Skip to main content

Mangel på D-vitamin medfører øget risiko for brystkræft

- og en dårligere prognose for kvinder med brystkræft

Mangel på D-vitamin medfører øget risiko for brystkræft Årtiers forskning har afsløret, at mangel på D-vitamin hænger sammen med en øget risiko for brystkræft. Mangel på D-vitamin er især udbredt på de nordlige breddegrader, hvor solen står for lavt til, at vi kan danne det i vinterhalvåret. Men der er også mange kvinder under sydligere himmelstrøg, som mangler D-vitamin på grund af indendørs livsførelse, for meget solcreme eller tildækning. D-vitamin har mange kræftforebyggende egenskaber, og en mangel på vitaminet giver en dårligere prognose for kvinder i postmenopausen, som har fået konstateret brystkræft. Det fremgår af et studie af brasilianske kvinder. Det er med andre ord ikke nok at behandle brystkræft med kirurgi, kemoterapi og stråling. Man er også nødt til at optimere kroppens indhold af D-vitamin, og hvad kroppen ellers mangler af næringsstoffer for at fungere optimalt på naturens præmisser.

Formålet med det brasilianske studie var at se nærmere på forholdet mellem mangel på D-vitamin før den almindelige behandling for brystkræft og prognosen. I studiet deltog der 192 kvinder mellem 45 og 75 år. De havde alle passeret menopausen og havde for nylig fået konstateret brystkræft.
Omkring 20 dage efter diagnosen fik kvinderne målt deres niveau af D-vitamin i blodet som 25 hydroxyvitamin D. Niveauer over 30 ng/ml blev klassificeret som normale. Niveauer mellem 20-29 ng/ml blev klassificeret som utilstrækkelige, og niveauer under 20 ng/ml blev klassificeret som deciderede mangler.
Det viste sig, at 34 procent af kvinderne havde tilstrækkelige mængder D-vitamin i blodet. 48 procent havde utilstrækkelige mængder og 18 procent havde deciderede mangler.
Forskerne samlede desuden data på kvindernes type og grad af brystkræft, status i lymfeknuderne, den hormonelle status (østrogen og progesteron) og andre data, som er relevante for sygdommens udvikling.

Mangel på D-vitamin påvirker tumorstørrelse, lymfeknuder og hormonbalance

Undersøgelsen afslørede, at de kvinder, som havde utilstrækkelige mængder D-vitamin eller deciderede mangler generelt fik større tumorer i en højere grad og med flere metastaser. De fik også angreb i flere lymfeknuder. Efter at have justeret for BMI, alder og tid efter menopausen viste det sig desuden, at mangel på D-vitamin hang signifikant sammen med negative østrogenreceptorer. Forskerne konkluderede, at mangel på D-vitamin i det hele taget hang sammen med en dårligere prognose for kvinder med brystkræft.

I Danmark ligger officielle grænseværdier for D-vitamin i blodet på 50 ng/ml, men mange førende forskere mener, at det er utilstrækkeligt, og at man skal helt op på 75-100 ng/ml for at få en optimal sygdomsforebyggelse.

Større mængder D-vitamin kan sænke østrogenmængden

Et tidligere studie har afsløret, at tilskud med D-vitamin kan reducere østrogenniveauet i blodet og derved reducere risikoen for brystkræft. Det gælder også for overvægtige kvinder, som ofte har højere østrogenmængder i blodet.
Studiet blev foretaget på Fred Hutchinson Cancer Research Center, Seattle, USA. Der var tale om et randomiseret, kontrolleret klinisk forsøg med 218 overvægtige og fede kvinder, som havde for lave mængder D-vitaminmængder i blodet inden forsøgets opstart. I et år fik den ene halvdel af kvinderne et vægttabsprogram plus et daglige tilskud med 50 µg D-vitamin, og den anden halvdel af kvinderne fik et vægttabsprogram plus en identisk snydepille, også kaldet placebo.
Forskerne fandt, at de kvinder, hvis D-vitaminniveauer i blodet steg mest, havde den største reduktion af østrogen i blodet. Dette giver en potentiel nedsat risiko for brystkræft, da det er kendt, at for meget østrogen i form af østradiol øger risikoen for den udbredte sygdom.
Til orientering ligger de officielle danske anbefalinger af D-vitamin til voksne på 5 µg, som kun er en tidendedel af, hvad kvinderne fik i studiet.
Da brystkræft er flere år om at udvikle sig, tyder det desuden på, at det er en fordel at være velforsynet med D-vitamin og have normale østrogenniveauer i blodet i den langsigtede forebyggelse.

Kan D-vitamin være et nyt alternativ til antiøstrogener?

Det er tidligere påvist, at vægttab signifikant kan sænke niveauerne af østrogen, og nu viser forskningen, at D-vitamin har samme effekt. Hvis man vel at mærke får nok, så blodets niveau kommer indenfor normalområdet. Men forskerne er stadig uenige omkring de optimale niveauer. Ifølge studiet fra Fred Hutchinson Cancer Research Center, Seattle, USA så forskerne en positiv effekt med tilskud på 50 µg, men forskerne ved endnu ikke, om endnu større doser D-vitamin ville have haft en endnu bedre effekt på hormonbalancen.
Det er også muligt, at tilskud med større mængder D-vitamin kan blive et nyt alternativ uden bivirkninger til antiøstrogenmedicin som tamoxifen, der er forbundet med en del bivirkninger.

D-vitaminmangel er blevet mere udbredt gennem de sidste årtier på grund af

  • Flere indendørs timer
  • Flere overvægtige
  • Solforskrækkelse
  • Faktorcremer
  • Længere tids brug af kolesterolsænkende medicin
  • Aldringsprocesser

Udnyttelse af D-vitamin afhænger af magnesium og alder

Ved hjælp af sollyset danner vi et forstadie til D-vitamin ud fra et kolesterol i huden. Men derefter afhænger evnen til at udnytte vitaminet af flere faktorer. For D-vitaminet skal først omdannes i leveren til 25-hydroxyvitamin D3 og derefter til en aktiv form i nyrerne, og disse enzymprocesser kræver magnesium. Mangel på magnesium kan altså bevirke, at vi ikke udnytter D-vitamin godt nok fra sol eller tilskud. Med alderen bliver det desuden vanskeligere at udnytte vitaminet. Så selvom man for så vidt får nok sol, kan man sagtens komme i underskud af aktivt D-vitamin.

D-vitamin, tilskud og optagelse

D-vitaminet er et fedtopløseligt vitamin, og derfor får vi den bedste udnyttelse i tilskud som kapsler, hvor D-vitaminet er bundet til olie. Førende forskere mener, at det er forsvarligt, at tage tilskud med 50-100 µg D-vitamin daglig. Det er ikke mere end, hvad huden normalt kan syntetisere på en solskinsdag om sommeren.

Langsigtet forebyggelse

Da brystkræft er flere år om at udvikle sig, kan det svare sig at få nok D-vitamin hele året og gennem hele livet som en del af den langsigtede forebyggelse. Det er desuden vigtigt at få nok selen, som mange også mangler, og som der også er en del forskning på.

Referencer

De Sousa Almeida-Filho B et al. Vitamin D is associated with poor breast cancer prognostic features. J Steroid Biochem Mol Biol 2017
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29031688

Hutch News. High blood levels of vitamin D linked to reduced estrogen – and potentially lower breast cancer risk
Study found the hormone-lowering effect to be independent of weight loss. 2016 |
By Kristen Woodward / Fred Hutch News Service
https://www.fredhutch.org/en/news/center-news/2016/02/vitamin-d-linked-to-reduced-estrogen-and-breast-cancer-risk.html

Susan Scutti: High Blood Levels Of Vitamin D Help Protect Women Over 50 From Cancer: Study
http://www.medicaldaily.com/blood-levels-women-over-50-vitamin-d-sunshine-386714

Anne Marie Uwitonze, Mohammed S Razzaque. Role of magnesium in Vitamin D Activation and Function. The Journal of the American Osteopatic Association. 2018
http://jaoa.org/article.aspx?articleid=2673882

Harris HR, et al. Selenium intake and breast cancer mortality in a cohort of Swedish women. Breast Cancer Res Treat. 2012.

  • Oprettet den .