Skip to main content

D-vitaminmangel fordobler risikoen for at død af modermærkekræft

D-vitaminmangel fordobler risikoen for at død af modermærkekræftModermærkekræft, også kaldet malignt melanom, er en ondartet form for hudkræft, der hurtigt spreder sig. Det tyder samtidig på, at mangel på D-vitamin fordobler risikoen for at dø af sygdommen. Det fremgår af et spansk studie, som er blevet præsenteret på European Academy of Dermatology and Venereology Congress. Det er almindelig kendt, at solforbrændinger, som man bør undgå, øger risikoen for forskellige typer hudkræft. Men man må ikke glemme, at sommersolen stadig er den bedste kilde til D-vitamin, og at det på vore breddegrader er nødvendigt med tilskud i vinterhalvåret og tilskud hele året, hvis man undgår solen eller har svært ved at danne vitaminet.

En gruppe forskere i dermatologi (hudsygdomme) har fundet, at patienter med modermærkekræft, har 2,3 gange højere risiko for at dø af sygdommen, hvis deres niveau af D-vitamin i blodet er for lavt (under 10 ng/ml = 25 nmol/l), sammenlignet med modermærkekræftpatienter, der har mere D-vitamin i blodet. Studiet er baseret på 264 patienter fra Hospital Clinic de Barcelona i Spanien. Alle patienterne led af invasiv modermærkekræft, hvor sygdommen har spredt sig så meget, at prognosen er dårlig.
Forskerne undersøgte, hvor mange af moderkræftpatienterne, der overlevede i de to D-vitamingrupper. Til dette brugte forskerne forskellige statistiske analyseteknikker som Kaplan-Meier-kurven og andre modeller for at udelukke forskellige årsagsforvekslinger.
Studiets resultat forblev signifikant, efter at forskerne havde justeret for patienternes alder på diagnosetidspunktet, køn, og Breslow indeks (dybden af modermærket).
Ifølge forskerne peger studiet på, at D-vitamin spiller en signifikant rolle i forbindelse med moderkræft, og at de patienter, der mangler D-vitamin, har en langt større risiko for at dø af sygdommen.

Fakta om modermærkekræft (malignt melanom) og udbredelse

  • Modermærkekræft er en type hudkræft, der udvikles i melanocytterne – de celler, som giver huden farve.
  • Prognosen er dårlig, når sygdommen begynder at sprede sig med metastaser.
  • I 2020 blev det antaget, at modermærkekræft udgjorde 4 % af alle kræfttilfælde og 1,3 % af alle kræftdødsfald i EU.
  • I 2020 var der 7.031 kvinder og 9.457 mænd, der døde af modermærkekræft.

Hvordan beskytter D-vitamin mod modermærkekræft?

De fleste af kroppens celler har receptorer for D-vitamin, VDR, og det gælder også hudcellerne. D-vitamin påvirker en række gener via tænd- og slukmekanismer, som også påvirker cellevækst. På denne hjemmeside har vi tidligere omtalt en undersøgelse fra University of Leeds i England, hvor forskerne afslørede, hvordan D-vitamin påvirker modermærkekræftceller, så de bliver mindre aggressive. I studier på mus fandt forskerne mere konkret, hvordan D-vitamin og VDR påvirker forskellige gener og signalveje, der alt i alt kan gøre modermærkekræftcellerne mindre aggressive og hjælpe immunforsvaret til at bekæmpe kræftcellerne.
Ifølge forskerne bør patienter med modermærkekræft derfor få målt deres niveau af D-vitamin. Patienterne bør også få relevante tilskud, der optimerer blodets niveau, da det med stor sandsynlighed kan forbedre standardbehandlingen af modermærkekræft.
Dette studie er publiceret i Cancer Research.

  • Ved måling af blodets D-vitaminniveau, bruger man to forskellige metoder, som let kan skabe forvirring.
  • Ved omregning af ng/ml til nmol/l skal man gange ng/ml med 2,5.
  • For eksempel omregnes værdier på 10 ng/ml til 25 nmol/l.
  • De optimale værdier bør helst ligge over 75 nmol/l (30 ng/ml).

Referencer:

Vitamin D deficiency in melanoma patients associated with worse overall survival, new study finds
European Academy of Dermatology and Venereology. MedicalExpress 2022

Sathya Muralidhar et al. Vitamin D-VDR signaling inhibits Wnt/beta-catenin-mediated melanoma progression and promotes anti-tumor immunity. Cancer Research 2019

Anna A et al. Relevance of Vitamin D in melanoma development, Progression and Therapy. Anticancer research 2020

Cancer Research UK. Vitamin D dials down the aggression in melanoma cells. ScienceDaily. 2019

  • Oprettet den .