Skip to main content

D-vitamintilskud forbedrer lysbehandling ved hudkræft og andre hudsygdomme

D-vitamintilskud forbedrer lysbehandling ved hudkræft og andre hudsygdommeFotodynamisk terapi er en lysbehandling, som bruges til hudkræft, psoriasis og andre hudsygdomme. Samtidig kan tilskud med D-vitamin forbedre behandlingen. Det fremgår af en oversigtsartikel, som er publiceret i Nutrients. Det tyder i det hele taget på, at D-vitamin har flere positive effekter på hudens sundhed, og at større tilskud også kan reparere hudskader ved solskoldning.

Fotodynamisk terapi (Photo Dynamic Therapy, PDT) er en lysbehandling, som bruges til behandling af hudkræft og forstadier til hudkræft (aktiniske keratoser) som følge af solskader. Fotodynamisk terapi bruges også til andre hudsygdomme som psoriasis og akne. Behandlingen består af en medicinsk creme, som gør huden meget lysfølsom, og derefter rødt lys, som kan ødelægge de syge hudceller. I nogle tilfælde kan der dannes arvæv og mere vedvarende rødmen i de behandlede områder.
Selvom fotodynamisk terapi regnes for ret effektiv, har man også tilføjet forskellige kosttilskud i en række studier. Disse tilskud inkluderer D3-vitamin i form af cholecalciferol, der findes i almindelige tilskud samt calcitriol (1,25-dihydroxycholecalciferol), som er den aktive steroidform. Studier har allerede rapporteret, at tilskud med D-vitamin kan forbedre behandlingen ved aktoniske keratoser, hudkræft og psoriasis. Man har også lavet eksperimentelle studier ved at kombinere fotodynamisk terapi og D-vitamin i forbindelse med brystkræftceller og dyremodeller.
Formålet med det nye studie var at se nærmere på, hvorvidt tilskud med D-vitamin kan forbedre effekten af fotodynamisk terapi. Forskerne søgte derfor i forskellige databaser efter relevante studier, som var publiceret mellem 1979-2022. Det fremgik, at effekten af fotodynamisk terapi i gennemsnit blev forbedret med 6-30 procent. Og i et enkelt tilfælde blev behandlingen forbedret op til ti gange sammenlignet med fotodynamisk terapi alene. Ifølge forskerne tyder det derfor på, at tilskud med D-vitamin i kombination med fotodynamisk terapi har et lovende terapeutisk potentiale, som kan føre til nye kliniske studier og nye kliniske metoder. Da alle studierne i oversigtsartiklen omhandlede voksne patienter efterlyser forskerne samtidig studier på børn og unge patienter, som kan bekræfte den mulige positive effekt.

  • Der findes to overordnede former for almindelig hudkræft: basalcellekræft og pladecellekræft
  • Almindelig hudkræft kan ofte helbredes

Hvordan kan D-vitamintilskud forbedre fotodynamisk terapi?

D-vitamin betragtes som et steroidhormon, og det er især kendt for at indgå i kroppens optagelse og udnyttelse af calcium. I eksperimentelle studier har man påvist, at tilskud med D-vitamin øger produktionen af protoporphyrin IX i mitokondrierne (cellernes energiproducerende kraftværker), og at dette kan understøtte ødelæggelsen af hudkræftceller under fotodynamisk terapi. Man ved også, at D-vitamin regulerer inflammatoriske processer, som kan forvolde hudskader og andre celleskader. Derudover ved man, at den aktive D-vitaminform (calcitriol) fremmer heling af mutationer i keratinocytterne (celler i overhuden) ved at øge p53, der betragtes som et cellulært tumorantigen eller genernes vogter. D-vitamin har i det hele taget betydning for mange genaktiviteter via tænd- og slukmekanismer, som også kan øge programmeret celledød (apoptose) efter fotodynamisk terapi.

D-vitamin kan også afhjælpe skader efter solskoldning

D-vitamin har afgørende betydning for det generelle helbred, og derfor har vi godt af den høje sommersol, så vi kan danne D-vitamin ud fra et kolesterol i huden. Men vi må endelig ikke blive forbrændte, da det på sigt kan øge risikoen for hudkræft. Hvis man alligevel bliver forbrændt, ser det ud til, at akut behandling med høje doser D-vitamintilskud kan hjælpe til at reparere hudskaderne, så helingsprocesserne går hurtigere og risikoen for hudkræft reduceres. Det kan du læse mere om i følgende artikel. Det bør samtidig tilføjes, at sundhedsmyndighederne anbefaler tilskud med D-vitamin til alle i vinterhalvåret og tilskud hele året til sårbare grupper.

»Ved solskoldning hjælper tilskud med D-vitamin mod hudskader«

Reference:

Anna Mazur et al. Vitamin D and Vitamin D3 Supplementation during Photodynamic Therapy: A Review. Nutrients 2022

  • Oprettet den .