Skip to main content

Efter blodprop i hjertet fremmer C-vitamintilskud helingsprocesser

Efter blodprop i hjertet fremmer C-vitamintilskud helingsprocesserBlodprop i hjertet, som er en af de mest udbredte hjertekarsygdomme, kan ikke alene forårsage pludselig død, men også kronisk hjertesvigt, fordi ødelagt hjertemuskelvæv erstattes af arvæv, som nedsætter blodgennemstrømningen. Det tyder dog på, at tidlige tilskud med C-vitamin kan reducere skaderne efter en blodprop i hjertet. Det fremgår af et studie publiceret i Stem Cell Research & Therapy, hvor forfatterne kommer nærmere ind på, hvordan C-vitamin beskytter sunde celler og fremmer helingsprocesserne. På sigt kan man ved hjertesvigt også overveje tilskud med Q10. Det fremgår af et ældre studie, som er publiceret i JACC Heart Failure.

Blodprop i hjertet (myokardieinfarkt) skyldes ofte åreforkalkning i kranspulsårerne, som forsyner hjertemusklen med det iltrige blod. En blodprop i en af kranspulsårerne medfører, at den lukker mere eller mindre til. Som følge heraf nedsættes blodforsyningen, så en del af hjertemusklen svækkes eller dør afhængig af blodproppens størrelse. I løbet af de næste dage eller uger erstattes det døde område af arvæv, som ikke kan trække sig sammen.
Selvom man overlever en blodprop, bliver hjertet altid svækket, og det afhænger af, hvor meget muskelvæv, der er gået tabt.
Efter en blodprop i hjertet dør omkring hver fjerde patient i løbet af det første år, fordi der kun findes få behandlinger, som ikke er effektive nok. Derfor er der al mulig grund til at finde nye behandlinger, som modvirker dannelsen af det sygelige arvæv i hjertet, og som gendanner raske celler.
I det nye studie brugte forskerne celler fra afdøde menneskers hjerter (cadiomyocytter) og fibroblaster fra mus. Disse celler blev så dyrket og udsat for faktorer, der fremmer dannelse af arvæv, på samme måde som efter en blodprop. I denne forbindelse spiller fibroblasterne i bindevævet en vigtig rolle ved helingsprocesser og ardannelse, hvor produktionen af kollagen og andre proteiner er nødvendige for at reparere og erstatte det beskadigede væv.
Forskerne tilsatte derefter C-vitamin til celleprøverne i den tidlige fase (1-3 dage efter), den mellemste fase (3-5 dage efter) og den sene fase (5-7 dage efter).

C-vitamintilskud har terapeutisk potentiale efter blodprop i hjertet

Studiet afslørede, at behandling med C-vitamin forbedrede hjertecellernes gendannelse eller reprogrammering i alle faser. Det vil med andre ord sige, at C-vitamin forhindrede, at der blev dannet for meget arvæv, og at der var flere beskadigede hjerteceller, som igen blev omdannet til sunde hjerteceller.
Det er almindelig kendt, at C-vitamin spiller en væsentlig rolle for helingsprocesser via dannelsen af kollagen, og der er tilsyneladende flere virkningsmekanismer. Forskerne fandt således, at 622 gener blev udtrykt forskelligt i de cellekulturer, der blev udsat for C-vitamin og de tilsvarende cellekulturer, der ikke blev udsat for C-vitamin.
Forskerne kommer desuden ind på, at blodprop i hjertet er forbundet med oxidativ stress. Det er en tilstand, hvor fibroblasterne danner for mange frie radikaler (ROS), som via kædereaktioner angriber de sunde hjertemuskelceller, så de dør. I denne forbindelse spiller C-vitamin en afgørende rolle som en kraftig antioxidant, der neutraliserer de frie radikaler og derved modvirker celleskader og celledød forårsaget af oxidativ stress.
Forskerne konkluderer derfor, at tilskud med C-vitamin efter en blodprop i hjertet signifikant kan forbedre hjertemuskelcellernes reprogrammering. Der er samtidig tale om en billig behandling helt uden bivirkninger.

Q10-tilskud kan på sigt forbedre overlevelsen ved kronisk hjertesvigt

Efter en blodprop i hjertet og andre former for hjertesvigt kan man også overveje tilskud med Q10, som både har betydning for cellernes energiomsætning og som en anden vigtig antioxidant. Vi danner selv det meste, men egenproduktionen daler med alderen. Det er også påvist, at risikoen for blodpropper og hjertesvigt stiger med alderen, og at patienter med kronisk hjertesvigt generelt har mindre Q10 i deres hjertemuskelvæv uanset alder.
Den danske overlæge Svend Åge Mortensen har tidligere udført det såkaldte Q-Symbio-studie, som afslørede Q10´s positive virkning på kronisk hjertesvigt. I studiet deltog der over 400 hjertesvigtpatienter, som alle fik konventionel medicinsk behandling. Den en ene halvdel af patienterne fik desuden 100 mg Q10 i lægemiddelkvalitet tre gange daglig, og den anden halvdel fik placebo. Efter fire måneder viste det sig, at Q10-tilskud bidrog til at afstresse hjertet, så det lettere kunne pumpe. Efter to år viste det sig, at dødsfald i Q10-gruppen næsten var halveret sammenlignet med placebogruppen. Antal af hospitalsindlæggelser var også reduceret i Q10-gruppen. Dette studie er publiceret i JACC Heart Failure.

Referencer:

Juntao fang et al. Vitamin C facilitates direct cardiac reprogramming by inhibiting reactive oxygen species. Stem Cell Research & Therapy. 17 January 2024

Mortensen SA et al. The effect of coenzyme Q10 on morbidity and mortality in chronic heart failure: results from Q-Symbio: a randomized double-blind trial. JACC Heart Failure 2014


  • Oprettet den .