Skip to main content

Ny undersøgelse: De fleste kosttilskud hjælper ikke på hjertesundheden eller levetiden for kvaliteten er altafgørende

Ny undersøgelse: De fleste kosttilskud hjælper ikke på hjertesundheden eller levetiden for kvaliteten er altafgørendeDe fleste tilskud med vitaminer og mineraler kan ikke knyttes til længere levetid eller beskyttelse mod hjertekarsygdom. Men fiskeolier har en god effekt. Det fremgår af en større analyse fra Johns Hopkins University. På den anden side viser et dansk studie, at blodets indhold af D-vitamin har afgørende betydning for levetiden. Og et epokegørende svensk studie viser, at patenterede tilskud med Q10 og selen til ældre kan forbedre hjertesundheden og halvere dødeligheden. Det er altså altafgørende, om diverse tilskud er i en passende dosis og i en kvalitet, som kroppen kan optage. I det følgende kan du derfor læse mere om de pågældende undersøgelser, og hvad du selv kan gøre for at forbedre hjertesundheden og levetiden.

Mange kosttilskud med vitaminer, mineraler og Q10 er i en så dårlig kvalitet, at de ikke optages godt nok, og der er fare for, at pengene er spildt. Aldringsprocesser kan i sig selv forringe optagelsen af flere vitaminer og mineraler. Og selvom vi spiser sundt og følger de officielle kostråd, er det svært at få nok D-vitamin og selen grundet mangel på sol og udpint jord. Det betyder alt i alt, at vi kan have individuelle behov, som der bør tages højde for, hvis diverse tilskud skal gøre en forskel på hjertesundheden og levetiden. Samtidig er det vigtigt, at diverse tilskud er i en passende dosis og i en kvalitet, som kroppen kan optage, så de aktive stoffer kommer helt ind i cellerne.

 • Vi bør forvente, at vores kosttilskud kan optages og har en virkning.
 • Men det kræver, at vi selv gør en indsats og søger dokumentation

Det nye studies resultater og begrænsninger

I det aktuelle studie fra Johns Hopkins University brugte forskerne data fra 277 kliniske undersøgelser, og de så nærmere på 16 vitaminer og andre tilskud, inklusiv forskellige diæter, for at vurdere effekten på hjertekarsygdomme og dødelighed. Til sammen inkluderede diverse data knap en million deltagere fra hele verden.
Forskerne fandt, at de fleste tilskud med vitaminer og mineraler ikke kan knyttes til længere levetid eller beskytte mod hjertekarsygdomme.
41 af undersøgelserne med omkring 134.000 deltagere viste dog, at tilskud med fiskeolier havde en positiv effekt på kredsløbet og kunne beskytte mod hjerteanfald og slagtilfælde med otte procent.
Tilskud med folinsyre kunne også beskytte mod slagtilfælde.
I henhold til det nye studie er langt de fleste tilskud med vitaminer og mineraler altså uden reel indflydelse på hjertesundheden og levetiden.

Det bør dog understreges, at forskerne fra Johns Hopkins University ikke så nærmere på kvaliteten eller mængden af diverse kosttilskud, som kan være altafgørende.

Lev længere med tilpas sol og rigelig D-vitamin

Danske forskere fra Herlev Hospital og Københavns Universitet har lavet en undersøgelse med 96.000 deltagere, som afslørede en klar sammenhæng mellem lavt D-vitaminindhold i blodet, hjertekarsygdomme, diabetes, kræft og tidlig død.
Det betyder samtidig, at et passende indhold af D-vitamin i blodet beskytter mod hjertekarsygdomme, diabetes, kræft og tidlig død, hvilket også fremgår af andre undersøgelser.
Der har dog været forskellige forskningsresultater vedrørende effekten af tilskud med D-vitamin. Det skyldes blandt andet, at dosis i almindelige vitaminpiller kun er på 5 mikrogram, og denne dosis er ikke nok til at optimere indholdet i blodet.
Man måler D-vitamin niveauerne i blodet som 25-hydroxyvitamin D. De officielle grænseværdier er 50 ng/ml, men mange førende forskere mener, at det er utilstrækkeligt, og at man skal helt op på 75-100 ng/ml for at få en optimal sygdomsforebyggelse.
Da solen står for lavt i hele vinterhalvåret, til at vi selv kan danne D-vitamin, anbefales derfor stærke tilskud i denne periode samt andre situationer, hvor mangler kan opstå. Vi har nemmest ved at optage og udnytte D3-vitamin, som er opløst i olie og er i kapselform. På markedet findes der stærke tilskud med 20-80 mikrogram.

KiSel-10 studiet: Bedre livskvalitet og halvering af dødsfald

Det svenske KiSel-10 studie er epokegørende, idet det blev udført på ældre, raske personer. Formålet med studiet var at afsløre, hvorvidt tilskud med Q10 og selengær kunne reducere de igangværende aldringsprocesser og forlænge levetiden.
Q10 er et co-enzym, som har betydning for alle cellers energiomsætning, for det hårdtarbejdende hjerte og som antioxidant, der beskytter kredsløbet. Vi producerer selv det meste Q10, men mængden daler gradvist med alderen.
Selen er afgørende for, at Q10 virker optimalt. Selen indgår også i vigtige antioxidanter, som beskytter hjertet og kredsløbet.

Da vi producerer mindre Q10 med alderen, og da jorden i Europa er fattig på selen, er kombinationen af de to tilskud i KiSel-10 studiet meget relevant.

KiSel-10 studiet omfattede 443 ældre mænd og kvinder, som blev delt op i to følgende grupper:

 • Den ene gruppe fik en kombination af 200 mg Q10 om dagen og 200 mikrogram selengær. Begge produkter er i lægemiddelkvalitet.
 • Den anden gruppe fik identisk placebo (snydemedicin)

KiSel-10 studiet, som varede omkring fem år, blev udført af den svenske kardiolog Urban Alehagen og hans forskerteam fra Universitetet i Linköping og Karolinska Instituttet i Stockholm.
Med seks måneders intervaller målte forskerne forskellige biomarkører for hjertets funktion, og deltagernes livskvalitet blev vurderet efter et særligt spørgeskema.
KiSel-10 studiet afslørede, at de deltagere der fik Q10 og selengær, havde:

 • Bedre livskvalitet
 • Bedre hjertefunktion
 • Færre hospitalsindlæggelser
 • 53 % færre dødsfald

KiSel-10-undersøgelsen er publiceret i International Journal of Cardiology.
En 10-års opfølgning og en 12-års opfølgning viser desuden, at behandlingen med Q10 og selengær også har en markant langtidseffekt på hjertefunktionen og levetiden. Man kan sandsynligvis forvente en endnu større effekt, hvis man fortsætter med tilskuddene.

Vidste du, at en 65-årig producerer cirka halvt så meget Q10 som en 25-årig?

Det er vigtigt at vælge et Q10 produkt i lægemiddelkvalitet

Kvaliteten af et Q10 produkt har afgørende betydning for udfaldet af diverse forsøg. For eksempel kan effekten af det patenterede Q10 produkt, som blev anvendt i KiSel-10 studiet, slet ikke overføres til andre Q10 produkter. Det skyldes, at vi har svært ved at optage Q10, med mindre Q10 stoffet opløses helt i enkelt molekyler, og det kræver en særlig olieopløsning og varmeteknik.
Det kan derfor svare sig at vælge et Q10 produkt med denne unikke og patenterede metode, som forbedrer kroppens optagelse af det aktive stof, og hvor der også er dokumentation på, at det virker.

I princippet kan optageligheden af forskellige kosttilskud variere fra 0-100 procent. Og kun gennem placebokontrollerede studier på mennesker, er det muligt at fastslå, om et kosttilskud overhovedet virker.

Forskel på selentilskud kan være et spørgsmål om liv og død

Selen indgår i omkring 30 selenoproteiner, som har betydning for energiomsætningen, immunforsvaret, stofskiftet, fertiliteten, kræftforebyggelsen og som vigtige antioxidanter.
Danske afgrøder er generelt fattige på selen. Og selvom fisk og skaldyr regnes for at være gode kilder, kan vi ikke få nok ved at spise fisk og skaldyr fem dage om ugen. Det fremgår af en undersøgelse, som er foretaget af forskere fra blandt andet Kræftens Bekæmpelse.
Allerede i 1996 dokumenterede den amerikanske forsker Larry Clark i det såkaldte NPC studie (Nutritional Prevention of Cancer), at tilskud med 200 mikrogram selengær, der indeholder mange organiske selenforbindelser, kunne reducere risikoen for kræftdødsfald med 50 %.
I det senere SELECT studie gav man også tilskud med selen samt E-vitamin. Men her var der ingen kræftforebyggende virkning. Det skyldes blandt andet, at forskerne gav selentilskud i form af selenmethionin, der i modsætning til selengær ikke har vist særlige resultater mod kræft. Desuden var E-vitaminet syntetisk.
Det kan derfor være altafgørende at foretrække tilskud med selengær, som tilsyneladende kan redde millioner af menneskeliv i selenfattige områder som for eksempel Europa.
I det nye studie fra Johns Hopkins University har forskerne heller ikke set nærmere på, hvilken form for selen forbrugerne har taget. I øvrigt er der mange områder i USA, hvor jorden er rig på selen, og derfor gør tilskud ikke nogen forskel, hvis man får nok gennem kosten.

 • Selentilskud kan kompensere for det lave selenindtag i Europa
 • Tilskud baseret på selengær, der indeholder mange selenforbindelser, giver den største lighed med selenvariationen i selenrig kost.

Vælg tilskud med dokumentation for kvalitet

Markedet med kosttilskud er en jungle, hvor det er let at blive vildledt. Det kan derfor betale sig at vælge kosttilskud i en kvalitet, som kroppen kan optage og udnytte, og måske undersøge, om der foreligger videnskabelig dokumentation.
Råvarens kvalitet, dens forarbejdning og indpakning har alt i alt en afgørende betydning for optageligheden og virkningen i kroppen. Det samme gælder den anvendte dosis.

Kosttilskud er registreret i Fødevarestyrelsen, men kontrollen er begrænset

Alle nye kosttilskud skal registreres i Fødevarestyrelsen, men det betyder ikke, at de er godkendte og lovlige. Fødevarekontrollen udfører kun stikprøvekontrol. Derfor er der ingen garanti for kvalitet og indhold i forbindelse med kosttilskud. Eller om de overhovedet optages i kroppen.

Stærke vitamin- og mineralpræparater har markedsføringstilladelse i Lægemiddelstyrelsen/Sundhedsstyrelsen

”Stærke vitamin- og mineralpræparater” er betegnelsen for en gruppe lægemidler, hvis indhold er væsentligt højere end det normale døgnbehov hos voksne mennesker. Ved godkendelsen stiller Lægemiddelstyrelsen/Sundhedsstyrelsen samme krav til fremstilling, kvalitet og dokumentation for sikkerhed som til lægemidler og naturlægemidler.

 

Referencer

Safi U. Khan et al. Effects of Nutritional Supplements and Dietary interventions on Cardiovascular Outcomes. Annals of Internal Medicine, 2019

Johns Hopkins Medicine. Vast majority of dietary supplements don´t improve hearth health or put off death, study finds. ScienceDaily. July 2019

https://www.dr.dk/levnu/krop/ny-forskning-lavt-d-vitamin-kan-foere-til-tidlig-doed

David Mantle and Lain Hargreaves. Coenzyme Q10 and Degenerative Disorders Affecting Longevity: An Overview. Antioxidants (Basel) Published online 2019 Feb

Urban Alehagen et al. Cardiovascular mortality and N-Terminal-proBNP reduced after combined selenium and coenzyme Q10 supplementation. Int J Cardiol. 2012

Urban Alehagen et al. Still reduced cardiovascular mortality 12 years after supplementation with selenium and coenzyme Q10 for four years. A validation of previous 10-years follow-up results of a prospective randomized double-blind placebo-controlled trial in elderly. PLOS ONE 2018

Clark LC et al. "Effects of Selenium Supplementation for Cancer Prevention in Patients with Carcinoma of the Skin", Journal of the American Medical Association: 276:1957-1963 (1996).
Klein EA et al. Vitamin E and the risk of prostate cancer: The Selenium and Vitamin E Cancer Prevention Trial (SELECT). Jama 2011
Pernille Lund. Q10 fra helsekost til epokegørende medicin. Ny Videnskab 2014

Pernille Lund. Sund og smuk hele livet. Ny Videnskab 201

 • Oprettet den .