Skip to main content

Omega-3 fedtsyreren EPA beskytter mod prostatakræft

- der betragtes som en livsstilssygdom

Omega-3 fedtsyreren EPA beskytter mod prostatakræftDen verdensomspændende forskel i forekomsten af prostatakræft afslører, at der er tale om en livsstilssygdom. For eksempel har inuitter en meget lav forekomst af prostatakræft, som tilskrives deres høje indtag af omega-3 fedtsyrer fra sæl, laks og andre maritime kilder. Det viser sig nu, at prostatacellers indhold af omega-3 fedtsyren EPA er afgørende for, hvorvidt sygdommen udvikler sig. Det fremgår af et nyt studie, som er publiceret i Nutrients. Til orientering har selen andre kræftforebyggende virkninger, især hvad angår prostatakræft. Man kan også gøre et andet tiltag gennem kosten, som du kan læse mere om.

Prostatakræft er den mest almindelige kræftform hos mænd i den vestlige verden, men sjælden i Kina, Japan og blandt inuitter, som spiser den oprindelige kost med en del maritime kilder.
Ikke desto mindre har epidemiologiske undersøgelser givet forskellige resultater vedrørende sammenhængen mellem indtaget af omega-3 fedtsyrer og risikoen for at udvikle prostatakræft. Det kan blandt andet skyldes, at forskerne har anvendt forskellige metoder og biomarkører.

 • PSA er et stof, der bliver udskilt af prostatakirtlen hos alle mænd
 • Risikoen for at få prostatakræft stiger, jo højere PSA-tal man har
 • Risikoen afhænger også af ens alder, og hvor hurtigt PSA-tallet stiger.
 • 22 procent af alle mænd med PSA-tal mellem 3-10 ng/ml vil udvikle prostatakræft
 • Prostatakræft inddeles i stadier, alt efter hvor udbredt sygdommen er

Omega-3 fedtsyrerne og deres effekt på prostatakræft

Omega-3 fedtsyrerne er livsvigtige, da de indgår i alle cellemembraner og har betydning for nervesystemet, kredsløbet og immunforsvaret.
Fiskeolier indeholder EPA og DHA, og det er disse omega-3 fedtsyrer, der også findes i vores cellemembraner, hvor de har en lang række fysiologiske funktioner. Således betragter den internationalt anerkendte cellebiolog Bruce Lipton cellemembranen som cellens hjerne, der giver besked til cellens DNA om, hvad cellen skal foretage sig. Derfor bør cellemembranerne være velforsynet med EPA og DHA.
Omega-3 fedtsyrerne virker desuden i et biokemisk samspil med omega-6 fedtsyrerne, hvor balancen og typen er vigtig.
I det nye studie rekrutterede forskerne 157 mænd med prostatakræft i det tidlige stadie 1. Gennemsnitsalderen var 61 år, og det gennemsnitlige PSA tal var 5,0 ng/mL
Ved hjælp af spørgeskemaer vurderede forskerne deltagernes indtagelse af forskellige omega-3 fedtsyrer. Deltagerne fik også målt niveauerne i de røde blodlegemers membraner og i prostatavæv ved hjælp af flere biopsier.
Ved den anden biopsi havde prostatakræften hos 25 % af mændene udviklet sig til en højere grad 2. Samtidig fandt forskerne, at de mænd, som indtog mere fisk, og som havde et større niveau af omega-3 fedtsyren EPA i deres prostatavæv, havde en mindre risiko for, at prostatakræften i grad 1 udviklede sig til grad 2. Forskerne så ingen sammenhænge, når de målte omega-3 indholdet i de røde blodlegemer, og derfor regnes det for en dårlig biomarkør.
Forskerne fandt i det hele taget, at et højt niveau af omega-3 fedtsyren EPA i prostatavæv var forbundet med en lavere risiko for, at sygdommen udviklede sig.
Ifølge det nye studie var indtaget af omega-3 fedtsyrer fra hørfrøolie og andre vegetabilske olier ikke forbundet med en lavere risiko for at sygdommen udviklede sig. Det skyldes, at vegetabilske kilder indeholder formen ALA, som er svær at omdanne til EPA grundet træge enzymprocesser.

Kilder til omega-3

ALA: Især hørfrøolie samt rapsolie og valnødder.
EPA og DHA: Især fede fisk som makrel, laks, sild, ansjoser, sardiner, ål, stenbider og regnbueørred.
NB. Mange har svært ved at omdanne ALA til de aktive former EPA og DHA.

Hvordan beskytter EPA mod kræft i prostata?

Det viser sig, at EPA hæmmer de kroniske inflammationer i prostatavævet, som spiller en nøglerolle i udviklingen af kræft.
Forskerne fandt også, at forholdet mellem omega-3 og omega-6 i prostatavævet havde betydning. Det skyldes, at for meget omega-6, som moderne mennesker primært får fra planteolier, margarine og færdigretter, øger risikoen for inflammationer.
Det betyder derfor, at mange mænd med prostatakræft ikke alene har brug for mere omega-3, men også at reducere indtaget af omega-6 fra omtalte kilder, hvorimod nødder, kerner og frø stadig er gode kilder.
Endelig fandt forskerne, at omega-3 fedtsyrerne fra fede fisk tilsyneladende havde en bedre effekt end omega-3 fedtsyrerne fra tilskud med fiskeolier. Dette kan med stor sandsynlighed skyldes, at fisk også indeholder det vigtige sporstof selen, hvor vi derfor henviser til andre studier.

Selen forebygger prostatakræft via flere mekanismer

Jorden i Europa er fattig på det livsvigtige sporstof selen. Og det bidrager til den øgede forekomst af kræft i prostata og andre organer.
Selen indgår i en række enzymer, der har vital betydning for cellernes energiomsætning, stofskiftehormoner, fertilitet og immunforsvaret. Selen indgår desuden i de enestående antioxidanter, GPX´er, som beskytter cellerne mod oxidativ stress. I relation til kræft, menes selen at kunne fremme naturlig celledød (apoptose) og mindske blodforsyningen til svulster (antigiogenese). Derved bremses den uhæmmede celledeling og svulsternes vækstmulighed. Selen bidrager også til at hæmme inflammationer, og derfor spiller sporstoffet en vigtig rolle i den langsigtede forebyggelse.
Allerede i 1996 dokumenterede den amerikanske kræftforsker, professor Larry Clark, i det såkaldte NPC-studie, at tilskud med 200 mikrogram selengær, der indeholder omkring 30 selenforbindelser, kunne mindske risikoen for at udvikle flere udbredte kræftformer. Efter 10 års opfølgning var kræftdødeligheden i gennemsnit 50 procent lavere hos de selenbehandlede deltagere i forhold til placebogruppen. Og der var hele 63 procent færre tilfælde af kræft i prostata.

Risikoen for kræft i prostata stiger med alderen

 • Omkring en tredjedel af danske mænd over 50 år har kræftceller i deres prostata.
 • Selvom sygdommen er flere år om at udvikle sig, er kræft i prostata den mest udbredte kræftform blandt ældre mænd.
 • Fiskeolier og selen kan bidrage til at forebygge sygdommen, og at den udvikler sig

Selen regulerer et afsporet immunforsvar ved kræft i prostata

Forskere fra Københavns Universitet har udført et studie, som afdækker, hvordan selenforbindelsen methylselenol hæmmer kræftcellers spredning som følge af cellestress og et afsporet immunforsvar.
Ved prostatakræft producerer cellerne alt for store mængder af nogle stoffer (NKG2D ligander), som overaktiverer immunforsvaret. Samtidig inficerer NKG2D liganderne blodbanen som et virvar af alarmklokker, der forvirrer og udmatter immunforsvaret. På sigt medvirker NKG2D liganderne derfor til kroppens sammenbrud. Med mindre de reguleres i tide.
Ifølge de danske forskere modvirker methylselenol både den uhæmmede produktion af de problematiske NKG2D ligander og den sygelige transport i blodbanen. Men det kræver selvfølgelig, at der er nok selen til stede i kroppen.

DTU: Tilskud med selengær beskytter mod kræft i prostata

Ifølge et forsøg fra DTU, Danmarks Tekniske Universitet, kan en daglig tilførsel på 200 mikrogram selengær sænke risikoen for kræft i prostata. Denne dosisligger langt over Fødevarestyrelsens referenceindtag, RI, på 55 mikrogram. I Danmark er der kun et enkelt godkendt selen-lægemiddel til forebyggelse og behandling af selenmangel, hvor man må anbefale 200 mikrogram. Det svarer til to tabletter.

Selens seks mekanismer mod kræft

 • Kraftig antioxidant, der beskytter cellerne mod frie radikaler
 • Reparerer DNA skader
 • Hæmmer nydannelsen af blodkar i svulster (antigiogenese)
 • Får syge celler til at begå selvmord (apoptose).
 • Bidrager til et velfungerende immunforsvar
 • Regulerer dannelsen af stoffer, der kan overstimulere immunforsvaret

Prostatakræft og mejeriprodukter

Komælk er fra naturens side beregnet til kalve, der skal vokse meget hurtigt og veje 300 kilo på et år. Derfor er der mange vækstfremmende stoffer og hormoner i komælk som kasein, IGF-1 testosteron og østrogen. Spørgsmålet er så, hvordan alle disse vækstfremmende stoffer kan påvirke hormonfølsomme væv som prostata og bryst. Det er under alle omstændigheder et faktum, at prostatakræft og brystkræft er langt mindre udbredt i lande som Japan og Kina, hvor befolkningerne ikke indtager mejeriprodukter. Således er prostatakræftdødeligheden 100 gange større på Manhattan end i Peking.
Den engelske geokemiker Jane Plant, der selv har haft brystkræft i terminalstadiet, mener, at hun har overvundet sin sygdom ved at omlægge kosten. Hun har også skrevet flere bøger, hvor hun har samlet en omfattende dokumentation, der afslører sammenhængen mellem mejeriprodukter og kræft i prostata, bryst og æggestokke.
Meget handler selvfølgelig også om det samlede indtag af mejeriprodukter, mangel på omtalte næringsstoffer, stress og andre faktorer, som kan påvirke cellernes trivsel.

 • Hos mindst 30 procent af alle mænd i 70-årsalderen finder man kræftceller i prostata, uden at der er nogen gener
 • De fleste vil aldrig få problemer med sygdommen i deres levetid
 • Kosten, vægten og andre livsstilsfaktorer betyder meget

Referencer

Hanane Moussa et al. Omega-3 Fatty Acids Survey in Men under Active Surveillance for Prostatate Cancer: from Intake to Prostate Tissue Level. Nutrients 2019

Malene Outzen et al. Selenium status and risk of prostate cancer in a Danish population. British Journal of Nutrition 2016

DTU Fødevareinstituttet. Evidensgrundlaget for danske råd om kost og fysisk aktivitet. 2013

Clark LC et al: Effects of Selenium Supplementation for Cancer Prevention in Patients with Carcinoma of the Skin. Journal of the American Medical Association: 1996

Hagemann-Jensen Michael et al. The Selenium Metabolite Methylselenol Regulates the Expression of Ligands That Trigger Immune Activation through the Lymphocyte Receptor NKG2D. The Journal of Biological Chemistry. 2014.

Klein EA et al. Vitamin E and the risk of prostate cancer: The Selenium and Vitamin E Cancer Prevention Trial (SELECT). Jama 2011.

Bruce Lipton.  Intelligente celler. Borgen 2009

Jane Plant. Dit liv i dine hænder. Aronsen 2008

https://www.cancer.dk/prostatakraeft/undersogelser-prostatakraeft/hvornar-er-psa-forhoejet/

https://www.propa.dk/wp-content/uploads/2014/03/propanyt_2012_4.pdf

 • Oprettet den .