Skip to main content

Brist på D-vitamin ökar risken för demens

Brist på D-vitamin ökar risken för demensÖver hela världen drabbas allt fler av demens. Men det tyder nu på att D-vitamin kan bromsa de degenerativa processerna i hjärnan. Detta framgår av en studie från University of South Australia. Forskarna har följaktligen hittat ett direkt samband mellan utbredd brist på D-vitamin och utvecklingen av demens. Samtidigt antar forskarna att en optimering av D-vitamin i blodet kan motverka miljontals demensfall världen över. Det ska samtidigt tilläggas att behovet av D-vitamin är individuellt, och att många har behov av mer än de officiella rekommendationerna.

Demens orsakas av sviktande hjärnfunktion, där typiska symtom eller tecken är dåligt minne, svårigheter att utföra välbekanta uppgifter, språksvårigheter, förvirring och bristande orienteringsförmåga. Det kan också förekomma drastiska förändringar i humör och beteende. Demens kan vara en del av andra sjukdomar som:

  • Alzheimers sjukdom
  • Parkinsons sjukdom
  • Vaskulär demens
  • Lewy Body-demens
  • Frontotemporal demens
  • Huntingtons sjukdom

Åldrandeprocesser ökar risken för att utveckla olika demenssjukdomar. Typ 2-diabetes ökar risken för att utveckla vaskulär demens och Alzheimers sjukdom, som även kallas typ 3-diabetes. Stroke ökar vidare risken för att demens uppträder senare.
De flesta demenssjukdomar är långsamt progressiva, och slutar ofta med placering på vårdhem och dödsfall efter flera år.
Det antas att 55 miljoner världen över lider av demens, och att 10 miljoner nya fall diagnostiseras varje år.
Eftersom demens är en stor börda för både individen och samhället finns det all anledning att förebygga sjukdomen. Det är allmänt känt att kost och livsstil kan ha stor inverkan, och nu har forskare lagt ett ökat fokus på D-vitamin.

D-vitaminets betydelse för hjärnhälsan

D-vitamin är mest känt för skeletthälsan och immunförsvaret. Ändå har D-vitaminets betydelse för hjärnhälsan beskrivits noggrant under de senaste årtiondena. Det finns alltså receptorer för D-vitamin (VDR) i flera områden av hjärnan. Här reglerar D-vitaminet bland annat en rad gener via på-och-av-mekanismer samt olika neurotransmittorer. D-vitamin verkar också påverka hypotalamus, som i allmänhet kontrollerar blodsockernivån och vikten. D-vitamin motverkar dessutom oxidativ stress och inflammationer, som kan orsaka åderförkalkning samt skador på nervceller och annan vävnad.

Samband mellan D-vitaminbrist, hjärnvolym, demens och stroke

Den nya studien utfördes vid University of South Australia, och forskarna analyserade data från nästan 300 000 deltagare som var registrerade i den brittiska biobanken UK Biobank. Forskarna använde bland annat några nya genetiska analyser och kom fram till följande:

  • Låga nivåer av D-vitamin i blodet var förbundna med en mindre hjärnvolym och ökad risk för att utveckla demens och stroke.
  • De genetiska analyserna stödde kopplingen mellan D-vitaminbrist och demens.
  • I vissa populationer kan så mycket som 17 procent av demensfallen undvikas om alla uppnår en D-vitaminnivå i blodet på över 50 nmol/l.

Det har tidigare varit svårt att påvisa D-vitaminets direkta effekt på hjärnhälsan. Det har också förekommit motstridiga resultat, vilket kan bero på olika analysmetoder. Ändå kastar den nya studien nytt ljus över hur viktigt det är att förebygga och undvika brist på D-vitamin, eftersom det kan bidra till att förebygga demens och många andra sjukdomar. Det verkar alltså som att en tillräcklig nivå av D-vitamin i blodet kan förhindra miljontals demensfall världen över.
Den nya studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften The American Journal of Clinical Nutrition.

Hur kan man optimera blodets innehåll av D-vitamin?

Det antas att en miljard människor på världsplan lider brist på D-vitamin, särskilt på grund av modern livsstil och brist på sol. Åldrandeprocesser, mörk hudfärg, övervikt och diabetes gör det till och med svårare att bilda och aktivera vitaminet.
Den danska livsmedelsmyndigheten rekommenderar att alla tar tillskott under vintermånaderna, och att äldre och andra sårbara grupper tar större tillskott hela året.
Eftersom behovet av D-vitamin är individuellt bör man under alla omständigheter sträva efter en optimal nivå i blodet på över 50 nmol/l och gärna på mellan 75 nmol/l och 120 nmol/l. Detta kräver ofta att man får i sig mer D-vitamin än de officiella rekommendationerna.
Det finns starkare tillskott på marknaden med 20–100 mikrogram, och det bästa upptaget får vi från kapslar, där D-vitaminet är bundet till olja.

Referenser:

Shreeya S Navale, Anwar Mulugeta, Ang Zhou, David J Llewellyn, Elina Hyppönen. Vitamin D and brain health: an observational and Mendelian randomization study. The American Journal of Clinical Nutrition, 2022

University of Australia. Vitamin D deficiency can lead to dementia. ScienceDaily. June 14, 2022

Lingling lv et al. The relationships of vitamin D, vitamin D receptor gene polymorphisms, and vitamin D supplementation with Parkinson´s disease. Translational Neurodegeneration 2020

Alexander Muacevic and John R Adler: The Role of Vitamin D in Brain Health: A Mini Literature Review. Cureus 2018

Toshiharu Ninomiya. Epidemiological Evidence of the Relationship Between Diabetes and Dementia. Diabetes Mellitus. 2019

Endocrine Society. Vitamin D can lower weight, blood sugar via the brain, study finds. ScienceDaily 2014

  • Skapad