Skip to main content

Större doser kosttillskott vid ögonsjukdomen AMD

– och några goda kostråd

Större doser kosttillskott vid ögonsjukdomen AMD AMD är en vanlig ögonsjukdom som särskilt påverkar lässynen. Vid behandling rekommenderar danska Øjenforeningen mycket höga doser av vitamin C, vitamin E, zink och andra antioxidanter. Dessa rekommendationer baseras på dokumentation från ett stort amerikanskt forskningsprojekt och speglar det faktum att det allmänna rekommenderade intaget (RI) inte är tillräckligt för behandling av olika sjukdomar. Det finns också ett antal livsmedel som är särskilt relevanta om man vill förebygga AMD, eller som ett led i en behandling.

AMD (åldersrelaterad makuladegeneration) är en sjukdom i näthinnans centrum för synskärpa, eller den gula fläcken (makula). AMD finns i torr form vilket är vanligast, och i våt form vilket ofta är en vidareutveckling av den torra formen.
Vid torr AMD försvinner synceller i den gula fläcken och det första tecknet är att raka linjer blir vågformiga. Med tiden blir centralseendet mer suddigt och färglöst, så att man inte kan läsa eller känna igen ansikten. Med tiden kan synen bli så dålig att man inte längre får köra bil, och det kan bli svårt att klara sig själv.
AMD utvecklar sig över flera år och förekomsten stiger med åldern. Cirka 12 procent av befolkningen över 60 år har symptom på AMD, medan många andra gå omkring med en oupptäckt sjukdom.
Åldringsprocesser, dålig kost, tobak, övervikt och typ 2-diabetes kan predisponera för sjukdomen. Det innebär också att vi kan göra en hel del i förebyggandet genom kost, viktreglering och livsstil.

Fria radikaler och oxidativ stress spelar en roll för utvecklingen av AMD

Oxidativ stress spelar en viktig roll för förlusten av synceller i näthinnans gula fläck. Vid oxidativ stress föreligger det en obalans mellan fria radikaler och antioxidanter. Fria radikaler är aggressiva molekyler som angriper våra celler, och mängden ökar genom åldringsprocesser, tobaksrökning, övervikt och typ 2-diabetes samt stress, förgiftning, inflammation och joniserande strålning. Vårt enda skydd mot fria radikaler är olika antioxidanter som vitamin C och vitamin E, betakaroten (förstadium till vitamin A), zink och selen samt olika växtämnen som verkar på olika sätt.
Antioxidanter har den gemensamma funktionen att de kan neutralisera de fria radikalerna genom att avge en elektron. Vissa antioxidanter kan också sätta igång molekylära reparationsmekanismer. Men om det inte finns tillräckligt med antioxidanter i förhållande till fria radikaler uppstår det oxidativ stress, vilket kan orsaka vävnadsskador och sjukdomar i många delar av kroppen, däribland i näthinnans centrum för synskärpa – den gula fläcken. Det betyder också att AMD kan utvecklas snabbare om det förekommer fortsatt brist på antioxidanter.

Antioxidanter i höga doser kan fördröja utvecklingen av AMD

Man kan heller inte bota AMD. Men i en stor placebokontrollerad amerikansk studie från 2001 (AREDS) har man gett personer med måttlig AMD stora doser vitamin C och vitamin E, betakaroten (förstadium till vitamin A), zink och koppar, såsom framgår av rutan nedan.
AREDS-studien visade att den höga dosen av dessa tillskott kan minska risken för att utveckla avancerad AMD med 25 procent. Risken för att utveckla våt AMD minskade med hela 38 procent.
Betakaroten finns naturligt i morötter och andra grönsaker, men enligt två kontroversiella studier (ATCB och CARET) kan tillskott med betakaroten öka risken för cancer hos rökare.
Så om man inte vill inta betakaroten har en uppföljningsstudie från 2012 (AREDS2) visat att tillskott med de besläktade antioxidanterna lutein och zeaxantin verkar minst lika bra i förebyggandet som betakaroten.
Lutein och zeaxantin finns naturligt i ögats näthinna och den gula fläcken. Lutein och zeaxantin finns också i olika livsmedel, där ägg (äggula) är en mycket bra källa till de båda substanserna.
I AREDS 2-studien fick vissa deltagare även fiskolja med omega-3-fettsyrorna EPA och DHA, men det hade ingen effekt på utvecklingen av AMD.

Tillskott vid AMD RI (rekommenderat intag) AREDS (2001) AREDS 2 (2012)
C-vitamin 80 mg 500 mg 500 mg
E-vitamin 12 mg (= 8 ie) 266 mg (= 400 ie) 266 mg (= 400 ie)
Betakaroten
Förstadium till rent A-vitamin (retinol)
800 mikrogram RE
= 9,6 mg betakaroten
Den totala effekten av vitamin A beräknas som retinolekvivalent, RE.
1 RE = 1 mikrogram retinol = 12 mikrogram betakaroten
15 mg 0
Zink 10 mg 80 mg 25 mg (zinkoxid)
Koppar 1 000 mg 2 mg 2 mg (kopparoxid)
Omega-3-fettsyror Inget RI   1 gram
(350 mg DHA och 650 mg EPA)
Lutein Inget RI   10 mg
Zeaxantin Inget RI   2 mg
Som det framgår ligger de rekommenderade doserna vid AMD upp till 50 gånger över det dagliga rekommenderade intaget, RI.

Därför behöver ögonen betakaroten, lutein och zeaxantin

Betakaroten, lutein och zeaxantin tillhör en grupp näringsämnen som kallas karotenoider, och de produceras av växter som morötter, mörkgröna grönsaker och blåbär (med mörkt fruktkött). I kroppen används betakaroten för att producera rent vitamin A (retinol), som är viktigt för näthinnan och ljusuppfattningen. Lutein och zeaxantin finns i näthinnan och den gula fläcken, där de bland annat fungerar som antioxidanter som skyddar ögat mot skador från blått och ultraviolett ljus. Lutein och zeaxantin finns också i äggula.

Förebygg AMD i tid

Vid själva förebyggandet av AMD är det särskilt viktigt att äta hälsosamt och få tillräckligt med gällande antioxidanter. Där är ägg, spenat, bladgrönsaker, broccoli och blåbär mycket goda källor till lutein och zeaxantin. Sedan kan man till exempel komplettera med extra C-vitamin och en stark multivitamin som också innehåller mineraler som zink och selen i organiska former, som är lätta att ta upp och använda. Samtidigt är det en god idé att skippa tobaken, stabilisera sitt blodsocker, bibehålla normalvikt och midjemått och undvika överdriven stress, så att kroppen skyddas mot fria radikaler.

Du kan med fördel äta ditt dagliga ägg

För andra studier visar att det bidrar till att förebygga AMD, och det beror på innehållet av antioxidanterna lutein och zeaxantin.

Referenser

Fødevarestyrelsen

Age-Related Eye Disease Study Research Group. A randomized, placebo-controlled, clinical trial of high-dose supplementation with vitamin C an E, beta carotene, and zinc for age-related macular degeneration and vision loss. AREDS report no. 8. PubMed 2001
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11594942

AREDS2 Research Group. The Age-Related Eye Disease Study 2 (AREDS2): study design and baseline characteristics (AREDS2 report number 1). PubMed 2012
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22840421

National Eye Institute. For the Public: What the AREDS means for You.
https://nei.nih.gov/areds2/PatientFAQ

https://www.netdoktor.dk/sygdomme/fakta/amd.htm

https://ojenforeningen.dk/ojet/sygdomme/alderspletter-pa-nethinden-amd-aldersrelateret-macula-degeneration

https://ojenforeningen.dk/artikler/fra-vaern-om-synet/ojenforeningen-anbefaler-kosttilskud-vitaminer-mineraler-reducerer

Vitalrådet. Husk dit daglige æg. 2006
http://www.vitalraadet.dk/304+M57e8b8fed0c.0.html

  • Skapad