Skip to main content

Sambandet mellan nyföddas brist på D-vitamin och senare utveckling av schizofreni

Sambandet mellan nyföddas brist på D-vitamin och senare utveckling av schizofreniI många avseenden är det viktigt för barnets hälsa att den gravida mamman är välförsedd med D-vitamin. Nyfödda som lider brist på D-vitamin löper en ökad risk på hela 44 procent att utveckla schizofreni senare i livet, jämfört med nyfödda som är välförsedda. Detta framgår av en ny studie som har utförts av en forskargrupp från Danmark och Australien. Den viktiga kunskapen kan därmed bidra till att förebygga en del schizofrenifall. Forskarna rekommenderar därför mer fokus på att gravida ska få tillräckligt med D-vitamin.

Alla kroppens celler har receptorer för D-vitamin, som är viktigt för kalciumupptaget, benen, musklerna, hjärnan, nervsystemet och immunsystemet. D-vitamin antas dessutom reglera 5–10 procent av kroppens gener.
Brist på D-vitamin under graviditeten kan skada barnets utveckling och hälsa på lång sikt, vilket bland annat omfattar svaga ben och en ökad risk för psykiska sjukdomar som schizofreni. Vi kan bara bilda D-vitamin när solen står högt på himlen. Så sommarsolen är den viktigaste källan på nordliga breddgrader, eftersom maten bara bidrar med begränsade mängder. Många hamnar därför i underskott under vinterhalvåret. Modern inomhuslivsstil, varningar om solen och hudcancer, solskyddsfaktor, mörk hud, övervikt och diabetes 2 bidrar till att allt fler hamnar i ett mer eller mindre kroniskt underskott. Detta gäller även i varma länder som Australien, där många undviker solen.

Symptom vid schizofreni

  • Hallucinationer, vanföreställningar och förvirrade tankar.
  • Apati, när man isolerar sig och försummar sig själv.
  • Autism, där man känner sig missförstådd och är upptagen av sin egen inre värld.
  • Ingen har alla symtom, och profilen ändrar sig under sjukdomsförloppet.

Samband mellan födelsedatum, D-vitamin och risk för schizofreni

Schizofreni kännetecknas av ett antal dysfunktioner i hjärnan, och sjukdomen uppträder vanligtvis i ungdomsåren eller tidig vuxenålder. Orsaken kan både bero på ärftlig predisposition och miljöförhållanden som sol och kost.
Den nya studien leddes av professor John McGrath, som är ansluten till Århus universitet och University of Queensland i Australien.
Enligt professor McGrath har tidigare studier visat att det föreligger en ökad risk för att utveckla schizofreni om man är född på vintern eller våren och bor på nordliga breddgrader som Skandinavien. McGrath framlade därför hypotesen att låga D-vitaminnivåer hos gravida, på grund av solbrist på vintern och våren, kunde öka risken för att barnet utvecklade schizofreni. Därför ville McGrath och hans forskargrupp undersöka denna koppling närmare.

Risken för schizofreni ökar med hela 40 procent

Professor McGrath och hans forskargrupp analyserade koncentrationen av D-vitamin i blodet på 2 602 danska nyfödda, födda mellan 1981 och 2000, som hade utvecklat schizofreni som unga vuxna. Forskarna jämförde sedan dessa prover med prover från personer som inte hade utvecklat schizofreni, men som matchade med kön och tidpunkt för födelsen.
Studien visade att nyfödda som led brist på D-vitamin löpte hela 44 procent högre risk för att utveckla schizofreni senare i livet. Professor McGrath antar därför att brist på D-vitamin vid födelsen kan vara orsaken till cirka 8 procent av alla schizofrenifall i Danmark. Även om det finns mer sol i Australien jämfört med Danmark kan brist på D-vitamin också vara ett problem för australiensiska kvinnor om de undviker solen, och det finns det en del som gör. Den nya studien har publicerats i Scientific Reports, och resultaten ligger i linje med en tidigare studie som professor McGrath utförde i Nederländerna 2016.

Mer fokus på D-vitamin och tillskott till gravida

Eftersom ett fosters utveckling är helt beroende av den gravidas moderns D-vitamininnehåll i blodet, tyder den nya studien på att gravida bör se till att få tillräckligt med D-vitamin, så att de minska risken för att barnet utvecklar schizofreni. Professor McGrath jämför detta behov med de obligatoriska folsyratillskott som förebygger att barnet utvecklar neuralrörsdefekt och ryggmärgsbråck.
Men även om de danska myndigheterna rekommenderar att gravida tar tillskott med D-vitamin, så verkar det ändå som om många människor är inkonsekventa och glömmer att ta det. Det är också möjligt att vitaminet inte verkar tillräckligt bra, eftersom aktiveringen kräver magnesium. Dessutom har överviktiga och diabetiker redan ett ökat behov.
Det kan därför vara en fördel om den gravida får mätt sin D-vitaminstatus – och särskilt på vintern och våren, då risken för brist är som störst.
Enligt professor McGrath är nästa steg att genomföra en randomiserad studie där man ger tillskott med D-vitamin till gravida som är i underskott. På detta sätt vill man undersöka hur D-vitamin påverkar utvecklingen av barnets hjärna och risken att utveckla neuroutvecklingssjukdomar som autism och schizofreni.

Officiella rekommendationer gällande D-vitamin

I Danmark ligger referensintaget, RI, på 5 mikrogram från 11 års ålder. Gravida och barn mellan 0–2 år rekommenderas 10 mikrogram.
Det råder oenighet om det optimala behovet, och vi kan enkelt bilda 10–100 mikrogram under en bra sommardag, när huden bestrålas i 10–30 minuter. D-vitamin kan inte överdoseras från solen. När det gäller tillskott har den övre gränsen för dagligt intag av D-vitamin fastställts av Efsa till 100 mikrogram för äldre barn och vuxna, inklusive gravida och ammande.

Referenser

Darryl W Eyles et al. The association between neonatal vitamin D-status and risk of schizophrenia. Scientific Reports. 2018

University of Queensland. Link between neonatal vitamin D deficiency and schizophrenia confirmed. ScienceDaily 2018.

Qi Dai et al. Magnesium status and supplementation influence vitamin D status and metabolism; results from a randomized trial. The American Journal of Clinical Nutrition 2018

Nutritional Deficiencies and Clinical Correlates in First-Episode Psychosis: A Systematic Review and Meta-analysis. Schizophrenia Bulletin. (2017)

Western Sydney University. Nutrition may play a key role in early psychosis treatment.
https://medicalxpress.com/news/2017-11-nutrition-key-role-early-psychosis.html

 

  • Skapad