Skip to main content

Omega-3 och aspirin minskar tarmpolyper, som kan vara ett förstadium till cancer

Omega-3 och aspirin minskar tarmpolyper, som kan vara ett förstadium till cancerTarmpolyper är vanligt, och en bestämd form ökar risken för tarmcancer, som också är utbrett. En färsk klinisk studie från University of Leeds i England har nu visat att en koncentrerad form av omega-3-typen EPA, som finns i fet fisk och tillskott med fiskolja, kan minska antalet tarmpolyper. Detsamma gäller aspirin. De fungerar emellertid annorlunda när det gäller polypernas placering i tarmen, och aspirin kan också ge biverkningar på sikt. Tidigare studier visar att tillskott med selen och andra antioxidanter också har en förebyggande effekt, som dessutom verkar vara större.

Tarmcancer är den näst vanligaste orsaken till cancerrelaterade dödsfall i Europa, så det finns all anledning att göra mer av det faktiska förebyggandet.
I den nya studien deltog över 700 patienter från 53 sjukhus i England. De hade alla diagnostiserats med tarmpolyper efter en koloskopi, som är en undersökning av tjocktarmen med ett mjukt och böjligt kikarinstrument. Tarmpolyper är några utväxter som vanligtvis är harmlösa, men vid en bestämd form kallad adenom föreligger det en risk för att utveckla tjocktarmscancer hos cirka fem procent. Därför är det särskilt viktigt att hålla ett öga på utvecklingen hos dessa patienter. Men det är inte alla polyper som upptäcks, och även om de avlägsnas kirurgiskt finns det fortfarande en risk för att patienterna utvecklar tarmcancer.
Den nya studien SeAFOod Trial utfördes därför för att se om tillskott med EPA och aspirin skulle kunna ge en annan form av sjukdomsförebyggande.
Patienterna delades in i fyra grupper, som i ett år fick följande dagliga doser:

 1. 2 gram koncentrerad EPA i fyra kapslar.
 2. 1 tablett aspirin med 300 mg.
 3. En kombination av EPA och aspirin.
 4. Placebo.

Olika effekter av omega-3 och aspirin

De patienter som tog aspirin hade 22 procent färre polyper i slutet av den ettåriga studien, jämfört med dem som tog placebo. Patienterna hade färre polyper i tarmarna, inklusive den högra sidan av tjocktarmen, som ligger längst bort från ändtarmen, och som är svårast att övervaka med koloskopi.
De patienter som tog EPA hade 9 procent färre polyper i slutet av studien, jämfört med dem som tog placebo. Även om skillnaden inte var statistiskt signifikant, visade det sig att de patienter som tog EPA hade hela 25 procent färre polyper på vänster sida av tjocktarmen, jämfört med dem som tog placebo.
Det verkade som om kombinationen av aspirin och EPA hade en ännu större effekt.
Den nya studien seAFOod Trial ägde rum som ett tvärvetenskapligt samarbete mellan universiteten i Leeds, Nottingham, Bradford, Newcastle och andra universitet, och resultaten har publicerats i den vetenskapliga tidskriften The Lancet.
Enligt studiens ledare, professor Mark Hull, visar studien att både aspirin och EPA kan ha en förebyggande effekt på utvecklingen av tarmpolyper, och det är spännande eftersom det handlar om billiga och lättillgängliga preparat.
Även om aspirin och EPA verkar fungera annorlunda vid förebyggandet av tarmpolyper, var studien inte utformad för att ge svar på en egentlig kombinationsbehandling. Forskarna påpekar därför att ytterligare forskning behövs på området.
Behandlingen med aspirin och EPA var säker och utan blödningsrisk under den gällande perioden. Det är dock känt att långvarig behandling med aspirin och andra salicylsyrapreparat ökar risken för magsår, känsliga tarmslemhinnor och blåmärken. Acetylsalicylsyra ökar också behovet av C-vitamin.
Det måste under alla omständigheter vara relevant att vara välförsedd med viktiga näringsämnen som omega-3, och titta närmare på tidigare relevant forskning som behandlar selen.

Brist på selen ökar risken för tarmcancer

Selen ingår i cirka 30 olika enzymer – även kallade selenoproteiner, som bland annat skyddar cellerna mot oxidativ stress och DNA-skada.
Mindre mängder selen i blodet är förknippade med en större risk att få cancer i tjocktarmen och levern. Detta framgår av en studie från 2017 ledd av dr David Hughes, som är ansluten till Conway Institute, University College Dublin.
Enligt dr David Hughes pekar studieresultatet på att ett större intag av selen kan vara relevant för de flesta människor i Europa, där selenintaget ligger under optimala nivåer.
Detta beror främst på att jorden är utarmad.

Som antioxidant ska selen bland annat förhindra att järn utvecklar några av de farligaste fria radikalerna, hydroxylradikalerna, som kan förstöra cellernas DNA och leda till ohämmad celltillväxt. Brist på selen och överskottsjärn är därför en särskilt farlig cocktail.

Selentillskott skyddar mot tarmpolyper och tjocktarmscancer – även på sikt

Redan 1996 dokumenterade den amerikanske cancerforskaren, professor Larry Clark, att tillskott med selenjäst kunde minska risken för tarmcancer med nästan 60 procent.
Som nämnts ökar en typ av polyper, som kallas adenomer, risken för tarmcancer. I detta avseende har den italienska forskaren Luigina Bonelli senare påvisat hur selen och andra antioxidanter kan förhindra att nya adenomer uppstår. I studien deltog 300 patienter, som alla hade fått adenomer borttagna i tjocktarmen genom kirurgiska ingrepp. Patienterna fick antingen ett dansktillverkat selenjästpreparat i kombination med zink och andra antioxidanter eller placebo. Efter fem år visade den dubbelblinda, placebokontrollerade studien att patienterna i selenjäst-/antioxidantgruppen uppvisade en 50-procentig minskning av elakartade polyper och på så vis löpte en mycket lägre risk att utveckla tarmcancer.
Luigina Bonelli fortsatte att observera de två patientgrupperna, och ungefär 15 år efter den första studien visade det sig att de patienter som i början tog selenjäst plus zink och andra antioxidanter löpte en signifikant lägre risk på hela 41 procent att polyperna återvände, jämfört med de patienter som fick placebo. Det indikerar samtidigt att det kan finnas en ännu större fördel om man fortsätter att ta selenjäst plus zink och andra antioxidanter som tillskott.

Risken för att utveckla cancer i tjock- och ändtarmen är större

 • Ju äldre man är.
 • Övervikt.
 • Typ 2-diabetes.
 • Alkohol.
 • Rökning.
 • För mycket järn från rött kött (från fyrbenta djur).
 • Ett stort intag av industriellt bearbetat kött (rökt, saltat, grillat osv.).
 • Konserveringsmedlet nitrit (E 249-252).
 • Brist på fiber.
 • Brist på selen och omega-3-formen EPA.

Referenser

University of Leeds. Aspirin and omega-3 reduce pre-cancerous bowel polyps. Medicalxpress. November 2018

The Lancet (2018) DOI: 10.1016/S0140-6736(18)31775-6

New Links between selenium and cancer prevention. HRB. December 2017

Clark LC et al: Effects of Selenium Supplementation for Cancer Prevention in Patients with Carcinoma of the Skin. JAMA: 1997.

Bonelli et all. Antioxidant supplement and long-term reduction of recurrent adenomas of the large bowel. A Double-blind randomized trial. J. Gastroenterol 2013

Bonelli Luigina. Reduction of the Incidence of Metachronous Adenomas of the Large Bowel by Means of Antioxidants". Colon Cancer Prevention 1999

https://www.cancer.dk/tyktarmskraeft-coloncancer/aarsager-tyktarmskraeft/

 • Skapad