det øger blandt andet risikoen for hjerte-karsygdomme, neurologiske sygdomme og kræft. Cellernes energiomsætning og antioxidantforsvar har stor betydning for cellernes trivsel og aldringsprocesser. Der er også grænser for, hvor mange gange de sunde celler kan dele sig, før de går til grunde.
Cellernes evne til at dele sig afhænger af længden på telomererne, som sidder for enden af alle kromosomer. Her beskytter telomererne cellernes DNA-strenge, nærmest som den plastik, der sidder for enden af snørebånd, så de ikke trevler. Men hver gang en celle deler sig, afkortes telomererne en smule, og derfor kan de også sammenlignes med livets ”klippekort”. For når telomererne er helt opbrugt, trevler DNA-strengen, og så dør cellen.
Man ved i forvejen, at korte telomerer hænger sammen med aldringsprocesser og hjertekarsygdomme. Men man har ikke vidst, hvorvidt tilskud med Q10 og selen påvirker telomerernes længde. Derfor ville de svenske og norske forskere undersøge dette nærmere, og det gjorde de ved at dykke ned i det epokegørende KiSel10-studie, som blev publiceret i International Journal of Cardiology i 2013. I dette studie fik en gruppe ældre, svenske forsøgsdeltagere daglige tilskud med Q10 (200 mg) og selen (200 mikrogram) i lægemiddelkvalitet eller placebo gennem 42 måneder. Ved studiet afslutning viste det sig, at gruppen, der fik de to tilskud, havde et stærkere hjerte og 54 procent lavere risiko for at dø af hjertekarsygdomme i forhold til gruppen, der fik placebo.
Da de to tilskud havde en så overraskende effekt på helbredet og levetiden, fortsatte studiets forskere med at dykke ned i de over 50.000 blodprøver, som blev indsamlet i de to grupper, og som er blevet opbevaret på køl gennem årene.
Dette har ført til en række nye opfølgningsstudier, hvor forskerne har gransket de forskellige biomarkører, som afspejler Q10´s og selens underliggende mekanismer på kredsløbet, hjertefunktionen og levetiden.

Q10 og selen udsætter telomerers afkortning

I det nye opfølgningsstudie så forskerne nærmere på telomerernes længde i forsøgsdeltagernes hvide blodlegemer. Inden forsøget startede, var der ingen forskel i telomerlængden i de to grupper. Men det viste sig senere, at de deltagere, som fik 200 mg Q10 og 200 mikrogram selen, endte med at få længere telomerer i forhold til gruppen, som fik placebo. Der var også langt færre dødsfald som følge af hjertekarsygdomme blandt de deltagere, som havde længere telomerer.
Forskerne konkluderer derfor, at tilskud med Q10 og selen beskytter telomererne, og samtidig nedsætter risikoen for at dø af hjertekarsygdomme.

Hvordan beskytter Q10 og selen telomererne?

Under aldringsprocesserne begynder cellernes energiomsætning at fungere dårligere, hvilket efterlader flere frie radikaler. Aldringsprocesser er også præget af lav grad af kronisk inflammation, som yderligere påvirker kroppen med frie radikaler. Dette øger risikoen for oxidativ stress, hvor der er en ubalance mellem frie radikaler og beskyttende antioxidanter.
Når kroppen udsættes for oxidativ stress, begynder de frie radikaler at angribe cellerne og lave kædereaktioner inde i cellerne og mellem cellerne. Dette kan også skade telomererne.
I denne forbindelse fungerer Q10 og selen som enestående antioxidanter, der på hver sin måde beskytter cellerne og telomererne mod de frie radikaler.
Derudover har Q10 betydning for cellernes energiomsætning, og nogle selenholdige proteiner er afgørende for, at Q10 kan fungere optimalt i energiomsætningen.
Det betyder med andre ord, at de to tilskud understøtter cellernes energiomsætning og samtidig beskytter celler og væv mod oxidativ stress og kronisk inflammation.

Derfor er tilskud med Q10 og selen relevant som naturlig anti-age

Vi danner selv det meste Q10. Men egenproduktionen daler gradvist fra 20-årsalderen, og mange mærker det især efter 50-årsalderen i form af dalende vitalitet.
Samtidig er jorden i Europa fattig på selen, hvilket giver selenfattige afgrøder. Så selvom man spiser sundt, er det svært at blive dækket ind. Det gennemsnitlige selenindtag ligger da også under RI, som er 55 mikrogram. Desuden viser forskningen, at vi skal have omkring 100 mikrogram for at mætte et særligt selenoprotein (P), der bruges som markør for blodets status.
Det tyder i det hele taget på, at aldringsprocesser øger behovet for Q10 og selen, og derfor fungerer kombinationen af de to tilskud som naturlig anti-age, der beskytter telomererne og cellerne.
Det nye studie er publiceret i Nutrients.

Kvaliteten af tilskud er afgørende

I KiSel10-studiet, som ligger til grund for det nye opfølgningsstudie, fik deltagerne tilskud med Q10 og selengær i lægemiddelkvalitet. Dette sikrer en høj optagelighed og udnyttelse, som er afgørende i kliniske studier. Hvis man vælger andre produkter, hvor der ikke er dokumentation på høj kvalitet og optagelighed, skal man ikke forvente de samme positive resultater.

Tilskud med Q10 og selen påvirker mange andre funktioner

Tidligere opfølgningsstudier af Kisel 10-studiet har afsløret, at tilskud med Q10 og selen også har en positiv effekt på hjertet, epithelceller, fibrose, IgF1 samt mikroRNA, som blandt andet regulerer vores gener. Det kan du læse mere om her:

»Selen og Q10 styrker hjertet og forlænger levetiden«

Referencer

Trine Baur Opstad, Jan Alexander, Jan Aaseth, Anders Larsson, Ingebjørg Seljeflot, Urban Alehagen. Selenium and Coenzyme Q10 Intervention Prevents Telomere Attrition, with Association to Reduced Cardiovascular Mortality – Substudy of a Randomized Clinical Trial. Nutrients 2022

Urban Alehagen et al. Improved cardiovascular health by supplementation with selenium and coenzyme Q10: applying structural equation modelling (SEM) to clinical outcomes and biomarkers to explore underlying mechanisms in a prospective randomized double-blind placebo-controlled intervention project in Sweden. European Journal of Nutrition. 2022

Alehagen U, et al. Cardiovascular mortality and N-Terminal-proBNP reduced after combined selenium and coenzyme Q10 supplementation. Int J Cardiol. 2013.

Pernille Lund. Q10 – fra helsekost til epokegørende medicin. 2013


  • Oprettet den .