Skip to main content

C- og D-vitamintilskud reducerer risiko for knoglebrud ved diabetes

C- og D-vitamintilskud reducerer risiko for knoglebrud ved diabetesDet er almindelig kendt, at D-vitamin har betydning for knoglerne. Men det tyder på, at en kombination med C-vitamin har en bedre effekt til at beskytte mod svage knogler og knoglebrud hos patienter med diabetes. Det fremgår af et studie publiceret i Human Nutrition & Metabolism, hvor forfatterne kommer nærmere ind på C-vitamins betydning for knoglesundheden. Man bør samtidig være velforsynet med magnesium, som regulerer kroppens calciumfordeling.

Knoglernes mineraltæthed, som afspejler knoglernes sundhed, er ofte reduceret i forbindelse med diabetes og andre kroniske sygdomme. En reduceret knogletæthed øger risikoen for knoglebrud, hospitalsindlæggelse og andre komplikationer.
Det er kendt, at D-vitamin har betydning for optagelsen af calcium og fosfor og for knoglerne, som indeholder en del af disse mineraler. Det er også kendt, at C-vitamin har betydning for dannelsen af proteinet kollagen, som findes i bindevævet. C-vitamin hæmmer desuden aktiviteten af celletypen osteoklaster, som nedbryder gammelt knoglevæv. I modsætning hertil er osteoblasterne en anden celletype, som efterfølgende bør fylde hullerne op igen med nyt knoglevæv, der især består af kollagen og calcium. Der bør således være balance mellem de to celletyper gennem hele livet. Men hvis osteoklasterne bliver mere aktive end osteoblasterne, medfører det med tiden knogletab, som kan føre til knogleskørhed.
Derudover ved man, at et særligt molekyle, VCAM-1, fremmer osteoklasternes aktivitet og derigennem knoglenedbrydningen.
Mange, inklusive diabetikere, får ikke nok C-vitamin gennem kilder som frugt og grønsager. Det er også kendt, at diabetikere ofte har lavere niveauer af D-vitamin i blodet.
Studiet havde derfor til formål at undersøge, hvorvidt kroppens status af C-vitamin og D-vitamin hænger sammen med mineraltætheden og VCAM-1 hos kvinder med diabetes.
Studiet viste, at der ikke var nogen sammenhæng mellem deltagernes niveau af D-vitamin i blodet, deres knogletæthed og VCAM-1. Derimod viste studiet, at der var en signifikant positiv sammenhæng mellem C-vitamin og knogletætheden og en negativ sammenhæng mellem C-vitamin og VCAM-1.

Hvorfor er diabetikere mere udsatte for at få knogleskørhed?

Diabetes er en metabolisk sygdom, som blandt andet er præget af oxidativ stress og kronisk inflammation, hvor der er for mange frie radikaler. Det er nogle aggressive molekyler, og de forårsager kædereaktioner, som skader celler og væv.
Med tiden kan kronisk inflammation og oxidativ stress også føre til skader i de knogledannende celler og demineralisering af knoglerne. I denne forbindelse viser det sig, at C-vitamin også fungerer som en kraftig antioxidant, der neutraliserer de frie radikaler og derigennem modvirker de skader, som forårsages af oxidativ stress.
Ifølge forskerne kan det være mere relevant at supplere D-vitamintilskud med C-vitamintilskud end at tage tilskud af D-vitamin alene. Man bør også overveje at tage tilskud med magnesium.

Samspil mellem D-vitamin og magnesium har også betydning for knoglerne

Som nævnt har diabetikere ofte et lavere D-vitaminniveau i blodet, der måles som 25 (OH)D. Men forskerne bag det nye studie fandt dog ingen sammenhæng mellem blodets niveau af D-vitamin og knogletætheden. Dette kan muligvis skyldes nogle metaboliske forstyrrelser i forbindelse med diabetes, hvor det blandt andet kan være svært at omdanne D-vitaminet i nyrerne og andre steder til den aktive steroidform (calcitriol), som regulerer en lang række gener og metaboliske processer.
I denne forbindelse har magnesiumholdige enzymer afgørende betydning for syntesen af D-vitamin og dannelsen af den aktive steroidform. Det betyder med andre ord, at kroppen ikke kan omdanne og udnytte D-vitamin godt nok, hvis der mangler magnesium. Derudover har magnesium også betydning for, at calcium indlejres i knoglerne, og at calciumkoncentrationen holdes meget lille i alt andet væv, som er blødt. Ifølge en artikel publiceret i Frontiers in Nutrition, er magnesiummangel også udbredt blandt diabetikere. Og det kan ikke alene påvirke deres blodsukker men også knoglesundheden og andre metaboliske processer.

  • C-vitamin understøtter knogler via dannelse af kollagen, ved at hæmme knoglenedbrydende osteoklaster og som antioxidant, der modvirker oxidativ stress.
  • D-vitamin understøtter knoglerne ved at regulere optagelsen af calcium og fosfor.
  • Magnesium understøtter knoglerne ved at aktivere D-vitamin og ved at indlejre calcium i knoglecellerne

Referencer:

Erin Hunter. Supplementation of Vitamin C, Vitamin D May Reduce Risk of Fracture in Patients With Diabetes. Pharmacy Times. 2024

Stevens CM et al. The association of vitamin C and vitamin D status on bone mineral density and VCAM-1 levels in female diabetic subjects: Is combines supplementation with vitamin C and vitamin D potentially more successful in improving bone health than supplementation with vitamin D alone ? Human Nutrition & Metabolism. 2023

Ya Liu et al. Dietary magnesium Intake Level Modifies the Association Between Vitamin D and Insulin resistance: A Large Cross-Sectional Analysis of American Adults. Frontiers in Nutrition 2022


  • Oprettet den .