Skip to main content

Tillskott med fiskoljor minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar och hjärtdöd

Tillskott med fiskoljor minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar och hjärtdödÖver hela världen är den vanligaste dödsorsaken hjärt-kärlsjukdomar och åderförkalkning i hjärtats blodkärl. Men personer som tar tillskott med fiskoljor löper en minskad risk för åderförkalkning och hjärtsvikt jämfört med personer som inte tar dessa tillskott. Detta framgår av en stor metaanalys från Harvard T. H. Chan School of Public Health och Brigham and Women's Hospital i Boston, USA. Studien avslöjade dessutom att större tillskott med fiskoljor gav den största hälsofördelen. När åderförkalkning utvecklas gradvis, och miljontals människor dör varje år som följd, kan även små förändringar med tillskott och i livsstil göra en stor skillnad som både förbättrar livskvaliteten och räddar många liv. Så hur mycket fiskolja behöver vi egentligen enligt den nya metaanalysen för att uppnå optimal effekt på cirkulationen?

Över hela världen är den vanligaste dödsorsaken åderförkalkning i hjärtats blodkärl. Sjukdomen, som också kallas ischemisk hjärtsjukdom (ischemi = syrebrist) utvecklas gradvis, och med tiden kan det uppträda symtom som krampaktig smärta i bröstet vid fysisk ansträngning (angina pectoris), blodpropp i hjärtat, hjärtsvikt och plötslig död.
Åderförkalkning beror på avsättningar av kalcium, oxiderat LDL-kolesterol och fett på insidan av pulsådrorna som förtjockas. Med tiden försämras blodtillförseln, och blodplättarna har lättare att förorsaka blodproppar. Förändringarna ses särskilt i hjärtats kranskärl, aorta och i hjärnans, njurarnas och benens artärer. Vid stroke sker det en plötslig neurologisk skada på hjärnan till följd av hjärnblödning, blodproppar eller ischemi.

Visste du att hjärt-kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige?

Metaanalysen uppdaterar fiskoljornas terapeutiska värde

Under de senaste årtiondena har flera observationsstudier visat ett samband mellan intag av fisk och lägre risk för hjärt-kärlsjukdomar. Men randomiserade, kontrollerade studier har visat på olika resultat, vilket har sått tvivel om den klara hälsofördelen av att ta tillskott med fiskoljor.
Den nya metaanalysen ökade den vetenskapliga grunden med hela 63 procent. Dr Hu och hans forskarteam tittade närmare på 13 randomiserade studier, som inkluderade 120 000 vuxna från hela världen. Analysen omfattade bland annat VITAL-studien, som är den största studien med fiskoljor hitintills.
Resultaten visade att personer som dagligen tog tillskott med fiskoljor löpte en minskad risk för de flesta hjärt-kärlsjukdomar, däribland en minskad risk för hjärtsjukdomar och hjärtinfarkt på 8 procent.
Forskarna konstaterade dessutom att ett intag av fiskoljor som ligger på över 840 mg om dagen verkar bäst i de flesta randomiserade studier. Med hänsyn till att miljontals människor världen över drabbas av hjärt-kärlsjukdomar och förtida död på grund av hjärtsvikt, kan tillskott med fiskoljor enligt forskarna bakom den nya metaanalysen förhindra hundratusentals hjärt-kärlsjukdomar relaterade till dödsfall varje år.

Effekten av omega-3-fettsyror på cirkulationen

 • Hämmar bildandet av för många triglycerider, som är farligare för cirkulationen än kolesterol.
 • Förbättrar funktionen hos endotelceller, som bekläder blodkärlens insida.
 • Främjar avslappning av glatt muskulatur kring blodkärlen.
 • Verkar indirekt som en antioxidant genom att hämma inflammationer.
 • Försenar utvecklingen av plack och åderförkalkning.
 • Ökar stabiliteten och flexibiliteten i blodkärlen.
 • Motverkar blodproppar.

Omega-3-fettsyror kan rädda miljontals människoliv

Den nya metaanalysen är i linje med en tidigare metaanalys. Den utfördes av forskare från flera länder som samlades på Tufts University i Boston. Forskarna granskade 19 stora epidemiologiska studier där man hade mätt innehållet av olika omega-3-fettsyror i deltagarnas blod eller vävnader. De många analyserna sammanfördes sedan till en metaanalys.
I stort sett fann forskarna att ett högre intag av omega-3-fettsyror generellt minskade risken för dödliga hjärtinfarkter med cirka 10 procent.
De flesta tidigare studier av kostens fettämnen har bara baserats på studiedeltagarnas egna rapporter. Men i denna studie tittade man också närmare på hur blodets biomarkörer för olika fettämnen och fettsyror är relaterade till hälsan och utvecklingen av hjärt-kärlsjukdomar och förtida död.

Visste du att det finns cirka 1 gram omega-3 i en sill och 3–4 gram i en laxstek?

Fet fisk eller tillskott med fiskoljor

Få svenskar följer de officiella kostrekommendationer om att äta minst 350 gram fisk per vecka, varav 200 gram bör komma från fet fisk som är särskilt rik på de gynnsamma omega-3-fettsyrorna EPA och DHA. Vi ser också att odlad fisk inte innehåller optimala mängder omega-3 på grund av att de ges onaturliga foder. Man bör därför välja fet fisk som vild lax och sill från rena fiskevatten och undvika rovfisk som tonfisk, som innehåller många tungmetaller.
Om man inte gillar fisk eller bara äter för lite är det lämpligt att ta tillskott eller kombinera fisk och tillskott, så att man får tillräckligt med omega-3. Fiskoljor baserade på fria fettsyror säkerställer ett bra upptag. Fiskoljor bör dessutom uppfylla myndigheternas krav på peroxidvärde och föroreningar.

Andra råd för att förebygga cirkulationsrubbningar

 • Rökstopp
 • Antiinflammatorisk kost
 • D-vitamin
 • Andra antioxidanter som C-vitamin, E-vitamin, selen och zink
 • Motion
 • Normal vikt och midja

Referenser

Yang Hu et al. Marine Omega-3 Supplementation and Cardiovascular Disease: An Undated Meta-Analysis of 13 Randomized Controlled Trials Involving 127477 Participants. Journal of the American Heart Association. 2019

Harvard T.H. Chan School of Public Health. Omega-3 fish oil supplements linked with lower cardiovascular disease risk. ScienceDaily. September 30. 2019

James Ives. People with peripheral artery disease have lower Omega-3 index, shows study. News Medical Life Science 2019

Tufts University, Health Sciences Campus. Consumption of omega-3s linked to lower risk of fatal heart disease. Science Daily 2016

https://www.hjerteforeningen.dk/alt-om-dit-hjerte/fakta-om-hjertekarsygdomme/

 • Skapad