Skip to main content

Vi behøver meget mere D-vitamin end de officielle anbefalinger

Vi behøver meget mere D-vitamin end de officielle anbefalingerMangel på D-vitamin hænger sammen med en højere risiko for at få virusinfektioner, luftvejssygdomme, hjertekarsygdomme, demens, kræft og knogleskørhed. Det viser sig desuden, at de officielle anbefalinger af D-vitamin er utilstrækkelige. Det fremgår blandt andet af to nye studier, som blev præsenteret for The American Heart Association´s Scientific Sessions i Philadelphia i 2023. Et tysk studie af atleter har desuden vist, at det er mere effektivt med individuelle tilskud, der optimerer blodets niveau, i stedet for ”one-size-fits-all”.

Lave niveauer af D-vitamin i blodet hænger sammen med en større risiko for at få hjertekarsygdomme, inklusive hjertesvigt og slagtilfælde. Men de officielle anbefalinger af D-vitamin hjælper ikke patienterne til at opnå de optimale niveauer i blodet. Det fremgår blandt andet af to nye studier fra Intermountain Health i Salt Lake City, USA. Tidligere studier, der omhandler D-vitamins effekt på forebyggelse eller behandling af hjertekarsygdomme, har desuden været mangelfulde, fordi doserne har været alt for små til at optimere blodets niveau.
Forskerne fra Intermountain Health fandt således, at mange havde brug for meget mere D-vitamin end de officielle daglige anbefalinger, som i USA ligger på 15-20 mikrogram om dagen. I nogle tilfælde havde patienterne brug for 250 mikrogram om dagen, hvilket ligger langt over den øvre officielle grænseværdi, som er 100 mikrogram om dagen.
Det betyder med andre ord, at behovet for D-vitamin er individuelt, da gener, hudtype, BMI, diabetes, aldringsprocesser og andre faktorer kan påvirke egenproduktionen og aktiveringen af den form, vi danner fra solen eller får gennem tilskud.
Ifølge forskerne er man derfor nødt til at skræddersy doseringen af D-vitamin, så den enkelte patient kan få et optimalt niveau i blodet, som bør ligge over 100 nmol/L (= 40 ng/ml). Ellers skal man ikke forvente nogen resultater.

Store variationer i behovet for D-vitamin

I det første studie blev 632 patienter, som forinden havde haft et hjertetilfælde, inddelt i to grupper. Den ene gruppe fik sundhedsmyndighedernes almindelige tilskud af D-vitamin, og den anden gruppe fik et skræddersyet tilskud, så blodets niveau blev optimalt og over 100 nmol/L (40 ng/ml).
I behandlingsgruppen viste det sig at:

  • Næsten 90 % af patienterne manglede D-vitamin.
  • Ud af disse havde 86,5 procent brug for mere end 50 mikrogram (2.000 IU) daglig.
  • 14,6 % af patienterne havde brug for mere end 250 mikrogram (10.000 IU) daglig.
  • 25 % af patienterne var mere end seks måneder om at opnå de optimale niveauer i blodet.

På sigt er formålet med det randomiserede studie at undersøge, hvorvidt optimale tilskud med D-vitamin kan reducere hjertekarsygdomme. Studiet vil således fortsætte indtil 104 af patienterne har fået et andet hjertetilfælde, eller hvis de dør som følge af hjertekarsygdom.
Forskerne fra Intermountain præsenterede deres studier ved The American Heart Association´s Scientific Sessions i Philadelphia den 12. og 13. november 2023.
Studiets styrke er, at forskerne fokuserer på blodets indhold af D-vitamin. Man skal samtidig være opmærksom på, at magnesium har betydning for, at vi kan omdanne og aktivere den D-vitaminform, vi danner fra solen eller får gennem tilskud. Man skal også huske, at de fleste voksne med hvid hudfarve kan danne omkring 200 mikrogram D-vitamin om dagen i let påklædning, når solen står højt nok på himlen.

  • På de nordlige breddegrader kan vi kun danne D-vitamin i sommerhalvåret, når solen står højt nok på himlen

Atleter har også brug for individuelle tilskud

D-vitamin har afgørende betydning for atleters helbred og ydeevne, da det har betydning for knogler, muskulaturen, lungefunktionen og regulering af inflammationer. Ikke desto mindre er mangel på D-vitamin også udbredt blandt atleter.
I et randomiseret kontrolleret studie ville man derfor undersøge, hvorvidt tilskud med D-vitamin kunne hjælpe atleter med at opnå et niveau i blodet på 100 nmol/L (40 ng/ml) i løbet af 10 uger. Studiet blev udført på 90 atleter i Tyskland, som i vintermånederne havde lave niveauer af D-vitamin i blodet (under 75 nmol/L)
Deltagerne blev delt op i to grupper, hvor den ene gruppe fik en standarddosis på 40 mikrogram D-vitamin om dagen, og den anden gruppe fik en individuel dosis. Studiet afslørede, at den gruppe, som fik tilskud med individuelle doser, opnåede et niveau i blodet over 75 nmol/L signifikant hurtigere i forhold til gruppen, der fik en standarddosis.
Ifølge forskerne peger studiet på, at individuelle doser D-vitamin er mere effektivt end ”one-size-fits-all”. Forskerne konkluderer derfor, at atleter bør få nok D-vitamin, da det kan forebygge forringet ydeevne på grund af skader og sygdom.

Alle har brug for nok D-vitamin i blodet hele livet

Tilskud med D-vitamin virker forskelligt i forebyggelsen af hjertekarsygdomme, kræft, diabetes autoimmune sygdomme og andre sygdomme. Det fremgår af et større amerikansk studie (VITAL). Det tyder blandt andet på, at overvægtige har et øget behov for D-vitamin. Det samme gælder farvede, ældre og diabetikere, da de også har vanskeligere ved at danne og udnytte vitaminet.

Referencer:

Intermountain Healthcare: New study finds current dosing recommendations may noy help patients achive optimal levels. EurekAlert 12-Nov-2023

Nikki Hancocks. Study validates formula for personalized vitamin D supplementation in athletes. NutraIngredients 13-Nov-2023

Deirdre K. Tobias at al. Association of Body Weight With Response to Vitamin D Supplementation and Metabolism. JAMA Network Open, 2023

Yixue Yang et al. Effects of vitamin D supplementation on the regulation of blood lipid levels in prediabetic subjects: A meta-analysis. Frontiers in Nutrition. 2023


  • Oprettet den .