Skip to main content

D-vitamin reducerer risikoen for hudkræft forårsaget af arsenik

D-vitamin reducerer risikoen for hudkræft forårsaget af arsenikPå verdensplan er der millioner af mennesker, som jævnligt indtager arsenikforurenet drikkevand. Det er almindeligt kendt, at arsenikforgiftninger kan forårsage forskellige kræftformer, inklusive hudkræft. Ifølge et nyt studie, som er publiceret i American Journal of Cancer Research, ser det ud til, at den aktive D-vitaminform calcitriol kan forhindre udviklingen af arsenikintroduceret hudkræft i en særlig type hudceller. Det tyder også på, at calcitriol kan forebygge andre kræftformer, som er forårsaget af arsenik.

Det antages, at over 140 millioner mennesker fra 50 lande jævnligt udsættes for arsenik via drikkevandet. Disse mængder overskrider de grænseværdier (10 µg/L), som er fastsat af WHO. Da vi har svært ved at nedbryde og udskille arsenik, fører den jævnlige påvirkning til ophobning i kroppen, som blandt andet kan medføre hudkræft.
Man har hidtil manglet data, som kan afsløre, hvorvidt man kan regulere arsenikkens kræftfremmende mekanismer. Man har også manglet metoder, som kan indgå i forebyggelsen og behandlingen af denne form for hudkræft. Men nu er forskere fra Shibaura Institute of Technology (SIT) og Nagoya University i Japan kommet et skridt nærmere, ved at undersøge D-vitamins effekt.

Aktivt D-vitamin regulerer gener og proteiner, der er involveret i kræftudvikling

Den D-vitaminform, som vi danner fra solen eller får gennem tilskud, er en inaktiv form. Og den omdannes via to trin til den aktive form calcitriol (1,25-dihydroxycholecalciferol). Det er altså den aktive form calcitriol, som binder sig til cellernes D-vitaminreceptorer og derigennem regulerer omkring 10 procent af vores gener, hvilket har betydning for immunforsvaret og mange andre funktioner
Ved at bruge in-vitro studier har forskerne nu været i stand til at demonstrere, hvordan den aktive D-vitaminform calcitriol modvirker arsenikforårsaget udvikling af kræft i en særlig type hudceller, som hedder keratinocytter. Disse hudceller findes primært i overhuden (epidermis). Det er samtidig velkendt, at bestemte signalmolekyler, kinaseproteiner som MEK, der regulerer adskillige biologiske processer, også hænger sammen med udvikling af kræftceller og tumorer.
Det nye in vitro-studie på humane keratinocytter afslørede, at calcitriol nedregulerede aktiveringen af disse kinaseproteiner, som er involveret i udviklingen af hudkræft.
For at se nærmere på forholdet mellem påvirkningen af arsenik og behandling med calcitriol, målte forskerne indholdet af arsenik i keratinocytter. Forskerne fandt således, at indholdet af arsenik i keratinocytterne faldt signifikant, når disse celler blev behandlet med calcitriol.
Forskerne fandt også, at calcitriol nedregulerede aktiveringen af nogle gener (AQP7, 9 og 10), som ellers blev aktiveret af arsenik.
Efterfølgende så forskerne nærmere på, hvorvidt calcitriol kunne modvirke arsenikforårsaget kræftudvikling i andre celler end keratinocytter. Til denne studie brugte forskerne epitelceller fra lunger. Dette studie viste tilsvarende, at calcitriol kunne modvirke udvikling af kræftceller med 20-70 procent. Det betyder derfor, at calcitriols evne til at modvirke arsenikforårsagede kræfttyper ikke kun er relateret til hudkræft.

D-vitamin er relevant i den langsigtede forebyggelse og behandling

Ifølge forskerne bidrager miljøgifte som arsenik til udvikling af livstruende sygdomme som kræft. Ikke desto mindre kan der godt gå år eller årtier, før man får kræft af at drikke arsenikforurenet vand.
I henhold til studiet antager forskerne derfor, at den aktive form for D-vitamin, calcitriol, kan bidrage til at forebygge og behandle arsenikforgiftninger, inklusive kræft. Det vil samtidig være relevant, at befolkninger i områder med arsenikforurenet vand tager tilskud med D-vitamin, da dette kan reducere risikoen for, at de udvikler kræft 5-10 år senere.
Ifølge forskerne er D-vitamins evne til at forebygge forskellige kræftformer en god nyhed for millioner af mennesker på verdensplan, som ikke kan undgå at få arsenik gennem forurenet drikkevand. Man bør samtidig sikre sig, at tilskud med D-vitamin optimerer blodets niveau. Det gælder også, hvis solen er den primære kilde, og her skal man huske, at vinterhalvår, indendørs livsførelse, mørk hudfarve, aldringsprocesser og overvægt gør det vanskeligt at danne nok.

Aktivering og udnyttelse af D-vitamin kræver magnesium

Når D-vitaminformen, som vi danner fra solen eller får gennem tilskud, skal omdannes til den aktive form, kræver det magnesiumafhængige enzymer. Det betyder med andre ord, at vi ikke kan aktivere D-vitamin og udnytte det optimalt, hvis der mangler magnesium. Det kan du læse mere om i denne artikel:

»Magnesium optimerer niveauet og effekten af D-vitamin«

Referencer:

Ichiro Yajima, Akira Tazaki, Nobutaka Ohgami, Masashi Kato. Calcitriol inhibits arsenic-promoted tumorigenesis through regulation of arsenic-uptake in a human keratinocyte cell line. American Journal of Cancer Research, 2022

Shibaura Institute of Technology. Activated vitamin D3 treatment may reduce the risk of arsenic-mediated skin cancer. ScienceDaily December 15, 2022

Anne Marie Uwitonze, Mohammed S Razzaque. Role of magnesium in Vitamin D Activation and Function. The Journal of the American Osteopathic Association. 2018

  • Oprettet den .