Skip to main content

D-vitamin har betydning for musklerne – hele livet

D-vitamin har betydning for musklerne – hele livetD-vitamin har betydning for musklernes funktion og en normal muskelstørrelse. Det fremgår af en ny undersøgelse, som er udført på Westmead Institute for Medical Research i Sidney. Mangel på D-vitamin kan altså resultere i en dårlig muskelfunktion, som også inkluderer en dårligere kondition, muskelspændinger og tab af muskelmasse.

D-vitamin betragtes i dag som et hormon, der kan aktivere og påvirke de fleste celler og organsystemer i kroppen. Det er almindelig kendt, at D-vitamin har betydning for knoglerne og immunforsvaret, og nu er der stadig mere bevis for, at D-vitaminet også spiller en rolle for musklerne. Det skyldes blandt andet, at D-vitaminet er afgørende for, at muskelcellerne kan kommunikere med hinanden. Denne viden kan få stor betydning, da mange lider af forskellige muskelsygdomme og tab af muskelmasse. Det er særlig problematisk for kronisk syge og ældre, da det går ud over bevægeapparatet og livskvaliteten

Mindre muskelmasse og mindre muskelstyrke

De fleste celler i kroppen har receptorer for D-vitamin, og det antages at regulere omkring ti procent af vores gener. Forskerne fra Westmead Institute for Medical Research i Sidney fandt at mus, der kun manglede D-vitaminreceptoren i deres muskelceller (myocytter) havde mindre muskler, og de havde heller ikke så meget muskelstyrke. Det bevirkede, at disse mus heller ikke kunne løbe lige så hurtigt eller lige så langt som de andre mus med D-vitaminreceptorer i muskelcellerne. Når en celle mangler en receptor for et næringsstof, svarer det nogenlunde til et TV, som mangler en antenne, og så bliver funktionen også derefter.
Ifølge ledende forsker professor Jenny Gunton har man længe vidst, at mangel på D-vitamin er forbundet med muskelsvaghed og større risiko for fald og brud. Men man har ikke kendt så meget til D-vitaminets direkte rolle for musklerne.
Forskerne afslørede, at normale muskler har ret lave niveauer af vitamin D-receptorer. Men hvis man som i undersøgelsen fjerner alle receptorerne for D-vitamin i musklerne, går det ud over muskelfunktionen på flere fronter.
Professor Gunton har i andre forsøg fjernet alle vitamin D-receptorerne hos mus, hvilket i sagens natur har vidtrækkende konsekvenser. Men resultaterne af den nye undersøgelse har fremhævet nogle vigtige forskelle, da muskelcellerne blandt andet mister evnen til at kommunikere.

Tilskud med D-vitamin som nyt potentiale i behandling af muskelsygdomme

Professor Gunton og hendes forskerteam fandt, at mus, der manglede vitamin D-receptorer i muskelcellerne, havde en normal kropsstørrelse, men de havde mindre muskelstyrke og mere fedtmasse.
Når disse mus løb i musehjulet i deres bur, var det med en lavere hastighed og i kortere tid. Dette kunne i sig selv bidrage til den mindre muskelmasse og den større fedtprocent.
Med hensyn til muskelstyrke havde disse mus også en markant nedsat grebsstyrke fra en meget tidlig alder. Hvad mennesker angår, er den nedsatte grebsstyrke også en typisk del af aldringsprocesserne.
Ifølge professor Gunton er der behov for mere forskning på området. Resultaterne af undersøgelsen indikerer dog, at opretholdelsen af D-vitaminets signalering i muskelcellerne er vigtig for at bevare muskelmassen og muskelcellernes funktion gennem hele livet.
Undersøgelsens resultater kan også give et nyt potentiale, hvad angår behandlingsformer, der er målrettet musklernes behov for D-vitamin.
Disse behandlinger kan således bidrage til at forebygge eller afhjælpe forskellige lidelser, der er relateret til en forringet muskelfunktion – herunder aldersbetinget sarkopeni, som er et degenerativt tab af muskelmasse.
Forskningsartiklen er publiceret i Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle.

Mange – og især ældre – får ikke dækket deres reelle behov for D-vitamin

Sommersolen er den vigtigste kilde til D-vitamin. Men den moderne livsførelse, vinterhalvåret, overvægt og aldringsprocesser bevirker, at mange kommer i underskud.
Referenceindtag, RI, for voksne er 5 mikrogram. Den danske Sundhedsstyrelse anbefaler tilskud med 10 mikrogram til gravide, småbørn, personer med mørk hud og personer, der ikke får direkte sollys.
Tilskud med 20 mikrogram anbefales til plejehjemsbeboere og personer over 70 år. Der er dog ingen garanti for at de ældre, og herunder plejehjemsbeboerne, får disse tilskud på linje med receptpligtig medicin, hvor der er en helt anden rutine og kontrol.
Mange forskere hævder desuden, at det reelle behov for D-vitamin kan ligge højere, og anbefalingerne svinger fra 30 mikrogram til 100 mikrogram daglig.

Reference:

Christian M. Girgis et al. Mice with myocyte deletion of vitamin D receptor have sarcopenia and impaired muscle function. Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle, 2019

Weastmead Institute for Medical Research. Muscling in one role of vitamin D. ScienceDaily June 26. 2019

Jo Lewin. Can vitamin D relieve joint pain? MedicalNewsToday 2018

  • Oprettet den .