Skip to main content

Magnesiumtillskott kan förebygga havandeskapsförgiftning och livshotande eklampsi

Magnesiumtillskott kan förebygga havandeskapsförgiftning och livshotande eklampsiHavandeskapsförgiftning, även kallat preeklampsi, är ett förstadium till eklampsi, där anfallen kan vara livshotande för den gravida kvinnan och fostret. Enligt en ny översiktsartikel publicerad i den vetenskapliga tidskriften Cureus har man tittat närmare på injektion med magnesiumsulfat som ett led i behandlingen av havandeskapsförgiftning och eklampsi. Denna behandling har även introducerats i Sverige. Det är på det hela taget viktigt att få i sig tillräckligt med magnesium under graviditeten om man vill förebygga havandeskapsförgiftning.

Havandeskapsförgiftning är en sjukdom som drabbar 3–5 procent av alla gravida. Tillståndet kallas även för preeklampsi (pre = före, eklampsi = kramp), eftersom det är ett förstadium till eklampsi, som kännetecknas av våldsamma krampanfall. Det antas att eklampsi beror på lokal cerebral ischemi, vilket beror på bristande syretillförsel till hjärnan. Tillståndet uppstår på grund av ödem och svår cerebral vasospasm, där hjärnans blodkärl smalnar av på grund av kärlväggarnas sammandragning.

Havandeskapsförgiftning kännetecknas av följande parametrar:

  • Högt blodtryck (över 140/90 mmHg).
  • Protein i urinen.

Havandeskapsförgiftning utvecklas vanligtvis med tiden efter 20:e graviditetsveckan och med ökande incidens fram till förlossningen. Många får först vatten i kroppen. Andra symtom kan vara huvudvärk, sjukdomskänsla, yrsel, synstörningar, smärta i hjärtat och benkramper.
Havandeskapsförgiftning kan vara från ett par dagar till tre veckor. Om havandeskapsförgiftningen utvecklas till eklampsi kan det i värsta fall kosta den gravida och fostret livet, så det är ett tillstånd som övervakas noga.
Mycket högt blodtryck behandlas med blodtryckssänkande läkemedel.
Om de första tecknen på förestående eklampsi uppstår kommer barnet ofta att förlösas för att undvika att det påverkas av bristande syretillförsel som kan medföra hjärnskador.
Över hela världen dör cirka 63 000 kvinnor varje år av havandeskapsförgiftning och eklampsi, med den högsta incidensen i utvecklingsländer och bland färgade kvinnor.
Man är också mer benägen att drabbas av havandeskapsförgiftning om man:

  • Väntar sitt första barn.
  • Har högt blodtryck sen tidigare.
  • Är överviktig och har ett högt BMI.
  • Väntar tvillingar eller trillingar.
  • Är ärftligt predisponerad.
  • Om barnet har missbildningar.
  • Lever ohälsosamt och lider brist på näringsämnen.

Det är fortfarande oklart varför vissa människor utvecklar havandeskapsförgiftning. Men enligt den nya översiktsartikeln antas det att dysfunktioner i moderkakan spelar en avgörande roll i utvecklingen av havandeskapsförgiftning, eftersom alla symtom försvinner så fort moderkakan kommer ut.
Det tyder dessutom på att magnesiumbrist spelar en avgörande roll av flera skäl, och att intravenös eller intramuskulär injektion av magnesiumsulfat kan vara en effektiv behandling.

Magnesiumets funktioner

Magnesium, som är ett av de mineraler vi behöver mest av, är viktigt för skelettet, nervimpulser, muskelsammandragning, blodtryck, upprätthållande av elektrolytbalansen, östrogenbalansen samt många andra funktioner.
Magnesium finns främst inuti cellerna, där det ingår i fler än 300 enzymprocesser. Samtidigt sörjer magnesiumet för att celler i mjukvävnad som nervvävnad, muskelvävnad och blodkärl är nästan kalciumtomma, eftersom för många kalciumjoner i dessa celler kan utlösa kramper och andra obalanser. På så sätt är magnesium en naturlig kalciumblockerare.

Behandling med magnesiumsulfat vid eklampsi

Det är redan känt att högt blodtryck kan sänkas avsevärt genom att ta tillskott med magnesium.
Det är också känt att behandling med magnesiumsulfat är effektivt mot eklampsi eller för att förebygga eklampsi hos kvinnor med havandeskapsförgiftning. Behandling av pågående eklampsi sker i form av injektioner i vener eller muskler. Det förekommer inga allvarliga biverkningar hos vare sig mamman eller barnet.
I Sverige används redan magnesiumsulfat för att förebygga krampanfall hos gravida kvinnor med svår havandeskapsförgiftning och för att behandla eklampsi.
Magnesiumsulfat hämmar spasmer i centrala nervsystemet och förhindrar kalciumjoner från att tränga in i muskelceller och annan mjukvävnad. På så sätt fungerar magnesiumsulfat bättre än medicinska kalciumblockerare. I den nya översiktsartikeln kommer författarna närmare in på flera av magnesiumsulfatets verkningsmekanismer.
Följaktligen har flera studier visat att behandling med magnesiumsulfat kan minska dödligheten till följd av eklampsi med 46 procent. Forskarna kommer också in på att magnesiumsulfat kan ges profylaktiskt till patienter med mild havandeskapsförgiftning.
Tyvärr är behandling med magnesiumsulfat begränsad i utvecklingsländer, eftersom det är förbundet med en hel del utgifter i samband med injektioner och blodprover.
Eftersom dödsfall till följd av eklampsi är ganska vanliga i utvecklingsländer efterlyser författarna till den nya artikeln billigare metoder som också kan verka förebyggande.
I detta sammanhang är det såklart relevant att få i sig tillräckligt med magnesium genom kosten.

Magnesiumkällor, officiella rekommendationer och orsaker till omfattande brister

Magnesium finns huvudsakligen i grov och grön mat som fullkorn, kärnor, mandel, nötter, frön, bönor, avokado, kål och andra grönsaker. I Sverige ligger RI på 280 mg för kvinnor och flickor över 14 år, och 350 mg för män och pojkar över 14 år. Magnesiumbrist beror huvudsakligen på utarmad jord, raffinering av livsmedel och ensidiga kostvanor. Behovet stiger dessutom lite vid graviditet. Det är naturligtvis bäst att få tillräckligt med magnesium genom kosten. På marknaden finns ett kombinerat tillskott för gravida med lättupptagliga vitaminer, mineraler och essentiella fettsyror för modern och barnet, inklusive organiskt lättupptagligt magnesium.

Referenser:

Jaskamal Padda et al. Efficacy of Magnesium Sulfate on Maternal Mortality in Eclampsia. Cureus 2021

Ditte Bach. Svangerskabsforgiftning/præeklampsi. www.babyinstituttet.dk

Magnesiumsulfat | Jordemoderforeningen

Gerry K. Schwalfenberg and Stephen J. Genuis. The Importance of Magnesium in Clinical Healthcare. Scientifica (Carro) 2017

Andrea Rosanoff et al. Essential Nutrient Interactions: Does Low or Suboptimal Magnesium Interact with Vitamin D and/or Calcium status. Advances in Nutrition 2016

  • Skapad