Skip to main content

D-vitamin forbedrer chancerne for, at hoftebrudspatienter kan gå igen

– og undgå livstruende komplikationer

D-vitamin forbedrer chancerne for, at hoftebrudspatienter kan gå igenHoftebrud, som især rammer ældre mennesker, kan være forbundet med mange alvorlige komplikationer. Men ældre mennesker, som ikke mangler D-vitamin, har dog en bedre chance for at gå normalt igen efter operationen. Det fremgår af et nyt studie, som er publiceret i The American Journal of Clinical Nutrition. Tidligere dansk forskning viser desuden, at tilstrækkelig med D-vitamin i blodet reducerer risikoen for at dø som følge af de alvorlige komplikationer efter et hoftebrud. Derfor foreslår forskerne, at alle ældre tager stærke tilskud med D-vitamin, og at blodet analyseres ved indlæggelsen.

Hoftebrud, som nærmere betegnet er et brud på lårbenets hals, sker ofte pludseligt i forbindelse med et fald eller en ulykke. Der kan også forekomme overrivning af blodkar. Langt de fleste tilfælde ses hos ældre mennesker, og det er især kvinder, som i forvejen lider af knogleskørhed. Et hoftebrud skal altid behandles med en operation. Genoptræningen begynder allerede på selve operationsdagen, da knoglerne skal bruges for at blive stærkere.
Hoftebrud er forbundet med alvorlige komplikationer, og mange patienter kan ikke klare sig selv efter operationen. Hoftebrud er også forbundet med livsfare, da 20-30 procent dør i løbet af det første år efter operationen som følge af lungebetændelse, hjertesygdomme, blodpropper i benene eller andre komplikationer. Da hoftebrud er forbundet med så mange menneskelige og økonomiske omkostninger, er det derfor relevant at gøre mere ud af forebyggelsen og se nærmere på D-vitaminets rolle.

  • Det er almindelig kendt, at D-vitamin har betydning for calciumoptagelsen og knoglesundheden.
  • Men de fleste af kroppens celler har faktisk receptorer for D-vitamin, og det gælder også musklerne, som beskytter skelettet.

D-vitamin forbedrer mobiliteten – også efter hoftebrud

Det nye studie fra Rutgers University i New Jersey, USA, omhandlede hoftebrudpatienter i alderen 65 år og opefter fra USA og Canada. Forskerne analyserede patienternes kost, deres indhold af D-vitamin i blodet og deres mobilitet. Studiet omhandlede også patienternes dødsrate eller manglende evne til at gå 10 skridt uden hjælp efter operationen.
Studiet afslørede, at større mængder D-vitamin i blodet hang signifikant sammen med en bedre evne til at gå en måned og to måneder efter operationen. Samtidig hang en dårlig kost og mangel på D-vitamin signifikant sammen med en forringet evne til at gå i samme tidsrum efter operationen.
Denne sammenhæng er meget vigtig, fordi en ensidig kost og mangel på D-vitamin er så udbredt hos ældre patienter, der får hoftebrud.
Det nye studie er publiceret i The American Journal of Clinical Nutrition.

  • Sommersolen er den vigtigste kilde til D-vitamin.
  • Men ældre har vanskeligere ved at danne vitaminet i den tynde hud.
  • Den moderne indendørs livsførelse, vinterhalvåret, overvægt og kolesterolsænkende medicin bidrager til, at mange kommer i underskud.

Tilskud med D-vitamin kan forhindre komplicerede fald og knoglebrud

Tidligere studier har afsløret, at tilskud med 20 mikrogram D-vitamin om dagen kan forebygge fald og knoglebrud. Når tilskud med D-vitamin kan forebygge komplicerede fald, skyldes det blandt andet, at vitaminet bidrager til at styrke musklerne, som beskytter skelettet.
I Danmark er referenceindtag, RI, for voksne 5 mikrogram. Den danske Sundhedsstyrelse anbefaler tilskud med 10 mikrogram til personer, der ikke får direkte sollys samt gravide, småbørn og personer med mørk hud. Tilskud med 20 mikrogram anbefales til plejehjemsbeboere og personer over 70 år. Der er dog ingen garanti for, at de ældre, og herunder plejehjemsbeboerne, får disse tilskud på linje med receptpligtig medicin. Mange forskere hævder desuden, at det reelle behov for D-vitamin kan ligge højere, og anbefalingerne svinger fra 30 mikrogram til 100 mikrogram daglig.

  • Man måler D-vitamin niveauerne i blodet som 25-hydroxy-vitamin D.
  • De officielle grænseværdier er 50 ng/ml
  • Men mange førende forskere mener, at det er utilstrækkeligt, og at man skal helt op på 75-100 ng/ml for at få en optimal sygdomsforebyggelse.

D-vitamin kan sænke dødelighed ved hoftebrud

På Hvidovre Hospital har man tidligere koblet blodprøver sammen med risikoen for at udvikle forskellige sygdomme eller dø af dem. Professor Henrik L. Jørgensen har blandt andet analyseret D-vitamin niveauet hos en kvart million københavnere. Tallene viser, at patienter med et lavt niveau af D-vitamin har op til to-en-halv gange større risiko for at dø af diverse sygdomme. Dette gælder også risikoen for at dø som følge af de komplikationer, der er forbundet med et hoftebrud.

Mængden af D-vitamin, kalium, natrium eller hæmoglobin i blodet kan være med til at forudsige, hvilke patienter, der er i størst risiko for at dø af hoftebrud, hjertesygdomme, stofskiftesygdomme og kræft.

Kilde: Hvidovre Hospital

Husk også at få nok magnesium og calcium til de sunde knogler

Til orientering har vi også brug for magnesium til aktiveringen af den D-vitaminform, vi danner fra solen eller får gennem kost og tilskud.
Da mange hoftebrud skyldes knogleskørhed, bør der i det hele taget være fokus på at få nok D-vitamin, magnesium, calcium og K2-vitamin til opretholdelsen af sunde og stærke knogler. Her kan vi henvise til følgende artikel på denne hjemmeside:

»Forebyg knogleskørhed i tide - og læs mere om, hvorfor for meget calcium og for mange mejeriprodukter gør mere skade end gavn«

Reference:

Rutgers University. Vitamin D boost chances of walking after hip fracture. ScienceDaily

Niamh Aspell et al. Vitamin D deficiency Is Associated With Impaired Muscle Strength And Physical Performance in Community-Dwelling Older Adults: Findings From The English Longitudinal Study Of Ageing. Clinical Interventions in Aging. 2019

https://www.hvidovrehospital.dk/presse-og-nyt/pressemeddelelser-og-nyheder/nyheder-fra-hvidovre-hospital/Sider/Svaret-ligger-i-blodet.aspx

  • Oprettet den .