Skip to main content

Folinsyre reducerer risikoen for at barnet udvikler autisme forårsaget af pesticider

Folinsyre reducerer risikoen for at barnet udvikler autisme forårsaget af pesticiderAntallet af autismediagnoser er steget støt gennem de sidste årtier, og der kan være flere årsager til sygdommen. Nu har forskere fra University of California og andre institutioner i USA fundet, at gravide kvinder, som tog de anbefalede mængder folinsyre eller mere omkring undfangelsen reducerede risikoen for, at barnet udviklede autisme forårsaget af pesticider.

Det er almindelig kendt, at tilskud med folinsyre (B9-vitamin) er vigtigt for barnets fysiske udvikling i de første tre måneder af graviditeten. Nu viser et nyt studie, at større mængder folinsyre også har betydning for barnets psykiske udvikling, og at det kan reducere risikoen for, at barnet udvikler autisme forårsaget af pesticider.

Autisme kendetegnes ved en anderledes og ofte forsinket udvikling på områder som sprog, kommunikation og social adfærd. Personer med autisme kan også være overfølsomme over for sanseindtryk, fobisk angste, få raserianfald og have selvskadende adfærd

Studiet afslørede, at børn hvis mødre som minimum indtog 800 mikrogram folinsyre om dagen, havde en signifikant lavere risiko for at udviklede autisme – selv når mødrene blev udsat for pesticider gennem fødevarerne eller landbruget, som er forbundet med en større risiko. Studiet er publiceret i Environmental Health Perspectives i 2017.
Til orientering er referenceindtag/RI af folinsyre normalt 200 mikrogram daglig i Danmark. De officielle anbefalinger til gravide er 400 mikrogram daglig og mindst 12 uger ind i graviditeten. Studiet afslørede altså, at der tilsyneladende skulle større mængder folinsyre til for at reducere risikoen for autisme signifikant.

Gravide bør især undgå pesticider

Ifølge Rebecca J. Schmidt, som er professor ved Department of Public Health Sciences, og som står bag studiet og artiklen i Enviromantal Health Perspectives, bør gravide og de, der planlægger at blive gravide, så vidt muligt undgå pesticider. Man kan selvfølgelig vælge økologiske fødevarer, men hvis man bor på landet, hvor bønderne sprøjter løs, så man indånder pesticiderne fra den forurenede luft, er ekstra folinsyre en ny måde at reducere skadevirkningerne. Man kan også lukke vinduer og døre, når man ved, at landmændene sprøjter. Og så vidt muligt undgå påvirkning af pesticider som Roundup, da det for eksempel bruges meget i granskove, parker, haver og indkørsler.

Jo flere pesticider før og under graviditeten - jo større risiko

Forskerne brugte data fra et studie (CHARGE), hvor de så nærmere på de genetiske og miljømæssige faktorer, som har betydning for udviklingen af autisme. I studiet deltog der 296 børn mellem to og fem år, som havde fået diagnosticeret autisme, og 220 børn, som havde udviklet sig normalt. Mødrene blev interviewet omkring deres udsættelse for pesticider fra husholdningen under graviditeten og deres indtag af folinsyre og andre B-vitaminer. Forskerne linkede også data fra rapporter omkring landbrugets forbrug af pesticider, som kunne give vigtige informationer vedrørende lokale forureninger omkring mødrenes postadresser.
Det viste sig, at mødre som tog mindre end 800 mikrogram folinsyre om dagen, og som blev udsat for pesticider gennem husholdningen, havde en langt større risiko for, at barnet udviklede autisme i forhold til mødre, som tog 800 mikrogram folinsyre eller mere, og som blev udsat for pesticider.
Mødre, som havde et lavt indtag af folinsyre, og som blev udsat for pesticider via landbrugets forurening tre måneder før barnets undfangelse og indtil tre måneder efter undfangelsen, havde også en større risiko for at føde et barn med autisme.
Et indtag af folinsyre, som lå under middel, og som var kombineret med udsættelse for pesticider, var således forbundet med en signifikant større risiko for, at barnet udviklede autisme.
Ifølge Rebecca J. Schmidt har de gravide mødre, som regelmæssigt udsættes for pesticider den største risiko for at føde et barn med autisme.

Hvordan beskytter folinsyre?

I fremtiden vil forskerne undersøge nærmere, hvilke mekanismer i folinsyre, der beskytter mod autisme.
Det vides, at folinsyre spiller en afgørende rolle for DNA methylation. Det er en proces, hvor der tændes og slukkes for gener. Folinsyre har også betydning for reparation og syntese af DNA. Dette er særlig vigtige processer under fostrets udvikling, hvor der er en hurtig celledeling. Ved at indtage mere folinsyre kan man således understøtte disse funktioner. Det er teoretisk muligt, at disse funktioner også inkluderer reparation af DNA, som er ødelagt at pesticider.

Planlægning af graviditet og nyt syn på folinsyre

Gravide anbefales at tage tilskud med 400 mikrogram folinsyre, da man længe har vidst, at det nedsætter risikoen for at føde et barn med neuralrørs defekt, hjertefejl samt rygmarvsbrok, der kan give svære handicaps.
Selvom lidelserne er sjældne, er det vigtigt at tage tilskud med folinsyre, allerede fra man planlægger graviditeten.
Ifølge det nye studie kan det desuden være en fordel at indtage folinsyretilskud, hvis man vil reducere risikoen for, at barnet udvikler autisme.
Endelig er folinsyre jo også vigtigt for den gravides helbred, energiniveau og mentale balance.

Andre faktorer, der øger risikoen for autisme

Selvom større mængder folinsyre kan nedsætte risikoen for, at barnet udvikler autisme, kan vitaminet ikke eliminere risikoen helt. Det skyldes, at andre faktorer også kan gribe forstyrrende ind i barnets mentale udvikling. Her skal især nævnes:

  • Andre toksiner fra miljøet – herunder tungmetaller og kemikalier
  • Genetisk disponering
  • Forældre over 35 år
  • Komplikationer under graviditet og fødsel
  • Overdiagnosticering, siden kriterierne blev ændret i 1994
  • Mangel på D-vitamin, som er meget udbredt
  • Indtag af medikamenter, der interfererer med D-vitamin under graviditeten, som fx Vaproate mod epilepsi

Referencer

Rebecca J. Schmidt et al. Combines Prenatal Pesticide Exposure and Folic Acid Intake in Relation to Autism Spectrum Disorder. Enviromental Helath Perspectives. 2017
https://ehp.niehs.nih.gov/ehp604/

Folic Acid may mitigate autism risk from pesticides
https://medicalxpress.com/news/2017-09-folic-acid-mitigate-autism-pesticides.html

Nutrition insight. Taking Folic Acid Throughout Pregnancy May Increase Children´s Emotional Intelligence. 12 May 2017

http://www.nutritioninsight.com/news/taking-folic-acid-throughout-pregnancy-may-increase-childrens-emotional-intelligence.html

Khaled Sall et al. Randomized controlled trial og vitamin D supplementation in children with autism spectrum disorder. Journal of Child Psýchology and Psychiatry. 2016

John J Cannell. Autism Causes, Prevention and Treatment: Vitamin D Deficiency and the Explosiuve Rise in Autism Spectrum Disorder. Sunrise River Press. 2015

  • Oprettet den .