Skip to main content

Äggstockscancer: D-vitamintillskott som ett effektivt tillskott vid behandling

Äggstockscancer: D-vitamintillskott som ett effektivt tillskott vid behandlingÄggstockscancer är en av de mest dödliga cancerformerna eftersom metastaserna sprider sig på ett speciellt sätt. Men det tyder nu på att behandling med D-vitamin kan motverka en av mekanismerna varvid denna cancerform sprider sig. Detta framgår av en ny japansk studie publicerad i tidskriften Matrix Biology. Samtidigt är det problematiskt att brist på D-vitamin är så vanligt, eftersom det har flera cancerförebyggande mekanismer.

I de flesta fall är äggstockscancer resultatet av maligna cellförändringar i äggledarna. Detta gör att sjukdomen sprids snabbare till bukhålan och andra organ. I färre fall uppstår äggstockscancer i en eller båda äggstockarna. Här beter sig sjukdomen annorlunda med bildandet av en knut i äggstocken och eventuellt senare spridning till bukhålan. Symtom på äggstockscancer kan vara svåra att upptäcka eftersom de inte är lika karakteristiska, bland annat utspänd mage, minskad aptit, illamående eller förändringar i tarm- och urineringsmönster. Äggstockscancer har ofta spridit sig mycket när diagnosen väl ställs, och sjukdomen delas in i stadierna 1–4.
Äggstockscancer är sällsynt före 40 års ålder och frekvensen är störst när man är mellan 60–65 år. Den vanligaste behandlingen är operation och efterföljande kemoterapi. Prognosen beror på vilket stadium sjukdomen befinner sig i, och efter fem år är bara 38 procent i livet. Därför finns det ett stort behov av bättre förebyggande och behandling.
Det finns flera orsaker till äggstockscancer, där ärftliga faktorer och genmutationer (i BRCA1 och BRCA2) spelar en roll, och som samtidigt ökar risken för bröstcancer. Hormonella faktorer och förlossningar spelar också en roll. Därmed är risken mindre hos kvinnor som fött barn och hos kvinnor som använt p-piller i minst fem år, där effekten tillskrivs färre ägglossningar.
Det verkar också som att kosten och D-vitamin spelar en avgörande roll.

  • D-vitamin betraktas som ett steroidhormon.
  • Det är allmänt känt att D-vitamin har betydelse för skelettet.
  • Det är mindre känt att D-vitamin reglerar ett antal proteiner och gener som påverkar de flesta av kroppens celler.

D-vitaminets potential vid förebyggande och kompletterande behandling

Äggstockscancer sprider sig mer konkret till bukhinnan i bukhålan eller till mellangärdet (diafragma). Bukhinnan innehåller vissa celler, mesoteliala celler, och de fungerar vanligtvis som en barriär som skyddar mot spridning av cancerceller. Men i samband med äggstockscancer undermineras de mesoteliala cellernas skyddande försvar när de interagerar med cancercellerna. Detta gör att metastaserna kan sprida sig från bukhålan till andra ställen i kroppen.
I den nya studien, som leddes av dr Masato Yoshiara från University of Nagoya i Japan, fann forskarna att D-vitamin inte bara motverkar denna spridningsprocess. D-vitamin kan också få de cancerrelaterade mesoteliala cellerna att återgå till sin ursprungliga fysiologiska funktion som en viktig barriär. På så sätt kan D-vitamin stärka de mesoteliala cellerna och förhindra spridning av äggstockscancern.
Forskarna bakom studien tittar närmare på hur cancerceller utsöndrar ett protein som heter TGF-β1, vilket främjar deras tillväxt och utveckling av metastaser. Samtidigt ökar mängden av ett annat protein, trombospondin 1, som har hittats i stora mängder i de senare, livshotande stadierna av äggstockscancer. I detta avseende verkar det som att D-vitamin hämmar cancercellernas tillväxt genom att avbryta deras utsöndring av tillväxtfrämjande proteiner som TGF-β1.
Studien är den första som avslöjar D-vitaminets potential när det gäller normalisering av de mesoteliala cellerna och miljön i bukhålan, där äggstockscancer tenderar att sprida sig.
Forskarna antar därför att kombinationen av D-vitamin och den traditionella behandlingen kan förbättra behandlingen av denna livshotande sjukdom.
Det är också möjligt att D-vitamin i sig kan bidra till att förebygga äggstockscancer. Men det kräver att man får tillräckligt med D-vitamin, och att blodets nivå är optimal.
Den nya studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Matrix Biology.

Utbredd brist på D-vitamin och kompensation med tillskott

Det uppskattas att över en miljard människor världen över lider brist på D-vitamin. Brist på sol, åldringsprocesser, mörk hy och övervikt ökar risken. Den danska livsmedelsmyndigheten rekommenderar att alla tar tillskott under vintermånaderna, och att sårbara grupper tar starkare tillskott hela året. Behovet är individuellt och en läkare kan ta ett blodprov som kan avslöja eventuella brister. På marknaden finns det starka tillskott med 20–100 mikrogram.

  • Risken att drabbas av äggstockscancer är störst när man är mellan 60–65 år.
  • Åldringsprocesser, mörk hy och övervikt ökar risken för D-vitaminbrist.
  • D-vitamin har olika cancerförebyggande mekanismer som bland annat reglering av gener, immunförsvar och inflammationsprocesser.

Referenser:

Kitami K et al. Peritoneal restoration by repurposing vitamin D inhibits ovarian cancer dissemination via blockade of the TGF-β1/thrombospondin-1 axis. Matrix Biology 2022

Emily Henderson. Vitamin D therapy may be useful addition to the treatment of ovarian cancer, study suggest. News-medical.net. 2022

William B. Grant. A Narrative Review of the Evidence for Variations in Serum 25-Hydroxyvitamin D Concentration Thresholds for Optimal Health. Nutrients 2022

Debra Sullivan. What are the health benefits of vitamin D? MedicalNewsToday 2019

  • Skapad