Skip to main content

Patienter med depression och ångest lider brist på omega-3

Patienter med depression och ångest lider brist på omega-3Fler och fler människor lider av depression och ångest. För många hjälper inte den medicinska behandlingen, som dessutom är förbunden med biverkningar. Flera tidigare studier har visat att brist på omega-3-fettsyror, som främst finns i fet fisk, spelar en viktig roll vid depression. Men i vilken utsträckning gäller det för personer som redan behandlas för depression? Och i vilken grad gäller det vid ångest? Detta ville en grupp holländska forskare undersöka. Samtidigt ska man vara uppmärksam på att det är omega-3-fettsyrorna EPA och DHA som har direkt effekt på humöret, och att det tar lite tid innan effekten är optimal.

Depression är en psykisk sjukdom som uppträder som ihållande nedstämdhet, minskad lust och intresse, minskad energi och ökad trötthet. Det är ett sjukdomstillstånd som inte beror på lathet eller oförmåga att ta sig i kragen. Saker och upplevelser som tidigare gjorde en på gott humör framstår som likgiltiga, och man upplever ingen glädje i sällskap med andra, vid att arbeta eller under fritidsaktiviteter. Även de goda och ljusa minnena har en mörk och likgiltig nyans.
De allra flesta tar sig ur en depression. Men om man tidigare har haft en depression finns det en ökad risk för att få efterföljande depressioner.

I den nya holländska studien delades deltagarna in i följande grupper:

  • 304 deltagare led av depression,
  • 548 deltagare led av ångest,
  • 529 deltagare led både av ångest och depression,
  • 897 deltagare som hade blivit friska efter ångest/depression,
  • 634 friska deltagare som fungerade som kontrollgrupp.

Forskarna mätte deltagarnas blodvärden för omega-3- och omega-6-fettsyror, och dessa värden användes sedan som en indikator på nivån av fettsyror i hjärnan. Forskarna inhämtade även data om samtliga deltagares sjukdomshistoria och läkemedelsanvändning.

Omega-3-fettsyrestatus bör utredas vid depression och ångest

Studien visade att de patienter som hade den lägsta nivån av omega-3-fettsyror led av den allvarligaste graden av depression.
Patienter som led av både ångest och depression hade lägre nivåer av omega-3-fettsyror än de som bara led av depression. Patienterna hade däremot inga låga nivåer av omega-6.
Forskarna fann ingen skillnad mellan tidigare sjuka patienter och den friska kontrollgruppen.
Studien är i linje med andra studier, som visar att omega-3-fettsyrorna har stor betydelse för hjärnan, nervsystemet och humöret. Om brist har konstaterats kan tillskott därför vara en enkel, billig och biverkningsfri kompletterande behandling som korrigerar de bakomliggande orsakerna till symptomen på ett naturligt sätt.
Den nya nederländska studien har publicerats i Psychoneuroendocrinology.
Men vilka omega-3-fettsyror har den bästa effekten, och hur mycket behövs?

Källor till olika omega-3-fettsyror och den viktiga omvandlingen

Omega-3-fettsyror finns i olika former, där formen ALA via enzymprocesser omvandlas till EPA och DHA, som är inbäddade i cellmembranen och har flera fysiologiska funktioner.
ALA finns särskilt i linfröolja samt rapsfröolja, valnötter och chiafrön.
EPA och DHA finns särskilt i fet fisk som makrill, lax, sill, ansjovis, sardiner, ål, sjurygg, regnbågsforell samt fiskleverolja och krillolja.
Många har dock svårt för att omvandla ALA till de aktiva formerna EPA och DHA, och därför baseras den mesta forskningen i omega-3-fettsyror också på fet fisk eller tillskott med fiskoljor.

EPA hämmar inflammation i hjärnan vid depression

Enligt flera studier kan depression hänga samman med inflammatoriska förändringar i hjärnan, mer specifikt inflammationer där immunsystemet överreagerar.
I detta avseende har forskare från Harvard universitet genomfört en studie med 155 deltagare, som led av svår depression. Deltagarna fick antingen placebo eller omega-3-fettsyror i form av EPA (1 060 mg) eller DHA (900 mg) under en period av två månader. I slutet av studien fann forskarna att tillskott med EPA hade den största antiinflammatoriska effekten och därmed också den största effekten för lindring av depression.

Tillskott med fiskoljor vid ångest och depression

Vid tillskott med fiskoljor ska man läsa produktdeklarationen noggrant, så att den dagliga dosen av EPA ligger på cirka 1 000 mg. Denna dos ligger också nära 930 mg EPA, som försökspersonerna fick i studien från Harvard universitet. Fiskoljor baserade på fria fettsyror säkerställer ett bra upptag. Fiskoljor bör dessutom uppfylla myndigheternas krav på peroxidvärde och föroreningar.
Det tar vanligtvis en månad innan omega-3-fettsyrorna har optimal effekt. Å andra sidan går det också en månads tid innan effekten avtar helt, om man upphör med tillskotten.

I tillskott med fiskoljor står det vanligtvis hur mycket EPA och DHA en kapsel innehåller.

Omega-3 och omega-6 måste vara i balans

Hjärnan innehåller stora mängder omega-3- och omega-6-fettsyror som ger integritet i neuronernas nätverk. Omega-3-fettsyrorna arbetar också i ett biokemiskt samspel med omega-6-fettsyrorna, där balansen och formen är viktig.
Det visar sig nämligen att omega-3- och omega-6-fettsyrorna konkurrerar om omvandlingen till olika ämnen som reglerar inflammationer och en mängd andra processer i kroppen. Detta innebär att ett högt intag av omega-6 genom vegetabiliska oljor, margarin, färdiglagade maträtter, kött och mejeriprodukter, som vi ser i den moderna kosten, rubbar balansen och ökar risken för kroniska inflammationer. Därför behöver många inta mindre omega-6 och mer omega-3. Både som förebyggande av depression, men även mot en mängd andra livsstilssjukdomar.

Referenser

Carisha S. Thesing et al. Omega-3 and omega-6 fatty acid levels in depressive and anxiety disorders. Psychoneuroendocrinology. 2018
https://www.psyneuen-journal.com/article/S0306-4530(17)30481-X/pdf

Robert M. Carney et al: Baseline Blood Levels of Omega-3 and Depression Remission: A Secondary Analysis of Data from a Placebo-Controlled Trial of Omega-3 Supplements. Journal of Clinical Psychiatry. 2016

Rapaport MH et al. Inflammation as a predictive biomarker for response to omega-3 fatty acids in major depressive disorder: a proof-of-concept study. Molecular Psychiatry 2015

https://www.rigshospitalet.dk/presse-og-nyt/nyheder/nyheder/Sider/2017/april/stigning-i-depressioner-blandt-unge-kvinder.aspx

https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/psyke/sygdomme/depression/depression-en-oversigt/

https://www.kost.dk/det-er-ikk-saa-ringe-endda-fisk-og-omega-3-fedtsyrer

  • Skapad