Skip to main content

Overvægtige har svært ved at udnytte D-vitamin

Overvægtige har svært ved at udnytte D-vitaminD-vitamin har betydning for adskillige metaboliske processer. Men overvægtige har vanskeligere ved at aktivere den D-vitaminform, som vi får gennem tilskud, og dette medfører en dårlig udnyttelse. Derfor virker D-vitamintilskud også forskelligt i forebyggelsen af en lang række sygdomme som kræft, diabetes og autoimmune sygdomme. Det fremgår af et større amerikansk studie, VITAL, som en gruppe forskere nu har gransket nærmere. Det tyder således på, at overvægtige har et øget behov for D-vitamin.

De fleste af kroppens celler har receptorer for D-vitamin. Men den D-vitaminform, som vi får gennem tilskud eller danner i huden fra solen, er inaktiv. Under normale omstændigheder omdannes den inaktive form først i leveren og derefter i nyrerne og andre celler til den aktive steroidform. Det er altså den aktive steroidform, der iværksætter en lang række genaktiviteter og metaboliske processer. Det betyder samtidig, at D-vitamins metabolisme har afgørende betydning for cellernes evne til at udnytte vitaminet.
I denne forbindelse har forskere fra Brigham and Women´s Hospital i Boston, USA, fundet ny evidens for, at D-vitamin metaboliseres anderledes hos overvægtige personer, der med andre ord har et højt BMI. Studiet er publiceret i JAMA Network Open, og det er baseret på en ny analyse af et tidligere stort amerikansk befolkningsstudie, VITAL, med over 25.000 deltagere. I VITAL-studiet har man tidligere undersøgt deltagernes baggrund og levevis på flere parametre, og hvorvidt tilskud med D-vitamin eller fiskeolier kunne reducere risikoen for at udvikle kræft, hjertekarsygdomme og slagtilfælde. Blodets niveau af D-vitamin og omega-3 fedtsyrer blev også målt.
VITAL-studiet viste overordnet, at tilskud med D-vitamin kunne reducere risikoen for kræft, hjertesvigt og slagtilfælde. Tilskud med fiskeolier kunne især reducere risikoen for hjertekarsygdomme. Det viste sig senere, at de to tilskud over længere tid også kunne reducere risikoen for autoimmune sygdomme. Derudover ser det nu ud til, at BMI har afgørende betydning.

  • BMI (Body Mass Indeks) viser sammenhæng mellem højde og vægt
  • For lavt: Under 18,5
  • Passende: 18,5-25
  • Moderat overvægtig: 25-30
  • Svært overvægtig: Over 30

D-vitamin forebygger kun de mange sygdomme ved passende BMI

I den nye analyse af det originale VITAL-studie fandt forskerne, at tilskud med D-vitamin kun havde den positive, forebyggende effekt ved kræft, hjertesvigt, slagtilfælde og autoimmune sygdomme blandt deltagere, som havde et BMI under 25.
Samtidig henviser forskerne til andre studier, der tyder på, at personer med diabetes type-2 heller ikke udnytter tilskud med D-vitamin særlig godt, og derfor udebliver den forebyggende virkning.
I den nye analyse af VITAL-studiet undersøgte forskerne sammenhængen mellem BMI og effekten af D-vitamintilskud nærmere blandt 15.515 af de oprindelige deltagere. Forskerne målte niveauer af blodets totale D-vitamin, frit D-vitamin og forskellige biomarkører for D-vitamin, herunder metabolitter som calcium samt parathyroidhormon, som hjælper kroppen med at udnytte D-vitamin.
Ifølge forskerne fokuserer de fleste studier kun på blodets totale niveau af D-vitamin. Men ved at se nærmere på de forskellige metabolitter og biomarkører, har man nu fået en ny indsigt i D-vitaminets metabolisme.
Forskerne konkluderer derfor, at BMI hænger nøje sammen med kroppens respons på tilskud med D-vitamin. Dette kan også forklare, hvorfor overvægtige og diabetikere har svært ved at udnytte D-vitamin.

Hvorfor har overvægtige og diabetikere svært ved at udnytte D-vitamin?

Ifølge et tidligere studie på mus, der har været publiceret i News Medical Life Sciences, fremgår det, at overvægtige mus også har svært ved at udnytte D-vitamin. I denne forbindelse kommer forfatterne nærmere ind på, at musene har lave niveauer af et enzym i leveren, som er afgørende for D-vitamins metabolisme.
Det bør samtidig tilføjes, at mange overvægtige lider af metabolisk syndrom og non-alkoholisk fedtlever, som tilsvarende gør det vanskeligt at metabolisere D-vitamin i leveren og derefter til den aktive form i nyrerne og andre celler. Det samme gælder personer med diabetes type-2.
Den dårlige udnyttelse af D-vitamin bliver let en ond cirkel. Også fordi D-vitamin har afgørende betydning for blodsukker og vægtregulering. Forskerne bag dette studie konkluderer derfor, at overvægtige og diabetikere har et øget behov for D-vitamin
Ifølge en anden undersøgelse, der er publiceret i Advanced Biomedical Research, kan overvægtige og personer med diabetes type-2 også have et øget behov for magnesium. Det skyldes blandt andet, at magnesium via enzymprocesser bidrager til at metabolisere D-vitamin i leveren, nyrerne og andre celler. Magnesium findes primært i en grov og grøn kost. I valg af eventuelle tilskud bør man altid sikre sig, at de har en høj optagelighed.

  • De officielle daglige anbefalinger af D-vitamin, RI, ligger på 5-20 mikrogram
  • Overvægt og diabetes kan øge behovet
  • På markedet findes der stærkere D-vitamintilskud med op til 100 mikrogram, som ifølge sundhedsmyndigheder er den øvre sikre daglige grænse.
  • Magnesium har betydning for D-vitamins metabolisme.

Referencer:

Deirdre K. Tobias, Heike Luttmann-Gibson, Samia Mora, Jacqueline Danik, Vadim Bubes, Trisha Copeland, Meryl S. LeBoff, Nancy R. Cook, I-Min Lee, Julie E. Buring, JoAnn E. Manson. Association of Body Weight With Response to Vitamin D Supplementation and Metabolism. JAMA Network Open, 2023

Brigham and Women´s Hospital. Vitamin D benefits and metabolism may depend on body weight. ScienceDaily January 15, 2023

Jill Hahn et al. Vitamin D and marine omega-3 fatty acid supplementation and incident autoimmune disease: VITAL randomized controlled trial. The BMJ 26 January 2022

Kate Anderson. Vitamin D supplementation less effective in presence of obesity shows study. News Medical Life Sciences. Feb. 2022

Azadehalsadat et al. The Therapeutic Effects of Magnesium in Insulin Secretion and Insulin Resistance. Advanced Biomedical Research 2022

  • Oprettet den .