Skip to main content

Q10 för förebyggande och behandling av hjärt-kärlsjukdomar

Q10 för förebyggande och behandling av hjärt-kärlsjukdomarHjärt-kärlsjukdomar är utbredda och en av de främsta dödsorsakerna. Åldringsprocesser, diabetes och övervikt ökar risken. En grundläggande orsak är oxidativ stress, då det förekommer en obalans mellan fria radikaler och antioxidanter. I detta avseende fungerar Q10 som en av de mest kraftfulla antioxidanterna. Q10 ingår dessutom i cellers energiomsättning. Enligt en översiktsartikel som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Antioxidants kan tillskott med Q10 minska oxidativ stress och dödlighet till följd av hjärt-kärlsjukdomar. Tillskott med Q10 till hjärtsviktspatienter kan dessutom förbättra deras livskvalitet och chans att överleva. Tillskott med Q10 har sammantaget en stor potential om man vill förbli frisk. Man bör dessutom välja Q10-tillskott med väldokumenterad kvalitet och upptag.

Nästan var tionde européer har hjärt- eller cirkulationsproblem, och över hela världen är hjärt-kärlsjukdomar den främsta dödsorsaken. Kroniska sjukdomar som diabetes och Alzheimers, som är förbundna med dålig cirkulation, bidrar till den höga dödligheten. Under alla omständigheter är åldringsprocesser den främsta orsaken till hjärt-kärlsjukdomar, eftersom de leder till förändringar i blodkärlens och hjärtans struktur och funktion. En viktig orsak är sämre syreomsättning, som sker i cellernas mitokondrier. Detta efterlämnar fler fria radikaler och medför en större risk för oxidativ stress, då de fria radikalerna bland annat angriper det livsviktiga kolesterolet i blodet. Detta medför att det oxiderade, oanvändbara kolesterolet lagras in i kärlväggen. Med tiden kan det utveckla åderförkalkning, som ofta uppträder i kranskärlen i hjärtat, hjärnan och benen.
Åderförkalkning går också ut över endotelcellerna som bekläder insidan av hjärtat och blodkärlen, så att endotelcellerna ökar förekomsten av proinflammatoriska cytokiner och oxidativ stress. Tilltagande åderförkalkning kan medföra artärstelhet och en mängd olika symtom, där hjärtinfarkt och stroke är de främsta dödsorsakerna.

 • Åderförkalkning består av kalciumavlagringar, fett och oxiderat LDL-kolesterol.
 • Kolesterol blir först farligt när det oxiderar på grund av fria radikaler och oxidativ stress.
 • Antioxidanter som Q10 är vårt enda skydd mot oxidativ stress.

Q10 förbättrar cirkulationen och hjärtfunktionen på flera fronter

Q10 är ett koenzym som alla celler behöver för att generera energi. De högsta koncentrationerna finns i hjärtat, som pumpar dygnet runt. Q10 är dessutom en viktig antioxidant som skyddar celler och mitokondrierna mot oxidativ stress.
Vi bildar själva den största mängden Q10, men den egna produktionen minskar med åldern och desamma gäller innehållet i hjärtat och andra organ. Detta resulterar i sämre syreomsättning i cellerna, så att fler fria radikaler efterlämnas. Brist på Q10 som antioxidant banar ytterligare väg för oxidativ stress och hjärt-kärlsjukdomar.
Samtidigt har det bevisats att patienter med hjärtsvikt har mindre Q10 i plasma. Kolesterolsänkande statiner kan dessutom minska egenproduktionen. I översiktsartikeln kommer författarna närmare in på att Q10 har en enastående potential vid förebyggande och som ett led i behandlingen av hjärt-kärlsjukdomar genom att:

 • Öka mängden i blod, vävnader och celler.
 • Förbättra mitokondriernas funktion och syreomsättning.
 • Ge mer vitalitet.
 • Minska oxidativ stress.
 • Förebygga oxidering av LDL-kolesterol i artärerna.
 • Förbättra endotelcellernas funktion.
 • Förhindra inflammation.
 • Minska artärstelhet.
 • Förebygga åderförkalkning.
 • Sänka högt blodtryck.
 • Förbättra hjärtfunktionen hos hjärtsviktspatienter.
 • Minska dödlighet till följd av hjärtsvikt.
 • Minska behovet av hjärtmedicin efter operation.
 • Förbättra det kliniska resultatet hos patienter som har genomgått en bypassoperation.
 • Minska diabetespatienters nivå av HbA1c (långvarigt blodsocker).
 • Minska biverkningar från kolesterolsänkande läkemedel.
 • Minska hälsovårdskostnader.

Utvalda studier på hjärtsviktpatienter, äldre och diabetiker

I översiktsartikeln hänvisar författarna till 112 publicerade artiklar och en mängd olika studier som har visat att tillskott med Q10 signifikant minskar risken för att dö av en hjärt-kärlsjukdom.
Författarna hänvisar bland annat till Q-Symbio-studien, i vilken man gav tillskott med 300 mg Q10 till hjärtsviktspatienter parallellt med konventionell behandling. Efter två år visade det sig att Q10-gruppen drabbades av 43 procent färre hjärtrelaterade dödsfall jämfört med placebogruppen. Q10-gruppens antal sjukhusinläggningar minskades dessutom med 43 procent.
I KiSel10-studien gavs Q10 i kombination med selen till en grupp äldre, friska försöksdeltagare. Kombinationen beror på att selen behövs så att Q10 kan fungera optimalt samt att brist på selen är vanligt i Europa. Hela KiSel10-studien varade i cirka 5 år och avslöjade att den grupp som fick Q10 och selen löpte 54 procent lägre risk för dödsfall och färre sjukhusinläggningar. En uppföljning efter 12 år visade dessutom att behandlingen med Q10- och selentillskott också har en markant långsiktig effekt på hjärtfunktionen och livslängden.
En ny metaanalys har visat att tillskott med Q10 till diabetespatienter har en positiv effekt på endotelcellerna och sänker kolesterolet, vilket minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar.
Tillskott med Q10 till diabetespatienter kan dessutom minska deras långsiktiga blodsocker (HbA1c), som ett tecken på en bättre omsättning av kolhydrater.

Tillskott med Q10 bör vara i en god kvalitet och optimal dos

Även om tillskott med Q10 har en stor potential i samband med förebyggande och behandling av hjärt-kärlsjukdomar, är kvaliteten alltid avgörande. Därför bör man välja en Q10-produkt med ett högt upptag, som säkerställer att Q10-molekylerna når hela vägen in i cellerna.
I de flesta studier har man använt doser på 200 och 300 mikrogram till patienter med hjärtsvikt. Eftersom vi bara kan ta upp 100 mikrogram åt gången rekommenderas starkare tillskott.

Referenser:

Yoana Rabanal-Ruiz, Emilio Lianos-Gonzáles and Francisco Javier Alcain. The Use of Coenzyme Q10 in Cardiovascular Diseases. Antioxidants 10 May 2021

David Mantle and Iain Hargreaves. Coenzyme Q10 and Degenerative Disorders Affecting Longevity: An Overview. Antioxidants (Basel) Published online 2019 Feb

Mortensen, Svend A. Overview on coenzyme Q10 as adjunctive therapy in chronic heart failure. Rationale, design and endpoints on “Q-symbio –A multinational trial. Biofactors 18 (2003) IOS Press

Alehagen U, et al. Cardiovascular mortality and N-Terminal-proBNP reduced after combined selenium and coenzyme Q10 supplementation. Int J Cardiol. 2012

Dludla,P.V. et al. The impact of coenzyme Q10 on metabolic and cardiovascular disease profiles in diebetes patients: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Endocrinol Metab 2020

Pernille Lund. Q10 – fra helsekost til epokegørende medicin. Ny Videnskab 2014

 • Skapad