Skip to main content

Gravidas intag av folinsyra hänger samman med barnets neuropsykologiska utveckling

Gravidas intag av folinsyra hänger samman med barnets neuropsykologiska utvecklingFolinsyra är viktig för fostrets tillväxt och utveckling, och därför har gravida ett ökat behov. Det är allmänt känt att tillskott med folinsyra tidigt under graviditeten minskar risken för att barnet föds med ryggmärgsbråck. Nu visar en ny studie att moderns intag av folinsyra i slutet av graviditeten har stor betydelse för barnets språkutveckling vid två års ålder. Detta framgår av en ny studie publicerad i Epidemiology. Samtidigt är det problematiskt att många gravida glömmer att ta folinsyratillskott.

Folinsyra (B9-vitamin) är ett vattenlösligt vitamin som spelar en viktig roll i bildandet av aminosyror, syntesen av DNA, celldelning och bildandet av röda blodkroppar. Folinsyra är också viktigt för fostrets tillväxt och utveckling. Därför riskerar gravida kvinnor lätt att lida brist på folinsyra.
Brist på folinsyra tidigt under graviditeten ökar risken för att barnet utvecklar ryggmärgsbråck, vilket kan orsaka allvarliga funktionsnedsättningar, hjärtfel och dödfödsel. För att undvika detta rekommenderas gravida i Danmark att ta ett dagligt tillskott av 400 mg folinsyra så snart graviditeten är planerad och minst 12 veckor in i graviditeten. I USA rekommenderar man 400–800 mg folinsyra till gravida under samma period.
Studier visar dock att folinsyrabrist också kan påverka utvecklingen av barnets hjärna och dess neuropsykologiska utveckling, vilket särskilt påskyndas i slutet av graviditeten. Studier på dräktiga djur har redan avslöjat att folinsyrabrist i slutet av dräktighetsperioden påverkar utvecklingen av avkommans hjärna och funktion. Studier på människor har också påvisat ett visst samband mellan modernas intag av folinsyra och barnets kognitiva funktioner, men resultaten är inte enhetliga på grund av olika studiemetoder.

 • Folinsyra (folsyra) är den syntetiska formen som finns i vitamintabletter.
 • Folat, folsyra och folacin är de naturliga formerna som finns i mat.
 • Vitaminet är vattenlösligt.
 • Vitaminet förstörs genom överkokning och uppvärmning.

Resultat av studien: Viktigt med folinsyratillskott under hela graviditeten

Syftet med den nya studien var att avslöja hur gravidas folinsyranivåer i de olika trimestrarna under graviditeten hängde ihop med deras barns neuropsykologiska utveckling vid två års ålder.
Bara gravida kvinnor som väntade ett barn deltog i studien. Forskarna mätte de gravidas innehåll av folinsyra i serum tre gånger: under 12–14:e veckan, under 22–26:e veckan och under 34–36:e veckan. De gravida fick också mätt koncentrationen av folinsyra i de röda blodkropparna efter 12–14:e veckan.
Efter födslarna deltog 180 barn med en jämn fördelning av pojkar av flickor, som vid 2 års ålder bedömdes enligt GDS-skalan (Gesell Development Scale). Det är en skala som omfattar utvecklingen av barns grovmotorik, finmotorik, språk, adaptiva beteende och sociala beteende.
Studien avslöjade att det fanns ett signifikant samband mellan moderns innehåll av folinsyra i blodet under de sista månaderna av graviditeten och barnets språkutveckling vid två års ålder. Å andra sidan avslöjade studien att moderns innehåll av folinsyra tidigt under graviditeten var förbundet med barnets finmotoriska utveckling. Enligt forskarna stöder detta hur viktigt det är att fortsätta med folinsyratillskott under hela graviditeten.
Studien har publicerats i tidskriften Epidemiology.

Brist på och dåligt utnyttjande av folinsyra orsakas bland annat av

 • Graviditet.
 • Ensidig kost.
 • Missbruk av alkohol och droger.
 • Rökning.
 • Dåligt upptag från tarmen.
 • P-piller.

Referenser

Xiangyuan Huang et al. Maternal folate levels during pregnancy and children´s neuropsychological development at 2 years of age. Epidemiology 2020

Debra Sullivan. What to know about folate deficiency. Medical News Today 2019

Ernæringsrådet. Folsyre til kvinder, der planlægger graviditet – kun få følger anbefalingerne

 • Skapad