Skip to main content

C-vitaminbrist ökar gravida diabetikers risk för ögonsjukdom

C-vitaminbrist ökar gravida diabetikers risk för ögonsjukdomDet är allmänt känt att gravida diabetiker löper en ökad risk för att utveckla ögonsjukdomen diabetisk retinopati. Kosten har stor betydelse, och det tyder nu på att brist på C-vitamin ökar risken. Detta framgår av en dansk studie på gravida kvinnor med typ 1-diabetes, som har publicerats i Antioxidants. Författarna beskriver samtidigt hur C-vitamin är en viktig antioxidant som skyddar celler och vävnader mot oxidativ stress orsakad av fria radikaler.

Diabetisk retinopati är en av de mest utbredda ögonsjukdomarna i västvärlden. Sjukdomen orsakas av förträngning av ögats blodkärl, vilket kan orsaka minskad blodtillförsel och blödningar på ögats näthinna. Risken stiger i takt med antalet år man haft diabetes, som kännetecknas av höga nivåer av HbA1c (långtidsblodsocker), högt blodtryck, dålig njurfunktion och lipidrubbningar. Det tyder också på att graviditet i sig ökar risken för att diabetiker utvecklar diabetisk retinopati. Gravida diabetiker löper alltså ungefär dubbelt så stor risk för att utveckla sjukdomen.
Den nya studien utfördes på Århus universitetssjukhus, där forskarna undersökte sambandet mellan utvecklingen av retinopati och blodets nivå av C-vitamin hos gravida typ 1-diabetiker. I studien deltog 29 gravida kvinnor. Blodets nivå av C-vitamin mättes under första, andra och tredje trimestern samt efter födseln. Minst två gånger under graviditeten och upp till fyra månader efter förlossningen fick kvinnorna sin synskärpa mätt samt genomgick en fundusfotografering, vilket bland annat kan avslöja makulaödem och andra tecken på diabetisk retinopati.
Graden av retinopati bedömdes från 0 (ingen retinopati) till 4 enligt en internationell skala.
Vid studiens start under den första trimestern var det 12 kvinnor som inte hade retinopati och 17 kvinnor som hade retinopati i grad 1–3. Graden av retinopati steg hos 9 kvinnor, var oförändrad hos 17 kvinnor och förbättrades hos 3 kvinnor. Ingen hade utvecklat avancerad retinopati i grad 4.
Det visade sig att det särskilt var blodets nivå av C-vitamin under första trimestern som kunde förutsäga risken att utveckla retinopati. Ju lägre nivå av C-vitamin, desto större var risken. Däremot hade blodets nivå av C-vitamin under andra trimestern och den genomsnittliga nivån under hela graviditeten ingen inverkan på risken.
Den lilla studien av kvinnor med typ 1-diabetes är den första som indikerar att låga nivåer av C-vitamin kan hänga samman med en ökad risk för att utveckla retinopati eller drabbas av avancerad retinopati. Även om det behövs fler studier på området kan resultaten av studien på sikt ha betydelse för gravida kvinnor som lider av typ 1-diabetes.

Hur kan C-vitamin skydda mot diabetisk retinopati?

Även om vi ännu inte känner till alla patologiska processer i samband med utvecklingen av diabetisk retinopati, har forskare under de senaste åren avslöjat relevanta samband mellan retinopati och metabolismen av C-vitamin.
För det första ingår C-vitamin i bindvävens kollagen, vilket har betydelse för strukturen i blodkärl, hud och ben. För det andra spelar C-vitamin en viktig roll som antioxidant, som bland annat skyddar celler i ögat och hjärnan mot skador orsakade av fria radikaler. Vi bildar alla fria radikaler under olika metabola processer, och påverkan ökar under diabetes, övervikt, tobaksrökning och andra faktorer. Vid oxidativ stress råder en obalans mellan fria radikaler och antioxidanter, och man antar att bland annat oxidativ stress skapar grogrund för utveckling av diabetisk retinopati.
Det har också visat sig att innehållet av C-vitamin i ögats glaskropp är tio gånger lägre hos patienter med avancerad diabetisk retinopati jämfört med kontrollgrupper som inte lider av diabetes. Detta indikerar att C-vitamin spelar en roll i utvecklingen av diabetisk retinopati.

  • Under graviditeten är C-vitamin viktigt för modern och fostret.
  • C-vitamin är viktigt för kollagenbildning, blodkärlsstruktur, skelett, brosk, järnupptag, immunförsvar och som en viktig antioxidant.
  • Bra källor till C-vitamin är grönsaker, frukt, bär och örter.
  • Förvaring och tillagning dränerar råvarorna på C-vitamin.
  • Ett stort sockerintag minskar effekten av C-vitamin.
  • På marknaden finns kombinerade tillskott för gravida som även innehåller C-vitamin.

Referenser:

Bente Juhl et al. Low Levels of Vitamin C during Pregnancy; a Risk Marker of Progression of Diabetic Retinopathy in type 1 Diabetic Women? Antioxidants. 2023

Muhammad Abddullah et al. Vitamin C (Ascorbic Acid) StatPearls 2022

  • Skapad