Skip to main content

D-vitaminmangel øger risiko for demens

D-vitaminmangel øger risiko for demensPå verdensplan rammes et stigende antal af demens. Men det tyder nu på, at D-vitamin kan bremse de degenerative processer i hjernen. Det fremgår af et studie fra University of South Australia. Forskerne har således fundet en direkte forbindelse mellem udbredt mangel på D-vitamin og udvikling af demens. Forskerne antager samtidig, at en optimering af D-vitamin i blodet kan modvirke millioner af demenstilfælde på verdensplan. Det bør samtidig tilføjes, at behovet for D-vitamin er individuelt, og at mange har brug for mere end de officielle anbefalinger.

Demens skyldes en svigtende hjernefunktion, hvor typiske symptomer eller tegn er dårlig hukommelse, besvær med at udføre velkendte opgaver, sprogvanskeligheder, forvirring og manglende orienteringsevne. Der kan også komme drastiske forandringer i humør og adfærd. Demensen kan være en del af andre sygdomme som:

  • Alzheimers sygdom
  • Parkinsons sygdom
  • Vaskulær demens
  • Lewy Body demens
  • Frontotemporal demens
  • Huntingtons sygdom

Aldringsprocesser øger risikoen for at udvikle forskellige demenssygdomme. Diabetes type-2 øger risikoen for at udvikle vaskulær demens samt Alzheimers sygdom, der også kaldes for diabetes type-3. Slagtilfælde øger risikoen for, at der senere optræder demens.
De fleste demenssygdomme er langsomt fremadskridende, og de ender ofte med plejehjemsanbringelse og døden efter flere år.
Det antages, at 55 millioner mennesker på verdensplan lider af demens, og at der hvert år diagnosticeres 10 millioner nye tilfælde.
Da demens er en kæmpe stor byrde for den enkelte og for samfundet, er der al mulig grund til at forebygge sygdommen. Det er almindelig kendt, at kost og levevis kan have en stor betydning, og nu har forskerne et øget fokus på D-vitamin.

D-vitamins betydning for hjernesundheden

D-vitamin er mest kendt for knoglesundheden og immunforsvaret. Ikke desto mindre har D-vitamins betydning for hjernesundheden været nøje beskrevet gennem de sidste årtier. Der er således receptorer for D-vitamin (VDR) i flere områder af hjernen. Her regulerer D-vitamin blandt andet en række gener via tænd- og slukmekanismer samt forskellige neurotransmittere. Det ser også ud til, at D-vitamin påvirker hypothalamus, som overordnet kontrollerer blodsukkerniveauet og vægten. D-vitaminet modvirker desuden oxidativ stress og inflammationer, som kan forvolde åreforkalkning samt skader på nerveceller og andet væv.

Sammenhæng mellem D-vitaminmangel, hjernevolumen, demens og slagtilfælde

Det nye studie blev foretaget på University of South Australia, og forskerne analyserede data fra knap 300.000 deltagere, som var registreret i UK Biobank. Forskerne brugte blandt andet nogle nye genetiske analyser, og de fandt frem til følgende:

  • Lave niveauer af D-vitamin i blodet hang sammen med en mindre hjernevolumen og øget risiko for at udvikle demens og slagtilfælde.
  • De genetiske analyser understøttede sammenhængen mellem mangel på D-vitamin og demens.
  • I nogle populationer kan så meget som 17 procent af demenstilfælde undgås, hvis alle får et D-vitaminniveau i blodet, som ligger over 50 nmol/l.

Det har tidligere været svært at påvise D-vitamins direkte effekt på hjernesundheden. Der har også været modstridende resultater, hvilket kan skyldes forskellige analysemetoder. Ikke desto mindre kaster det nye studie et nyt lys over, hvor vigtigt det er at forebygge og undgå mangel på D-vitamin, da det kan bidrage til at forebygge demens og mange andre sygdomme. På verdensplan ser det således ud til, at et tilstrækkeligt niveau af D-vitamin i blodet kan forebygge millioner af demenstilfælde.
Det nye studie er publiceret i The American Journal of Clinical Nutrition

Hvordan kan man optimere blodets indhold af D-vitamin?

Det antages, at en milliard mennesker på verdensplan mangler D-vitamin, især grundet moderne livsførelse og mangel på sol. Aldringsprocesser, mørk hud, overvægt og diabetes gør det tilmed vanskeligere at danne og aktivere vitaminet.
Den danske Fødevarestyrelse anbefaler, at alle tager tilskud i vinterhalvåret, og at ældre og andre sårbare grupper tager større tilskud hele året.
Da behovet for D-vitamin er individuelt, bør man under alle omstændigheder tilstræbe et optimalt niveau i blodet, som ligger over 50 nmol/l og gerne mellem 75nmol/l-120nmol/l. Dette kræver ofte, at man får mere D-vitamin end de officielle anbefalinger.
På markedet findes der stærkere tilskud med 20-100 mikrogram, og vi får den bedste optagelse fra kapsler, hvor D-vitaminet er bundet til olie.

Referencer:

Shreeya S Navale, Anwar Mulugeta, Ang Zhou, David J Llewellyn, Elina Hyppönen. Vitamin D and brain health: an observational and Mendelian randomization study. The American Journal of Clinical Nutrition, 2022

University of Australia. Vitamin D deficiency can lead to dementia. ScienceDaily. June 14, 2022

Lingling lv et al. The relationships of vitamin D, vitamin D receptor gene polymorphisms, and vitamin D supplementation with Parkinson´s disease. Translational Neurodegeneration 2020

Alexander Muacevic and John R Adler: The Role of Vitamin D in Brain Health: A Mini Literature Review. Cureus 2018

Toshiharu Ninomiya. Epidemiological Evidence of the Relationship Between Diabetes and Dementia. Diabetes Mellitus. 2019

Endocrine Society. Vitamin D can lower weight, blood sugar via the brain, study finds. ScienceDaily 2014


  • Oprettet den .