Skip to main content

Sammenhæng mellem D-vitamin og testosteron hos overvægtige mænd

Sammenhæng mellem D-vitamin og testosteron hos overvægtige mændDer er en sammenhæng mellem et lavt niveau af D-vitamin i blodet og et lavt niveau af kønshormonet testosteron hos overvægtige, unge mænd. Det fremgår af et nyt studie, som er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Frontiers in Endocrinology. Det er samtidig et faktum, at D-vitaminmangel er mere udbredt blandt overvægtige, og at dette også kan gå ud over modstandskraften, reguleringen af blodsukker og mange andre funktioner. Meget tyder i det hele taget på, at overvægtige bør være særlig opmærksomme på at få nok D-vitamin. Det er også vigtigt at danne nok testosteron, som blandt andet har betydning for muskelmasse, knogler, drivkraft, fertilitet og sexlyst.

Testosteron er ansvarligt for udvikling af skeletmuskulatur, kønsorganer, stimulering af hårvækst, stemmelejets udvikling og for sexlysten hos både mænd og kvinder. Testosteron har desuden indflydelse på immunforsvaret samt den rummelige evne, som sidder i højre hjernehalvdel. Mænd danner mere testosteron end kvinder, og niveauet falder for begge køn med alderen. Det tyder på, at overvægt, insulinresistens og diabetes type-2 især kan hæmme mandens testosteronniveau. Kosten har stor betydning, og i det nye studie så forskerne nærmere på forholdet mellem blodets niveau af D-vitamin og blodets niveau af testosteron hos overvægtige, unge mænd.

Overvægtiges mangel på D-vitamin og testosteron er en sundhedsskadelig cocktail

Forskerne rekrutterede unge mænd, som i perioden 2013 - 2015 var blevet behandlet for overvægt i seks sundhedscentre i Malaga, Spanien. Forskerne ekskluderede mænd med komorbiditeter som diabetes, hjertekarsygdomme med videre. Forskerne ekskluderede også mænd, som på en kunstig måde var behandlet for at øge blodets niveau af D-vitamin.
Der deltog i alt 269 unge raske, overvægtige mænd, som blev delt op i to grupper. Den ene gruppe havde D-vitaminniveauer i blodet, som lå over 20 ng/ml, og den anden gruppe havde niveauer, som lå under. Ifølge de amerikanske sundhedsmyndigheder defineres D-vitaminniveauer på 20 ng/ml, som den nedre grænseværdi, mens værdier på 50 ng/ml defineres som optimale for helbredet.
De unge overvægtige mænd var i 30-40-årsalderen, og begge D-vitamingrupper blev delt op i tre undergrupper med et BMI på henholdsvis 30 - 35, 35 - 40 og over 40, der defineres som livstruende.
Derudover målte forskerne mændenes niveau af testosteron og andre kønshormonrelaterede faktorer som androstendione, SHGB (sex hormon bindende globulin) og østradiol.
Da forskerne sammenlignede de forskellige data og målinger viste det sig, at der var en direkte sammenhæng mellem deltagernes lave niveauer af D-vitamin og deres lave niveauer af testosteron. Det gjaldt især de deltagere, som var svært overvægtige.
Ifølge forskerne er overvægtiges lave niveauer af D-vitamin og testosteron en sundhedsskadelig cocktail, som bør undersøges nærmere.
Det nye studie er publiceret i Frontiers in Endocrinology, og det er i tråd med et tidligere studie, der er publiceret i Clinical Endocrinology. Her fandt forskerne ligeledes, at mangel på D-vitamin hos mænd hang sammen med lave niveauer af testosteron. Forskerne observerede desuden, at mangel på D-vitamin var størst om foråret, hvor leverens reserver fra sommeren er ved at være opbrugte.

  • Der er en del forvirring omkring måling af blodets D-vitaminniveau, da man bruger de to forskellige metoder ng/ml og nmol/l.
  • Hvis man skal omregne ng/ml til nmol/l skal man gange ng/ml med 2,5.
  • For eksempel omregnes laveste grænseværdier værdier på 20 ng/ml således til 30 nmol/l.

Mangel på D-vitamin er udbredt og overvægtige er særlig udsatte

Mangel på D-vitamin er meget udbredt grundet indendørs livsførelse og det mørke vinterhalvår, hvor solen står for lavt til, at vi selv kan danne det. Mørk hud, aldringsprocesser og kolesterolsænkende statiner kan desuden gøre det svært at danne vitaminet. Det er også svært at udnytte og aktivere D-vitamin, hvis man er overvægtig eller har diabetes type-2. Det skyldes, at D-vitaminet ikke frigives godt nok fra fedtdepoterne og at leveren og/eller nyrerne ikke fungerer optimalt, hvad angår omdannelse og aktivering af D-vitamin. Derudover kan mangel på magnesium og zink også forringe udnyttelsen af D-vitamin.

Referencer:

Damas-Fuentes M, et al. 25-hydroxyvitamin D and testosterone levels association through body mass index: A cross-sectional study of young men with obesety. Frontiers in Endocrinology. 2022

Hank Schultz. Study elucidates complex link between vitamin D and testosterone in obese men. NUTRAingredients.com 20-sep-2022

Michael Hull. How can you increase testosterone naturally? Examine.com Oct. 2019

Vakkat Muraleedharan and T. Hugh Jones. Testosterone and the metabolic syndrome. 2010

Vittorio Emanuels Bianchi. The Anti-Inflammatory Effects of Testosterone. Journal of the Endocrine Society. 2019

Wehr E et al. Association of vitamin D status with serum androgen levels in men. Clinical Endocrinology 2010


  • Oprettet den .