Skip to main content

Lavt stofskifte kan skyldes mangel på D-vitamin og selen

Lavt stofskifte kan skyldes mangel på D-vitamin og selenDet antages, at over en halv million danskere lider af Hashimotos sygdom, som medfører for lavt stofskifte med ekstrem træthed, kuldskærhed, vægtstigning og et utal af symptomer, fordi cellerne mangler energi. Cirka 100.000 er i behandling, der ofte virker utilfredsstillende, og flertallet har endnu ikke fået den rette diagnose eller hjælp. Men nu viser et nyt studie, at supplerende tilskud med D-vitamin kan lindre sygdommen ved at reducere de antistoffer, som angriber skjoldbruskkirtlen. Tidligere studier viser, at tilskud med sporstoffet selen også har en effekt. Men selvom man spiser sundt, kan det være svært at få nok af netop disse to næringsstoffer, og tilskud bør endelig være i en kvalitet, som kroppen kan optage og udnytte.

Hashimotos sygdom, der godt kan komme snigende, er den mest almindelig årsag til lavt stofskifte. Hashimotos sygdom hører til de autoimmune sygdomme, hvor immunforsvaret fejlagtigt angriber kroppens egen væv, så der opstår kroniske inflammationer.
Ved Hashimotos sygdom hedder antistofferne anti-TPO, og de angriber skjoldbruskkirtlens hormonproducerende celler. Anti-TPO kan måles i en blodprøve.
Efterhånden som skjoldbruskkirtlen angribes af anti-TPO falder produktionen af stofskiftehormonerne T3 og T4. Det lave niveau af skjoldbruskkirtelhormoner resulterer ofte i flere og flere symptomer, alt efter hvilke væv, der underforsynes med energi. Desuden virker behandling med stofskiftehormoner ofte utilfredsstillende, da op til 20 procent får det dårligere og dårligere trods ”normale” blodprøver.

Vidste du at stofskiftehormonerne lukker ilt ind i cellerne, så de kan forbrænde næringsstofferne og danne energi?

Ekstra D-vitamin giver nyt håb for patienter med Hashimotos sygdom

Det er i forvejen kendt, at lav status af D-vitamin i blodet hænger sammen med autoimmune sygdomme som Hashimotos. Det nye evidensbaserede studie blev udført på 34 kvinder med Hashimotos sygdom. Kvinderne havde i mindst seks måneder været i behandling med Levothyroxine, som er et syntetisk T4 hormon. Ifølge amerikanske retningslinjer havde de normale niveauer af D-vitamin i blodet (over 30 ng/ml), men spørgsmålet var ifølge forskerne om grænseværdierne er sat for lavt og om tilskud med D-vitamin kunne gøre en forskel.
Kvinderne blev delt op i to grupper, hvor den ene gruppe fik 50 mikrogram D-vitamin daglig, og den anden gruppe fik placebo i seks måneder. Ved begyndelsen og afslutningen af studiet tog forskerne blodprøver for at måle kvindernes niveauer af hypofysehormonet TSH (thyrotropin), T4 (thyroxine), frit T3 (triiodothyronine) og D-vitamin. Forskerne målte også antistofferne anti-TPO.
Det viste sig, at de kvinder, som havde fået tilskud med D-vitamin, havde fået forhøjet deres niveauer af D-vitamin i blodet, og de havde også fået reduceret deres niveauer af antistofferne anti-TPO. Forskerne konkluderer derfor, at tilskud med 50 mikrogram D-vitamin kan reducere de autoimmune reaktioner hos kvinder med Hashimotos sygdom, der i forvejen er under medicinsk behandling, og som har normale niveauer ad D-vitamin i blodet. Forsøget er publiceret i Experimental and Clinical Endocrinology & Diabetes, april 2017,

Måling af D-vitamin i blodet og forskellige anbefalinger

Man måler D-vitamin niveauerne i blodet som 25-hydroxy-vitamin D. Som nævnt er de officielle grænseværdier i USA 30 ng/ml, og i Danmark er de sat til er 50 ng/m. Men mange førende forskere mener, at det er utilstrækkeligt, og at man skal helt op på 75-100 ng/ml for at få en optimal sygdomsforebyggelse. Meget tyder desuden på, at det især gælder ved autoimmune sygdomme som Hashimotos.

Hvor meget D-vitamin har vi egentlig brug for?

Referenceindtag, RI, for voksne er 5 mikrogram om dagen, men i det omtalte forsøg fik kvinderne med Hashimotos sygdom 50 mikrogram om dagen, hvilket jo er ti gange så meget. Mange forskere hævder nu, at det reelle behov for D-vitamin ligger meget højere end RI og anbefalingerne svinger fra 30 mikrogram til 100 mikrogram daglig. Det er let at danne 30-100 mikrogram på en god sommerdag, men i vinterhalvåret er der brug for tilskud, da en almindelig sund kost kun bidrager med begrænsede mængder, og de fleste får mindre end RI. Da D-vitaminet er et fedtopløseligt vitamin, får vi den bedste udnyttelse i tilskud som kapsler, hvor D-vitaminet er bundet til olie.

Øvre grænse og overdosering

Med hensyn til tilskud er den øvre grænse for dagligt indtag af D-vitamin fastsat af EFSA, Den Europæiske Fødevareautoritet, til 100 mikrogram for større børn og voksne, inklusive gravide og ammende.

Danske forsøg skal afklare selens effekt på stofskiftesygdomme

På Rigshospitalet og Bispebjerg Hospital i København, Odense Univesitets Hospital og Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg er man i gang med to større undersøger af selens effekt på Hashimotos sygdom samt Graves sygdom, der giver forhøjet stofskifte. Ved begge stofskiftesygdomme er der tale om autoimmune inflammationer i skjoldbruskkirtlen, og forsøgene har samme design, hvor deltagerne daglig får 200 mikrogram selengær eller placebo sammen med deres øvrige medicin i 12 måneder.
Ved start og undervejs i forsøget bliver der taget blodprøver og målt for stofskiftehormonerne T3 og T4 samt antistoffer. Patienternes livskvalitet bliver målt ved hjælp af særlige spørgeskemaer, som forskerne har udarbejdet til patienter med stofskiftesygdomme. Men hvilken effekt har selen egentlig på stofskiftet samt de inflammationer, som alle autoimmune lidelser er karakteriseret af?

Selen regulerer stofskiftehormonerne

Som allerede nævnt producerer skjoldbruskkirtlen to forskellige stofskiftehormoner. T4 er det passive hormon, som indeholder 4 jodatomer, og T3 er det aktive hormon, som indeholder 3 jodatomer. Når stofskiftet skal aktiveres ude i kroppens væv og celler, sørger særlige selenholdige enzymer (deiodinase) for at fjerne et jodatom fra T4, så det omdannes til det aktive T3 - alt efter kroppens behov.

Hvorfor virker hormonbehandling ikke?

Lavt stofskifte behandles normalt med et syntetisk T4 hormon, der findes i præparaterne Eltroxin, Euthyrox og Levothyroxine. I denne forbindelse kan selenmangel muligvis forklare præparaternes begrænsede effekt, hvis det passive T4 hormon ikke omdannes til det aktive T3 hormon ved hjælp af de selenholdige enzymer.

Selen er en kraftig antioxidant, der modvirker inflammationer

Skjoldbruskkirtlen gennemstrømmes af omkring fem liter blod i timen, og det betyder, at den udsættes for en del frie radikaler. Stress, infektioner, tobaksrøg, alkohol, medicin og kviksølv er andre kilder til frie radikaler, der i for store mængder kan forårsage celleskader og inflammationer. I denne forbindelse fungerer selenholdige proteiner kaldet GPX´er som kraftige antioxidanter, der beskytter skjoldbruskkirtlen mod frie radikaler og inflammationer. Hvis vi vel at mærke er velforsynet med selen.

Vidste du at skjoldbruskkirtlen indeholder den højeste koncentration af selen?

Vi får mindre selen gennem kosten, men det kan der kompenseres for

I Europa ligger selenindtaget fra kosten langt under mange andre lande på grund af jordbundsforhold og spisevaner. Det gennemsnitlige daglige selenindtag for danske kvinder og mænd ligger under RI på 55 mikrogram. Men hvis man supplerer med tilskud på 100-200 mikrogram daglig vil man alt i alt få tilsvarende høje selenindtag, der ses i lande som Canada, USA og Japan. Tilskud med selengær, der indeholder mange selenforbindelser, giver den største lighed med selenvariationen i selenrig kost.

Bliver selen og D-vitamin ny standardbehandling?

Adskillige internationale forsøg har tidligere vist, at tilskud med selengær kan have en positiv effekt på stofskiftesygdomme som Hashimotos og Graves. Hvis resultaterne i de to danske forsøg med selengær til stofskiftepatienter viser sig at være positive, vil man fremover indføre tilskud med selengær i standardbehandlingen af de to sygdomme. Man vil også holde øje med, om behovet for T4 (og Eltroxin) falder. For selen kan både øge niveauet af stofskiftehormoner og sænke antistofferne.
I henhold til det nyere studie med D-vitamin, vil det også være relevant med større tilskud af dette vitamin, som ligeledes hæmmer inflammationer og sænker antistofferne.

Symptomer på lavt stofskifte

Symptomer på højt stofskifte

(Går ofte forud for lavt stofskifte)
Træthed og koncentrationsbesvær Træthed og koncentrationsbesvær
Kuldskærhed Varmefornemmelse og svedtendens
Langsom puls og eventuelt øresusen Hurtig puls og hjertebanken
Vægtstigning trods nedsat appetit Vægttab trods ulvehunger
Opsvulmet hals/hoved Fremtrædende øjenæbler
Slap, tør hud, hårtab og flossede negle Hænder, der ryster
Forstoppelse Hyppig og løs afføring
Modløshed og tendens til depression Nervøsitet og andre psykiske symptomer
Uregelmæssig menstruation Uregelmæssig menstruation
Struma (forstørret skjoldbruskkirtel) Struma (forstørret skjoldbruskkirtel)
Det er sjældent med alle symptomer på én gang. Lad lægen måle dit stofskifte, hvis du har mistanke om, at det er for højt eller lavt.

Referencer:

Krysiak R et al. The Effect of Vitamin D on Thyroid Autoimmunity in Levothyroxine-Treated Women with Hashimoto´s Thyroiditis and Normal Vitamin D status. Experimental and Clinical Endocrinology & Diabetes 2017
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28073128

How to Reduce Thyroid Antibodies in Hashimoto’s: New Research 2017 – Sonia McNaughton
https://soniamcnaughton.com/2017/07/01/how-to-reduce-thyroid-antibodies-in-hashimotos-new-research-2017/

Tamer G. Relative vitamin D insuffiency in Hashimoto´s thyroiditis. Thyroid. 2011
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21751884

The chronic autoimmune thyreoditis quantity of life serum trial (CATALYST): Study protocol for a randomized controlled trial
http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1745-6215-15-115.pdf

Selenium supplementation for patients with Graves’ hyperthyroidism (the GRASS trial): study protocol for a randomized controlled trial
http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1745-6215-14-119.pdf

Drutel, A et al: Selenium and the thyroid gland: more good news for clinicans. Clinical Endocrinologi 2013

Gärtner R et al: Selenium supplementation in patients with autoimmune thyroditis decreases thyroid peroxidase antibodies concentration. J Clin Endocrinol Metab. 2002

Shomburg, Lutz: Selenium, selenoproteins and the thyroid gland: interactions in health and disease. Nat. Rev. Endocrinol 8, 2012

EFSA (Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet)

Pernille Lund. Har du problemer med dit stofskifte? Ny Videnskab 2015

  • Oprettet den .