Skip to main content

Fem antioxidanter kan minska HPV-infektioner som hänger samman med livmoderhalscancer

Fem antioxidanter kan minska HPV-infektioner som hänger samman med livmoderhalscancerDe flesta sexuellt aktiva får någon gång en HPV-infektion – humant papillomvirus – inom vilket det finns flera grupper. Infektionen tenderar att försvinna av sig själv, men hos vissa blir den kronisk. Detta ger en ökad risk för att utveckla allvarliga cellförändringar i livmodern och i värsta fall livmoderhalscancer. En amerikansk studie har nu funnit att tillräckliga nivåer av de fem antioxidanterna albumin, A-vitamin, B2-vitamin, E-vitamin och folinsyra kan minska infektioner med de papillomvirus som hänger samman med livmoderhalscancer.

HPV – humant papillomvirus – är en stor grupp av cirka 100 virus som överförs genom sexuell kontakt. 80 procent av alla sexuellt aktiva kommer att drabbas av minst en HPV-infektion under sin livstid. Cirka 90 procent av de som smittats med HPV kommer spontant att bekämpa infektionen inom två år, men hos vissa blir infektionen kronisk med större risk för cellförändringar och livmoderhalscancer.
Livmoderhalscancer är den fjärde mest vanligaste cancerformen hos kvinnor, och över hela världen utgör sjukdomen 7,5 procent av alla cancerdödsfall bland kvinnor.
Eftersom processen från infektion till cellförändringar och cancer vanligtvis tar mellan 10–15 år är det lyckligtvis möjligt att göra något åt ​​förebyggandet eller behandla de tidiga stadierna i tid.

Livmoderhalscancer och oxidativ stress

Man har tidigare antagit att utvecklingen av HPV-relaterad livmoderhalscancer aktiveras av oxidativ stress. Det är ett tillstånd där det föreligger en obalans mellan fria radikaler och antioxidanter. Fria radikaler är några mycket reaktiva molekyler med ett elektronunderskott, och de är både livsviktiga och livsfarliga.
Fria radikaler ingår i syreomsättningen, immunförsvaret och många andra metaboliska processer. Och mängden ökas kraftigt av olika stressfaktorer och förgiftningar. Därför är det viktigt att de fria radikalerna hålls i styr, så att de bara utför sina specifika uppgifter och inte orsakar skador på celler och deras DNA. Vårt enda skydd mot fria radikaler och oxidativ stress är olika antioxidanter som är i stånd att frigöra elektroner, så att de fria radikalerna neutraliseras.
Sammantaget banar oxidativ stress väg för en mängd olika sjukdomar, men man har ännu inte helt förstått sambandet med livmoderhalscancer. Därför ville en grupp forskare från Health New Orleans Schools of Public Health and Medicine i USA undersöka detta närmare.

De fem antioxidanterna som skyddar mot HPV och livmoderhalscancer

I den nya studien tittade forskarna närmare på 15 antioxidanter och statusen för HPV-infektioner i livmoderhalsen hos över 11 000 kvinnor mellan 18–59 år som deltog i en större studie, National Health and Nutrition Examination Survey, från 2003–2016. Kvinnorna delades in i följande tre grupper: ingen HPV-infektion, HPV-infektion med låg risk och HPV-infektion med cellförändringar och högrisk (HR-HPV).
Studien avslöjade att lägre nivåer av serumalbumin såväl som lägre nivåer av A-vitamin, B2-vitamin, E-vitamin och folinsyra hängde samman med en högre risk för att utveckla cellförändringar och livmoderhalscancer.
Albumin utgör den största delen av proteininnehållet i plasma, där det har olika roller. Albuminbrist hänger bland annat samman med ett försvagat immunförsvar och en ökad systematisk inflammation. Detta ökar de fria radikalernas påverkan och risken för oxidativ stress.
Enligt professor Hui-Yi Lin visar studiens resultat att den fjärdedel av kvinnorna som har den lägsta andelen antioxidanter i blodet löpte en större risk att få låg- eller höggradiga HPV-infektioner, jämfört med den fjärdedel av kvinnorna med den högsta andelen. Detta gällde också efter att forskarna hade justerat för andra faktorer som ålder, ras, rökvanor, alkohol och antalet sexpartners under de senaste 12 månaderna.
Den nya studien har publicerats i tidskriften Journal of Infectious Diseases.

Vaccination och fortsatt screening

Vacciner ges mot typ 6 och 11 som orsakar könsvårtor, samt typ 16 och 18 som ansvarar för 70 procent av alla fall av livmoderhalscancer. Vaccinet skyddar dock inte mot de resterande 30 procenten av livmoderhalscancerfallen. Därför måste man fortfarande screenas, även om man är vaccinerad. Cellprover används för att upptäcka tidiga förstadier av livmoderhalscancer som kan behandlas i tid, oavsett om man är vaccinerad eller inte.
Vaccination mot HPV är frivilligt. Hälsomyndigheternas och Cancerfondens webbplatser bör informera om alla biverkningar baserat på lagen om informerat samtycke. Om du är osäker på vaccination kan du få mer information på bland annat Vårdguidens webbplats https://www.1177.se/Skane/behandling--hjalpmedel/vaccinationer/fragor-och-svar-om-hpv-och-vaccination/.

Referenser:

Lin, H-Y, et al. Antioxidants Associated with Oncogenic HPV Infection in Women. Journal of Infectious Diseases. 2021

Emily Henderson. Adequate levels of antioxidants may reduce HPV infection linked to cervical cancer development. News medical Life Sciences. Apr. 2021

Kræft i livmoderhalsen (netdoktor.dk)

Informeret samtykke – Styrelsen for Patientsikkerhed (stps.dk)

  • Skapad