Skip to main content

Därför kan Q10 förebygga och lindra migrän

Därför kan Q10 förebygga och lindra migränStörre tillskott med Q10 kan avsevärt minska frekvensen, svårighetsgraden och varaktigheten av migränanfall. Detta beror bland annat på att Q10 minskar en peptid i hjärnan som orsakar smärta och inflammation. Detta framgår av en epokgörande studie publicerad i tidskriften Nutritional Neuroscience. Läkemedelsföretagen arbetar nu på högtryck för att utveckla patenterade läkemedel som kan blockera denna peptid, men man kan lika gärna prova Q10, som redan finns tillgängligt. Det är dock viktigt att välja tillskott i hög kvalitet som kroppen kan ta upp, så att Q10-molekylerna når hela vägen in i cellernas energiproducerande mitokondrier. När migränpatienter har ett större behov av Q10 kan det just bero på en underliggande orsak, nämligen defekter i mitokondrierna.

Migrän förstör livskvaliteten och är en av de sjukdomar som kostar de flesta sjukdagarna. Migränläkemedel verkar inte på alla patienter, och många får biverkningar. Därför är det naturligtvis bäst att behandla orsaken, som ofta är en brist på Q10 i kombination med defekter i mitokondrierna, som vi därför kommer in mer på.

  • Det antas att smärtan vid migrän orsakas av en utvidgning av de stora känsliga blodkärlen utanpå hjärnan.
  • Det är en förändrad elektrisk aktivitet i hjärnans nervceller, neuronerna, som gör att anfallet uppstår och upphör.

Q10 fungerar som energiproducent och viktig antioxidant

Q10 är ett livsviktigt koenzym som deltar i alla cellers energiproduktion. Q10 är dessutom en viktig antioxidant, som skyddar cellerna, mitokondrierna och kretsloppet mot oxidativ stress orsakad av fria radikaler.
Vi bildar själva den största mängden Q10, men produktionsförmågan minskar med åldern. Detta kan gå utöver vitaliteten och hälsan. Vissa sjukdomar som migrän samt kolesterolsänkande läkemedel kan också vara förbundna med en låg Q10-nivå.
Eftersom hjärnan är mycket energikrävande har den till sin natur ett relativt stort behov av Q10, som samtidigt skyddar neuroner och deras mitokondrier mot oxidativ stress.
Vid oxidativ stress föreligger det en obalans mellan fria radikaler och antioxidanter. I detta avseende verkar det som om Q10 är den mest potenta antioxidanten när det gäller att skydda mitokondrierna.

Mitokondriernas många funktioner

Mitokondriernas förbränning av kalorier sker med hjälp av Q10 och det syre vi andas in. Under processen skickas elektroner genom en kedja av enzymer i den så kallade elektrontransportkedjan. Här är det Q10:s uppgift att ta emot och överföra elektronerna, så att det till slut bildas kemisk energi i form av ATP.
Mitokondrierna har emellertid många andra livsviktiga funktioner som reglering av cellens ämnesomsättning, kalciumsignalering, reglering av membranpotentialen (cellytans elektriska spänningsskillnad) och apoptos (programmerad celldöd).
Eftersom mitokondrierna har så många viktiga funktioner i cellernas ämnesomsättning kan skador på mitokondrierna och de åtföljande funktionsfelen till sin natur leda till många sjukdomar, där det bland annat ligger fokus på migrän.

Många migränpatienter i alla åldrar lider brist på Q10 och drar nytta av tillskott

Studier visar att ungefär en tredjedel av alla patienter med migrän lider brist på Q10 i blodet. Det tyder också på att det finns ett samband mellan migrän och inflammation. Eftersom Q10 just har antiinflammatoriska egenskaper började ett antal forskare därför titta närmare på hur tillskott med Q10 kan lindra eller bota migrän.
Flera studier har efterhand visat att tillskott med Q10 har en positiv effekt. I en öppen studie där deltagarna fick 150 mg Q10 per dag upplevde 61 procent av de behandlade patienterna att migrändagarna mer än halverades.
I en dubbelblind, placebokontrollerad studie, där deltagarna fick högre doser Q10 (3 x 100 mg), observerade man också färre anfall och färre migrändagar.
Det är heller inte ovanligt att barn som drabbas av migrän lider brist på Q10. Detta framgår bland annat av en studie som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Headache. Studien avslöjade dessutom att tillskott med Q10 under tre månader delvis ökade nivån av Q10 i serum och delvis innebar en signifikant minskning av migränanfallen och deras längd.

Redan 2015 började The Migraine Association of Canada rekommendera tillskott med Q10 vid förebyggande och lindring av migrän.

Q10 sänker två ämnen i blodet som är associerade med migrän och smärta

En nyare studie om kvinnor med migrän har nu avslöjat hur Q10 kan lindra smärtan. Den ena gruppen fick 400 mg Q10 dagligen, och den andra gruppen fick placebo. Efter tre månader drabbades de kvinnor som fick tillskott med Q10 av signifikant färre migränanfall jämfört med de kvinnor som fick placebo. Detta indikerar att Q10 kan förebygga migränanfall. Om kvinnorna i Q10-gruppen ändå fick migränanfall var de kortare och mildare jämfört med hos de kvinnor som fick placebo.
Som framgår är studiens resultat i linje med tidigare studier. Ändå fann forskarna som något helt nytt Q10:s smärtlindrande effekt. Detta beror nämligen på att Q10 sänker blodets innehåll av två biokemiska ämnen som är förbundna med migrän.
Det ena ämnet är en peptid i hjärnan som fungerar vid överföringen av smärtimpulser. Det produceras av neuroner och heter CGRP (kalcitoningenrelaterad peptid).
Det andra ämnet är cytokinen TNF-alfa, som är en känd markör för inflammation. Detta indikerar att Q10 kan lindra migrän genom att minska CGRP och inflammation i hjärnan.
Studien har publicerats i tidskriften Nutritional Neuroscience.
En tidigare studie har dessutom visat att personer som lider av enstaka migränanfall har förhöjda nivåer av CGRP i blodet, och att personer med kronisk migrän har ännu högre nivåer av CGRP.

Så fungerar CGRP i hjärnan

Smärta är den vanligaste orsaken till att människor tar läkemedel, även om man fortfarande inte vet mycket om varför smärtan uppstår. Det verkar dock som om migrän involverar två faktorer:

  • Överstimulering i hjärnan orsakad av annars harmlösa stimuli.
  • En inflammatorisk respons på flera ställen i hjärnan.

CGRP frisätts när hjärnans neuroner stimuleras. CGRP får därefter blodkärlen att utvidga sig, inklusive blodkärlen i det mycket smärtkänsliga yttre membranet som täcker hjärnan. När CGRP binder sig till specifika receptorer i blodkärlen utlöser det kaskader av smärtreaktioner som orsakar migrän.
CGRP verkar så kraftigt att det i sig själv kan utlösa ett migränanfall om det injiceras.

Lindring av migrän med Q10 på naturens villkor

Andra kliniska studier har avslöjat att genom att blockera, förhindra eller minska produktionen av CGRP kan man lindra migränen inom två timmar, hålla smärtan borta i 24 timmar och förhindra den ljus- och ljudöverkänslighet som också uppträder vid migrän. Läkemedelsindustrin arbetar nu på högtryck för att hitta nya patenterade läkemedel som blockerar produktionen av CGRP. Ändå har större tillskott med Q10 redan visat på samma effekt – helt utan biverkningar och med många andra hälsofördelar.
Som nämnts beror migrän ofta på inflammationer och defekter i mitokondrierna, vilket ger ett ökat behov av Q10. Därför bör tillskott med Q10 prioriteras i behandlingen av den smärtsamma sjukdomen, eftersom det alltid är bäst att behandla orsaken.

Välj Q10-tillskott i läkemedelskvalitet

Kvaliteten på en Q10-produkt är avgörande för effekten. Detta beror på att vi har svårt att ta upp Q10 om inte Q10-ämnet löses upp helt i enstaka molekyler, och det kräver en särskild oljeupplösning och uppvärmningsteknik.
Därför bör man välja en Q10-produkt i läkemedelskvalitet, där det ställs höga krav på innehåll och kvalitet. Detta säkerställer att kroppen kan ta upp Q10-molekylerna, och att de når hela vägen in i mitokondrierna.

  • I olika studier med Q10 till migränpatienter har man gett 150–400 mg dagligen.
  • Eftersom vi har svårt för att ta upp Q10 är det fördelaktigt att välja en produkt i läkemedelskvalitet som säkerställer att Q10 kan tas upp i blodet och når helt in i mitokondrierna.
  • Eftersom vi bara kan ta upp 100 mg Q10 åt gången bör dessa tillskott fördelas under hela dagen.

Tillskott med Q10, B2-vitamin och magnesium är en relevant kombination

Som beskrivits i den föregående artikeln på denna webbplats är det fördelaktigt att kombinera Q10-behandlingen med extra B2-vitamin, som också har betydelse för mitokondrierna och deras energiomsättning.
Magnesium har också betydelse för mitokondriernas funktion, däribland deras kalciumsignalering, som inte får överdrivas, eftersom det kan orsaka cellstress och inflammationer.
I en tidigare artikel från 2018 har vi beskrivit hur större tillskott med magnesium (400–600 mg) också kan förebygga migrän genom att blockera glutamatreceptorn NMDA, och därmed förhindra att nervcellerna överströmmas med kalciumjoner.

Referenser:

Stephanie Carter. CoQ10 Targets the Cause of Migraine Headaches. Life Extension Magazine 2019

Dahri M et al. Oral Q10 supplementation in patients with migraine: Effects on clinical features and inflammatory markers. Nutr Neurosci. 2018

Malhotra R. Understanding migraine. Potential role of neurogenic inflammation. Ann Indian Acad Neurol 2016

Ramachandran R. Neurogenetic inflammation and its role in migraine. Semin Immunopathol 2018

Abdollahzad H et al. Effects of Coenzyme Q10 Supplementation on Inflammatory Cytokines (TNF-alpha, IL-6) and Oxidative Stress in Rheumatoid Arthritis Patients. A Randomized controlled Trial. Arc Med res. 2015

Hershey AD et al. Coenzyme Q10 deficiency and response to supplementation in pediatric and adolescent migraine. Headache. 2007

Rozen TD et al. Open label trial of coenzyme Q10 as a migraine preventive. Cephalalgia. 2002

Sandor PS et al. Efficacy of coenzyme Q10 in migraine prophylaxis: a randomized controlled trial. Neurology 2005

Pringsheim T et al. Canadian Headache Society guideline for migraine prophylaxis. Can J Neurol Sci 2012

Russo AF. Calcitonin gene-related peptide (CGRP): a new target for migraine. Annu rev Pharmacol Toxicol 2015

Guo S et al. Calcitonin gene-related peptide induced migraine attacks in patients with and without familial aggregation of migraine. Cephalalgia 2017

Mitchel L. Zoler. Moderately high dietary riboflavin linked to fewer migraines. Neurology 2019

Anna E. Kirkland et al. The Role of Magnesium in Neurological Disorders. Nutrients 2018

Mauskop A, Varughese J.: Why all migraine patients should be treated with magnesium. Journal of Neural Transmission 2012

A Peikert et al. Prophylaxis of Migraine with Oral Magnesium: Results from a Prospective, Multi-Center, Placebo-Controlled and Double-blind Study. Cephalalgia 1996

Pernille Lund. Q10 – fra helsekost til epokegørende medicin. Ny Videnskab 2014

  • Skapad

Q10-kapslar fick Alan ur sängen:

Q10-kapslar fick Alan ur sängenQ10 kapslar fick Alan ur sängen”En vecka efter att jag hade börjat ta Q10-kapslarna kunde jag känna en stor skillnad. Nu sover jag mycket mindre, och jag orkar njuta av livet igen”, säger 23-årige Alan Piccini, som har lidit av extrem trötthet och muskelvärk sedan han var barn.

Läs mer

Kolesterolsänkning utan biverkningar:

Kolesterolsänkning utan biverkningar”Q10-kapslarna har gjort att jag inte längre har extrema biverkningar från mitt kolesterolsänkande läkemedel”, förklarar Anna Franken.

Läs mer