Skip to main content

D-vitamin i større doser reducerer risiko for kræft

D-vitamin i større doser reducerer risiko for kræftEt højt indhold af D-vitamin i blodet reducerer risikoen for flere kræftformer. Det fremgår af et nyt studie, hvor man har undersøgt en større gruppe voksne japanere. Studiet er et af de første, som har set nærmere på effekten af D-vitamin i en asiatisk population. Gennem de sidste årtier har adskillige undersøgelser efterhånden afsløret D-vitaminets rolle i kræftforebyggelsen. Samtidig har andre undersøgelser afsløret, at mangel på D-vitamin er udbredt. Meget tyder desuden på, at vi behøver mere end de officielle anbefalinger, hvis vi ønsker en kræftforebyggende virkning.

Hver tredje dansker får kræft, og selvom der er store indsamlinger i kampen mod sygdommen, godt bakket op af frivillige og underholdning på tv, er kurven ikke knækket. Tværtimod. For ifølge den nordiske kræftdatabase Nordcan vil antallet af kræfttilfælde stige med over 50 procent inden for de kommende år, og mange, der følger de officielle råd om sund kost og motion får også kræft.
Selvom der kan være flere årsager til sygdommen, ser det ud til, at mangel på D-vitamin spiller en væsentlig og overset rolle.
Solen er den vigtigste kilde til D-vitamin, men mange undgår jo solen, og i vinterhalvåret står den for lavt til, at vi kan danne vitaminet på de nordlige breddegrader.
Allerede i 1940´erne bemærkede forskere en sammenhæng mellem påvirkningen af solens UVB stråler og kræftdødsfald. Folk, der som os levede på de nordligere breddegrader, havde nemlig en øget risiko for flere kræftformer i forhold til folk, der levede tættere på ækvator.

Ny forskning på D-vitaminets kræftforebyggende virkning blandt asiatere

Ifølge de japanske forskere bekræfter deres nye studie tidligere studier, der har afsløret, at D-vitamin kan beskytte mod flere kræftformer. D-vitaminet er dog stadig mest kendt for dets betydning for optagelsen af calcium, som har betydning for knogler, tænder og muskler. Men gennem de sidste årtier har stadig mere forskning afsløret, at D-vitaminet også har betydning i forebyggelsen af en lang række kroniske sygdomme, herunder kræft. Men de fleste studier er foretaget blandt hvide kaukasiske populationer i Europa og USA, og der har kun været et begrænset fokus på asiatiske populationer.
Da dannelsen af D-vitamin, aktiveringen af D-vitamin og blodets indhold af D-vitamin kan variere mellem forskellige etniske grupper var det vigtigt for de japanske forskere at undersøge nærmere, hvorvidt D-vitaminet har de samme kræftforebyggende egenskaber i ikke-kaukasiske populationer.
Derfor undersøgte et internationalt forskerteam med base i Japan, hvorvidt D-vitaminmangel hænger sammen med kræft som helhed og med specifikke kræftformer.

D-vitamin beskytter 20-50 procent mod kræft

Forskerne analyserede data fra et større japansk helbredsstudie, JPHC, som involverede 33.736 mænd og kvinder mellem 40 og 69 år. Da studiet startede, skulle deltagerne give detaljerede informationer om deres sygehistorie, kost og livsstil, og der blev foretaget blodprøver for at måle deres niveauer af D-vitamin i blodet.
Det viste sig, at deltagernes niveauer af D-vitamin var højere om sommeren og efteråret og lavere om vinteren og foråret, hvilket ligesom i Danmark, hang sammen med solens højde på himlen. Forskerne tog derfor hensyn til disse sæsonbetingede forskelle, og derefter blev deltagerne inddelt i fire grupper, som rangerede fra det laveste til det højeste indhold af D-vitamin i blodet.
Deltagerne blev kontrolleret i omkring 16 år, og i denne periode opstod der 3.301 nye tilfælde af kræft.
Efter at have justeret for flere kendte kræftrisikofaktorer som rygning, alkohol, alder, BMI, fysisk aktivitet og kost fandt forskerne, at et højt niveau af D-vitamin i blodet generelt reducerede risikoen for kræft med omkring 20 procent hos både mænd og kvinder. Hvad angår leverkræft blev risikoen reduceret med 30-50 procent, og reduktionen var størst hos mænd.
Forskerne fandt ingen sammenhæng mellem D-vitaminniveauet og lunge- og prostatakræft.
Ifølge forskerne er studiet dog forbundet med visse begrænsninger, da antallet af deltagere var for lille til at studere forholdet mellem blodets indhold af D-vitamin og mere sjældne kræftformer. Ikke desto mindre understøtter det nye japanske studie en række tidligere studier, som har afsløret, at D-vitaminet beskytter mod kræft. Ifølge forskerne er der nu brug for flere studier for at afklare de optimale niveauer af D-vitamin i blodet i forbindelse med kræftforebyggelsen.

Vidste du at D-vitamin påvirker de fleste celler i kroppen og mere end 200 gener?

Tidligere dansk undersøgelse: Mangel på D-vitamin forårsager kræft

Et lavt indhold af D-vitamin i blodet øger risikoen for kræft samt tidlig død med 30-40 procent. Det fremgår af en stor dansk undersøgelse, som har været publiceret i det ansete lægetidsskrift British Medical Journal. Ifølge Børge Nordestgaard, som er forskningsleder, professor ved KU samt overlæge på Herlev Hospital, vil en person med 30 nmol D-vitamin pr liter blod (hvilket er 20 nmol under det officielt anbefalede niveau) have 40 procent større risiko for at dø af kræft.

Vidste du at kvinder, som udsættes for meget sol, har halv så stor risiko for at udvikle brystkræft sammenlignet med dem, som får mindre sol?

Tyktarmskræft

I en omfattende europæisk undersøgelse har man observeret en sammenhæng mellem lave niveauer af D-vitamin i blodet (under 50 nmol pr liter) og en højere risiko for kræft i tyktarmen. Samtidig havde personer med et højere niveau af D-vitamin i blodet 40 procent lavere risiko for at få tarmkræft.

Alarmerende mangel på D-vitamin

DTU Fødevareinstituttet vurderer, at ni ud af ti danskere får for lidt D-vitamin gennem kosten. En australsk undersøgelse har vist, at 58 procent af den australske befolkning mangler D-vitamin. Så de sydlige himmelstrøg er ingen garanti, hvis huden ikke udsættes for nok sol.
D-vitaminmangel er blevet mere udbredt gennem de sidste årtier på grund af flere indendørs timer, solforskrækkelse, fedtforskrækkelse, faktorcremer og længere tids brug af kolesterolsænkende medicin. Desuden har ældre, diabetikere og folk, der er mørke i huden, vanskeligere ved at danne D-vitamin.

Nye grænseværdier kræver tilskud i vinterhalvåret

Når man måler D-vitamin niveauerne i blodet er de officielle grænseværdier 50 nmol pr liter, der måles som 25-Hydroxy vitamin D. Men mange førende forskere mener, at man skal helt op på 75-100 nmol pr liter for at få en optimal sygdomsforebyggelse. I ifølge Dr. Jens-Erik Beck Jensen, overlæge på Hvidovre Hospital, er det ikke realistisk at opnå de højere niveauer af D-vitamin i blodet gennem de officielle kostanbefalinger.

Mange forskere anbefaler mere D-vitamin end officielle anbefalinger

De officielle anbefalinger, også kaldet referenceindtag eller RI er 5 mikrogram for voksne og 10 mikrogram for børn. Men mange forskere hævder nu, at det reelle behov ligger meget højere end RI, og anbefalingerne til voksne svinger fra 30 mikrogram til 100 mikrogram daglig. Det er let at danne 30-100 mikrogram på en god sommerdag, hvis huden er lys. Jo mørkere huden er, jo længere er man om at danne vitaminet. Da en almindelig sund kost som allerede nævnt kun bidrager med begrænsede mængder D-vitamin, er der brug for tilskud i hele vinterhalvåret og i andre situationer, hvor man ikke selv kan danne nok fra sollyset. Der er desuden brug for magnesium, så kroppen kan omdanne D-vitamin fra sollys og tilskud i form af cholecalciferol til 25-Hydroxy vitamin D og en anden aktiv form.
Da D-vitaminet er et fedtopløseligt vitamin, får vi den bedste udnyttelse i tilskud som kapsler og levertran, hvor D-vitaminet er bundet til olie.

D-vitaminets kræftforebyggende egenskaber

  • D-vitamin kan forebygge kræft gennem følgende mekanismer:
  • Har indflydelse på mange genaktiviteter
  • Hæmmer nydannelsen af blodkar i svulster (angiogenese)
  • Får syge celler til at begå selvmord (apoptose)
  • Reducerer uhæmmet celledeling og metastaser
  • Bidrager til et velfungerende immunforsvar, der bør destruere kræftceller
  • Modvirker lokale inflammationer, som er et fællestræk for mange kræftformer

Referencer

Sanjeev Budhathoki et all. Plasma 25-hydroxyvitamin D concentration and subsequent risk of total and site specific cancers in Japanese population: large case-cohort study within Japan Public Helath Center-based Prospective Study cohort. BMJ, 2018
http://www.bmj.com/content/360/bmj.k671

Science News. Higher Vitamin D levels may be linked to lower risk of cancer. ScienceDaily March 2018
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/03/180307230406.htm

Shoaib Afzal et al. Genetically low vitamin D concentration and increased mortality: mendelian randomization analysis in three large cohorts. BMJ 2015
http://www.bmj.com/content/349/bmj.g6330

Densie Webb, PhD, RD: Vitamin D and Cancer – Evidence Suggest This Vital
Nutrient may Cut Risk. Today´s Dietician. 2012

Grant WB et al. The association of solar ultraviolet (UVB) with reducing risk of cancer: multifactorial ecologic analysis of geographic variation in age-adjusted cancer mortality rates. Anticancer Res 2006

WU K et al. A nested case control study of plasma 25-hydroxyvitamin D concentrations and risk of colorectal cancer. J Natl Cancer Inst 2007

Andreas R Raven: Langvarigt skifteholdsarbejde giver dobbelt kræftrisiko. Videnskab.dk 2013

http://healthandscience.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=361:d-vitamin-taender-for-immunsystemet&catid=20&lang=da&Itemid=269

  • Oprettet den .